(14.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže my jsme připraveni tento bod podpořit klidně jako první bod. Debata může být velmi jednoduchá. Zavážeme vládu - paní ministryně vám určitě řekne, že to technicky jde, když to vláda rozhodne, že v tom není problém. Když byli schopni - Finanční správa - vyplatit 700 tis. žádostí OSVČ, nebo 720 tis., jestli mám dobrou informaci z dnešního rána, tak určitě zvládnou poslat peníze 6 250 obcím a 14 krajům. Takhle jednoduše. A každé zastupitelstvo to může řešit a můžou pustit ty akce už hned a nemusí čekat na žádný dotační titul. A pak můžeme s klidným svědomím udělat to, co chce paní ministryně financí, schválit bod číslo 2 dnešního programu ve sněmovní verzi, mám pocit, že jsme pro ni hlasovali takřka všichni, pokud mě paměť neklame, nebylo to žádné bojové hlasování o jeden hlas vláda versus opozice. Tak nehledejme složitá řešení. Pokud tady všichni říkají, dokonce i zástupci vládních stran, že to chtějí těm obcím kompenzovat, tak to vyřešme takhle jednoduše, elegantně a hlavně rychle. A ta zastupitelstva si s tím poradí, nemějte obavu, od nejmenší po největší obec si s tím poradí lépe než my nebo stát. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík z dnešního jednacího dne ze zdravotních důvodů. Další s přednostním právem, pan předseda Bartošek, poté pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom krátce k sociální demokracii. Nemusíte zařazovat nový bod, nemusíte případně jako komunistická strana hledat doprovodné usnesení. My tady řešení máme a to je senátní návrh zákona. Ono to vypadá, jak když si sociální demokrati a komunisti teď přišli do Poslanecké sněmovny pro odpustky, protože se speciálně sociální demokracie podílela na zákonu společně s hnutím ANO, který bere peníze samosprávám. A teď sociální demokracie dělá, jak když u toho nebyla. To znamená, sociální demokracie, ano, schválila a podpořila zákon, který bere peníze samosprávám a krajům. To znamená, jestliže jste ve vládě, máte to ovlivňovat tehdy, když se připravují zákony. Vy na rozdíl od opozice tu možnost máte. Opozice může ty věci řešit až tehdy, když ten zákon přijde to Sněmovny. To znamená, selhali jste a teď marně hledáte řešení. Tak podpořte senátní vratku a je to vyřešené hned.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Farský. Já bych vás všechny zase poprosil trochu o ztišení. Máte-li co k řešení, prosím, běžte do předsálí, umožněte vystoupení svým kolegům. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Jedna možnost je tady přijímat nějaká bezzubá usnesení, která tady spadnou tak jako x dalších před námi. Ale jedno řešení už je tady navržené. Tak já bych ho dal přímo do konkrétního návrhu. Pod bodem 206, tisk 753, je zde návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní, ve kterém to, co tady bylo navrhováno, jde jednoduchou úpravou a jejím přijetím přijmout. Proto dávám návrh, abychom hlasovali o zařazení bodu 206, sněmovní tisk 753, jako o prvním bodu zítřejšího jednání. Je to bod, který to řeší koncepčně. Tu debatu, kterou tady mezi sebou vedeme, můžeme na dost dlouhou dobu vyřešit tím, že nastavíme financování tak, jak odpovídá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: První bod ráno? Jenom se pro jistotu ptám. První bod zítřejšího jednání. Tak v tuto chvíli s přednostním právem se přihlásili všichni. Já tedy budu postupovat podle písemných přihlášek. Jako první se přihlásila paní poslankyně Černochová. (V sále je hluk.)

 

Poslankyně Jana Černochová: (Dezinfikuje připravenou dezinfekcí mikrofony i řečnický pult.) Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Jistě jste zaregistrovali prohlášení současného ministra zahraničních věcí pana Tomáše Petříčka a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga publikované v tisku, ve kterém varovali před nelegálním postupem Státu Izrael při řešení blízkovýchodního konfliktu, před údajnou anexí palestinských území a porušování lidských práv. V textu prohlášení pak deklarovali, že jde jen o jakousi přátelskou radu spojenecké zemi, s níž má Česká republika dlouholetou tradiční vazbu -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším, paní poslankyně. Prosím vás, mějte ohledy ke své kolegyni a ztište se! Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: - a odvolali se na to, že přátelé si mohou věci říkat otevřeně. Ano, to tak opravdu je, nicméně způsob, jakým byl tento text pojat, a jeho forma jsou nejen dle mého názoru spíše nepřátelské.

Tak předně, přátelé k sobě chovají důvěru. Apriorně se nepodezírají a veřejně nepoukazují na toho druhého, že může být potenciálním zločincem. A uvedený text bohužel nelze chápat jinak než jako podezřívavý a očerňující. A kdybyste si o svém příteli skutečně mysleli, že může jednat za hranou práva, rozhodně své úvahy nebudete publikovat v médiích, ale půjdete a sdělíte mu své výhrady osobně. Jedině takový způsob patří k opravdovému přátelství.

Zároveň bych chtěla podotknout, že všichni tři autoři coby zkušení politici a diplomaté jistě dobře vědí, jakým způsobem se má vytvářet zahraniční politika státu. Že není možné ji stavět na podobných sólo akcích členů vlády bez koordinace s dalšími ústavními činiteli. Jistě dobře vědí, že podobné aktivity vedou pouze k tomu, že se naše zahraniční politika stává nečitelnou a nesrozumitelnou nejenom pro Izrael, ale pro celé mezinárodní společenství. Zvláště když se vymykají tomu, co dlouhodobě naše země deklaruje a jak jedná, a to se v tomto případě bohužel stalo, protože všechny porevoluční vlády dávaly jasně najevo, že náš vztah se Státem Izrael chtějí prohlubovat a rozvíjet, a nikoliv do něj vnášet jakékoli prvky nedůvěry. Jsem přesvědčena, že toto prohlášení zkrátka poškodilo naše vzájemné vztahy se Státem Izrael a že oslabuje jeho pozici, neboť se může stát pro jeho tradiční nepřátele dobrým argumentem, že ani jeho spojenci mu nevěří.

Proto se domnívám, že Poslanecká sněmovna by v této záležitosti měla dát jasně najevo, že na pozici České republiky se nic nemění, že našemu partnerovi důvěřujeme a podporujeme jej v mírovém úsilí. Proto bych chtěla na pořad naší schůze navrhnout nový bod s názvem Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael a v tomto bodě bych vám ráda navrhla usnesení v duchu toho, co zde říkám. Prosím vás o zařazení tohoto bodu na středu, tedy na zítřek, jako třetího bodu po těch pevně zařazených bodech, které tady načítali jiní kolegové. A to, že to usnesení by mělo být nějakým způsobem konsenzuální, to mně je jasné, takže jsem připravená i podpořit usnesení některých dalších kolegů, o kterých vím, že budou něco podobného navrhovat.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Martínek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP