(12.50 hodin)
(pokračuje Pikal)

V úvodním projevu premiéra jsme slyšeli jasně plán, že se vydáváme směrem kompletního zastavení viru, izolace všech nemocných. To bude skutečně podle mě nutně trvat dlouho, bude to obtížné a může to skutečně trvat dlouhé měsíce a možná to i znamená, že prakticky čekáme na lék či vakcínu. To bych možná chtěl odpověď na tuto otázku nebo ujištění, jak přesně si tento plán představujeme, že toho dosáhneme.

Zmiňuje se tu, že není možné sestavit plán, protože jediný, kdo má plán, je virus a ten jeho plán neznáme. Zejména bych nechtěl přisuzovat patogenu záměr či agendu. To je podle mě falešný pohled na svět. Zároveň mám za to, že vědecká komunita již má dostatek poznatků o způsobu šíření, průběhu, rizikových skupinách a dalších parametrech, aby plán viru, kterým je nutně se maximálně rozšířit, mohla popsat.

Nouzový stav, ve kterém se nyní nacházíme, je obecně omezení osobních svobod a lidských práv. Zde bych si dovolil citovat z Listiny základních práv a svobod. Článek dva říká, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Článek čtyři pak říká, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

V současné situaci proti sobě stojí základní právo na ochranu zdraví a života a právo na svobodu pohybu, které vláda, či vlastně Ministerstvo zdravotnictví ve svých opatřeních uplatňuje. Ale dochází k omezení dalších práv - práva vlastnit či využívat majetek, může se dostat i na omezení práva, co se týče ochrany proti nuceným pracím. Jedná se o právo podnikat a ostatně i dochází ke sporu s právem na ochranu zdraví těch ostatních jinak nemocných, péče pro něž je aktuálně pozastavena.

Život je určitě na prvním místě, ale omezení ostatních práv musí sledovat účel, musí být odůvodněné a přiměřené. A zde se dostáváme i k tomu, proč je důležité, aby vláda postupovala jednotně a přesvědčivě. Každá nejistota a každá nejednotnost nutně vede k menší míře důvěry v opatření, a tedy k jejich zpochybňování a horšímu dodržování, k možnostem soudního přezkumu, napadání a rozporování. Zmiňovalo se zde omezení voleb, zmiňovalo se zde omezení vycestování, zmiňovalo se zde omezení zastupitelstev. Spousta různých opatření je v tuto chvíli plošná a lze si představit způsoby, kdy prostě již nesledují ten účel omezení šíření v populaci, kdy už jsme si snad všichni zvykli na to, že máme nosit roušky, máme mít k dispozici dostatek ochranných prostředků a mýdla, a je možné tedy jít směrem nějakého uvolňování. Protože je třeba říct, že čím déle bude nouzový stav a jiná opatření trvat, tím nutně bude větší role státu, tím víc se bude zasahovat do běžných vztahů, tím více lidí a podniků bude potřebovat záchranu či ochranu před věřiteli, tím více lidí bude závislých na státu, tím větší bude nakonec stát. To je nebezpečí, které nám hrozí a které bude potřeba neustále zvažovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Pikalovi. Nyní je další přihláška paní poslankyně Heleny Válkové. Opět měřím čas. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já naopak budu kratší. Tedy aspoň jsem si to dala za úkol, abych vykompenzovala tu pozitivní diskriminaci, které se mi dostalo, asi o půl minuty, že jsem mluvila déle než pět minut. Chtěla jsem jenom reagovat na ten projev pana předsedy Bartoše a částečně trošičku i na projev paní poslankyně Richterové vaším prostřednictvím.

K panu předsedovi Bartošovi. Ano, máte pravdu. Teď je třeba říkat to B, to znamená, jakým způsobem podpořit činnost a aktivity neziskového sektoru. V něčem už jsme začali na úrovni různých rad vlád, například s místopředsedou rady pro nestátní neziskové organizace těmi dopisy a výzvami, ale budeme pokračovat. Kontrolujeme v rámci této agendy čerpání. Snažíme se urychlit vyplácení dotací a samozřejmě je tady mnoho věcí, které se budou muset za pochodu pozměnit tak, aby neziskový sektor mohl čerpat dotace, které byly původně zamýšleny na programy jinak orientované, protože neziskový sektor, přesně jak jste řekl, pane předsedo, je velmi pružný a přizpůsobil se té poptávce.

A pokud jde o paní poslankyni Richterovou, tak já naprosto souhlasím, a chtěla jsem jenom využít tohoto prostoru, s tím, že pozastavení všech sociálně aktivizačních služeb učených pro pomoc ohroženým rodinám je nedomyšlené. Já budu taktičtější než vy, což asi chápete. Já řeknu jenom, že to je nedomyšlené. A řekněme si, že chyby dělá každý, obzvlášť v situaci nouzového stavu. Možná, že nám to paní ministryně Maláčová, která je zde přítomna, vysvětlí, a já ráda to její vysvětlení přijmu. Zatím také nechápu. Ale v té první fázi chápu, že se dělala plošná opatření. A teď jsme ve fázi dvě, kde se už musí diferencovat.

Doufám, že jsem tedy tu minutu ušetřila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k vystoupení. Nyní s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a upozorňuji, že ve 13 hodin podle dohody na grémiu přeruším projednávání a budeme pokračovat ve 14.15 hodin. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se chtěla ohradit proti těmto tvrzením. Rozumím, kam míříte, ale je potřeba si uvědomit, že u sociálně aktivizačních služeb se denně otočí u jednoho sociálního pracovníka v průměru 30 klientů. Třicet klientů! To znamená, že je tady ten styk mezi těmi lidmi velmi vysoký. A také my si stále za tím stojíme, že jsme pozastavili jejich činnost, a je důležité říct, že u sociálně aktivizačních služeb na rozdíl od těch pečovatelských nejde o život a jedná se zejména o volnočasové doplňkové aktivity. A pokud je zastavena výuka na školách, tak si myslíme, že i tyto aktivity musí být pozastaveny. Nicméně v návaznosti na tu diskuzi o epidemiologické situaci v České republice jsme ochotni se bavit výhledově o jejich postupném uvolňování. Ale nelze tvrdit, nelze tvrdit, že to bylo neuvážené! Prosím, v tuhle chvíli je skutečně mnohem důležitější zdraví a bezpečnost, a pak se pojďme bavit o všech těch dalších aspektech. Takže prosím, klidněme se s těmi výroky, že to bylo nedomyšlené. Jsme ochotni o tom diskutovat, ale zdraví musí být na prvním místě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí za její vystoupení, velmi krátké. Paní kolegyně Richterová má pět minut a vzhledem k tomu, že to je 14.15, tak jí těch pět minut ještě dám. Já vás nechám i po 13. hodině. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Děkuji za reakci paní ministryně. Já znova připomenu, já jsem poukazovala na nelogičnosti některých kroků. A nelogičnost spočívá v tom, že máme opravdu rodiny, kde díky těmto službám, sociálně aktivizačním službám, zůstávají rodiny pospolu. Nejsou odebrané ty děti. Je to naprosto klíčová krizová podpora. Není to volnočasová aktivita, je to ve skutečnosti jedna z nejúčinnějších metod prevence odebrání dětí z těch rodin do ústavů. A současně s tím, jak byla zakázána činnost těchto konkrétních služeb, tak na druhou stranu byla ponechána činnost služby terénní programy, ačkoliv terénní programy jsou ze svého charakteru velmi podobné, akorát cílené na jednotlivce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP