(10.10 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Proč to všechno říkám? I my opoziční poslanci reprezentujeme velkou skupinu lidí, kteří nám dali své hlasy a i nadále nám věří, že je nenecháme ve štychu. Obracejí se na nás po stovkách s prosbami o pomoc, tu s žádostí o vysvětlení, a to denně. Není to opravdu málo lidí. Nicméně vláda nám naši práci dvakrát neulehčuje. Ne vždy je jednoduché lidem odpovědět, a to i proto, že my, poslanci, poslankyně všech stran, a především veřejnost nemáme od vlády ten jasný plán s jasnými parametry, odvislých (?) oproti pandemickému plánu, který by mnohým dodal klid a některým ukázal i to pověstné světlo na konci tunelu. A na tomto základě my v následující schůzi jdeme projednávat, a vláda nás žádá o prodloužení stavu. Já jsem se pořádně koukal do svých podkladů pro tuto schůzi. Jsou tam návrhy asi patnácti zákonů, které máme probrat pro následující schůzi, nicméně nějaký dokument, který by bylo možno nazvat plánem budoucího vývoje, jsem neviděl, jsme tady svědky různých vyjádření.

Já skutečně věřím, že v průběhu projednávání prvního a jediného bodu této schůze vláda tento plán představí. A pokud se tak nestane, já tedy nenavrhuji zařazovat nový bod, ale navrhuji usnesení, ve kterém Sněmovna bude žádat od vlády, aby byl tento plán představen, pokud nějaký existuje, a to v rámci usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby toto učinila do 20. dubna 2020. Seznámila jak poslance, tak veřejnost s konkrétním plánem vlády jak pro zvládnutí koronaviru, tak i jeho důsledků v České republice. Je to tedy ten den před další řádnou schůzi Sněmovny.

My žádáme o čtyři zásadní věci:

Transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování zdravotními prostředky a jejich distribuci zdravotním zařízením, sociálním službám a dalším potřebným skupinám, a jaké je zároveň zapojení českých firem do tohoto procesu.

Za druhé - vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zvažuje jednotlivé uvolňování omezujících epidemiologických opatření či jejich zavádění.

Za třetí - jasná, předvídatelná celková opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady této krize včetně plánovaných kompenzačních mechanismů. Ani dnes v tom řada lidí nemá jasno. Nevím, jestli po této schůzi a následující schůzi to bude lepší.

A za čtvrté - jasné představení opatření pro snížení rizik či variant nové vlny případné pandemie koronaviru v České republice.

Já jsem návrh na toto doprovodné usnesení dnes poslal panu předsedovi Michálkovi, který šel na grémium. Rozhodl jsem se, že nebudu komplikovat projednávání této schůze, nebudu zařazovat nový bod. Avizuji proto toto doprovodné usnesení v případě, že vláda v rámci projednávání návrhu na prodloužení nepředstaví tento plán ne nám poslancům, ale i veřejnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážený pane předsedo, pochopil jsem to tedy správně, že nenavrhujete do pořadu schůze nic? Pak vás tedy ještě musím upozornit, že váš návrh usnesení musí zaznít, jak má, v rozpravě k tomu bodu, a teď schvalujeme nejprve pořad schůze.

 

Jestliže k pořadu schůze vše, zavolám kolegy, ale doufám, že jsme přítomni všichni a v dostatečném počtu, a budeme hlasovat o návrhu pořadu 43. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl předložen.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 107, pro 104, proti nikdo. Nevím, jestli tam zase nedošlo k malé odchylce oproti dohodě přítomných poslanců. Návrh byl v každém případě schválen a pořad schůze byl schválen.

 

Budeme pokračovat dle něj. Otevírám tedy jediný bod, kterým je

 

1.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

S náhradní kartou číslo 25 hlasuje paní poslankyně Valachová.

K tomuto bodu nám byl doručen sněmovní dokument 4676 a já prosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, prosím, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás za vládu ČR s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Samozřejmě vím, že pro občany není tento stav vůbec jednoduchý. Je to složitá situace každý den pro nás všechny. Jde totiž o naprosto výjimečnou situaci, která si žádá rychlé řešení. Věřte mi, že mi nečiní žádné potěšení vládnout a žít v nouzovém stavu. Stejně jako vy bych si přál, abych vás už o jeho prodloužení žádat nemusel. Bohužel je situace vážná a nemůžu vám slíbit, že tu dnes stojím se svou žádostí naposledy.

Vláda vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Učinila tak v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. O vyhlášení nouzového stavu jsem vás neprodleně dne 12. března 2020 informoval dle čl. 5 odst. 4 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že všechny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle čl. 5 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky jsou splněny i nadále. Česká republika totiž i dál zůstává ve stavu zákonného jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy a zdraví lidí, majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost země.

Chci jen připomenout, že vláda se po celé období dosavadní platnosti nouzového stavu sešla patnáctkrát a přijala více než 164 usnesení, mezi kterými bych zmínil zákaz vstupu cizinců na území České republiky a zákaz vycestovat ze země pro naše občany, zavedení ochrany hranic, zákaz účasti veřejnosti na sportovních, kulturních a jiných hromadných akcích, uzavření obchodů a stravovacích provozů či ubytovacích služeb s výjimkou obchodů s potravinami, drogerií a lékáren. Některé tyto zákazy jsme postupně zmírnili podle toho, jak se ukazovala nutnost otevření jejich služeb pro veřejnost. Rozhodující však bylo zavedení povinného nošení roušek na veřejnosti.

Všichni chápeme, že kromě zastavení epidemie je naším zásadním úkolem udržení v chodu ekonomiky a minimalizace dopadů krize. Nechci tady strašit propadem ekonomiky, protože jsem přesvědčen, že po odeznění krize se mnohé živnosti zase obnoví, protože znovu bude poptávka po jejich práci. Přesto intenzivně pracujeme na tom, abychom minimalizovali negativní dopady krize na zaměstnance, živnostníky, malé a střední podnikatele, stejně jako malé a střední podniky. Teď hlavně ale potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké. V minulosti jsme se ale dokázali vyrovnat s řadou jiných pohrom, a jsem o tom přesvědčen, že to zvládneme i tentokrát.

To je tedy několik poznámek, protože o našich představách o oživení naší ekonomiky bychom určitě mohli debatovat ještě dlouho. Nakonec v souvislosti s tím obnovíme činnost expertní ekonomické skupiny při vládě. Já však chci v této souvislosti poukázat na ještě jednu naprosto zásadní věc. Oživení ekonomiky nepůjde bez přílivu dalších peněz. To by nám mělo být všem jasné. Tuto bezprecedentní krizi totiž prostě nezvládneme bez masivního přílivu peněz, který má zachránit pracovní místa i postavení firem na trhu. Stačí se podívat okolo nás, kolik už teď na začátku krize jednotlivé země přilévají do svých ekonomik, a to navzdory všem úsporným plánům, které deklarovaly před krizí.

Několik poznámek k epidemiologické situaci. Podle čerstvé predikce vývoje situace s postupem nákazy se dnes odhaduje, že na konci dubna budeme mít nakažených kolem 14 až 15 tisíc osob. To ovšem za předpokladu, že budou dodržována všechna přijatá opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP