(15.50 hodin)
(pokračuje Profant)

V současné době stojí založení firmy s ručením omezeným na různých poplatcích, minimálně 5 tisíc korun. Co je ale možná ještě horší, podnikatele to stojí nervy a jeho drahocenný čas, který by jinak mohl vynaložit právě rozvoji svého podnikání.

Zároveň je důležité zmínit hned ze začátku, že my nechceme rušit jakýkoliv současný proces. My chceme vedle současného procesu právě zavést zjednodušený proces, který využijí jen ti, kteří chtějí zvolit jednodušší cestu, rychlejší, s méně byrokracií, ale poskytující méně možností, avšak ty možnosti, které jsou nejčastější. Proto navrhujeme celý proces výrazně zjednodušit. Já vám to ukážu na jednoduchém grafu. (Ukazuje.)

Současný proces má přibližně šest kroků a podle Světové banky trvá průměrně 21,5 dne. Náš proces má kroky dva a zvládnete ho za jeden den. Také chceme, aby klesly náklady na založení jednoduché společnosti s ručením omezeným z dnešních 5 až 10 tisíc korun na pouhých 500 korun. (V sále je hlučno.)

Světová banka každoročně vydává žebříček s názvem Doing Business. Takže jak se dělá, jak se podniká v kterém státě. Když jsme tento návrh zákona připravovali, tak v kategorii start podnikání jsme byli na 81. místě. To znamená v roce 2018. Dnes jsme na místě 134. Takže jsme se propadli o více jak padesát příček. Jsme za státy, jako je Burkina Faso nebo Rwanda, Palau, Peru. To jsou všechno státy, které nás předběhly v tom, jak jednoduché je podnikat. Já chápu, že někomu to připadá vtipné, ale vtipné to není, že tady nemáme kvalitní podnikatelské prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiné téma, než je současný bod 131, sněmovní tisk 446, tak prosím v předsálí. Já počkám ještě, pan kolega se ještě rád nadechne, aby nám mohl ukázat nějaký další graf. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak. Pan premiér například velmi rád jmenuje Estonsko. Relativně malou evropskou zemi, která si jako svůj cíl vytyčila být moderní digitalizovanou zemí. No tak ve stejném žebříčku, kde my jsme pro tento rok na 134. místě, oni jsou čtrnáctí. To znamená 120 míst před námi. Je to země s asi ještě složitější minulostí, než máme my. A opravdu když to zvládnou oni, proč to nemůžeme zvládnout my? Myslím si, že není nic jednoduššího, než se vydat na stejnou cestu a být stejně přívětiví ke svým občanům a začínajícím podnikatelům, jako jsou Estonci.

Věřím, že přijetí tohoto zákona bude pozitivně motivovat lidi, aby zkusili rozjet vlastní podnikání a zakládali nové firmy. Rozvoj malých a středních podniků je jednou z cest, jak podpořit inovace a bojovat s nelichotivou pověstí České republiky jako montovny Západu. Já opravdu doufám, že nikdo z nás nechce být montovnou Západu, že chceme být progresivním státem, který se popere v konkurenci zbylých států o pozici toho přívětivého státu, kam lidé rádi chodí podnikat, zakládají firmy, vydělávají peníze.

Další část toho návrhu je založení společnosti... Tedy kromě založení společnosti s ručením omezeným upravuje zákon také zřízení živnosti volné. Tu bude nově také možné zřídit on-line. Navíc se sníží správní poplatek z 1 000 korun na 500 korun, jelikož díky zvýšení efektivity procesu náklady státu klesnou. Také navrhujeme zrušit povinnost volit si obory živnosti u živnosti volné, což dnes nemá žádnou právní relevanci.

Vláda tomuto návrhu poskytla neutrální stanovisko. Věřím, že ji přesvědčíme, že se jedná o dobrý a potřebný návrh a zde se dočkáme pozitivního stanoviska.

My si samozřejmě za svým návrhem stojíme. Nicméně jde nám o meritum věci. Jde nám o to, abychom ulehčili podnikatelům, abychom ukázali, že digitalizace znamená i pozitivní věci, takové věci, o kterých podnikatelé uslyší rádi. Takové věci, které opravdu poskytnou hladší průběh podnikání. Rozhodně se nebráníme diskuzi o třeba komplexním pozměňovacím návrhu, stejně jako tomu bylo u tří digitalizačních zákonů, které tu v nedávné době prošly, protože v digitalizaci jsme pozadu a bez toho, abychom uvolňovali tu byrokracii v oblasti legislativy, se nepohneme vpřed.

Takže to je mé stručné představení návrhu. Já doufám, že návrh podpoříte. Samozřejmě jsem vám připraven vysvětlit každý detail našeho návrhu. Já vám to ukážu. (Ukazuje.) Náš návrh je opravdu podrobný. Není to tak, že by byla ta legislativa tak dlouhá, to je asi pět stránek, ale zbytek je důvodová zpráva, která se opravdu často odkazuje na data Světové banky, která se odkazuje na data, která nám poskytlo Ministerstvo spravedlnosti ohledně zakládání firem.

Ještě stručně jednou. To meritum věci je, že ty nejjednodušší způsoby, to znamená, chci zřídit s. r. o., mám dva tři společníky, chceme zjednodušit a poskytnout on-line. Tam, kde je prostě standardní smlouva. Tam, kde nejsou žádné další překážky. Samozřejmě nikomu nebráníme, zvolit si cestu složitější, pokud má náročnější požadavky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů za netradiční úvodní slovo. Upozorňuji, že nemohu dát nikomu faktickou poznámku, slovo k faktické poznámce, protože ještě není rozprava. Samozřejmě potom v rozpravě už bude standardní postup.

Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Stanislava Fridricha, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Než vám udělím slovo, pane kolego, ještě jedna omluva, a to pana poslance Václava Klause od 17.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych chtěl říct, že já určitě jsem zastáncem a příznivcem digitalizace. Na druhou stranu si myslím, že tento návrh zákona byl šit příliš horkou jehlou. Předkladatel ho nazval "firma za jeden den". Chtěl bych upozornit na fakt, že už dnes bez nejmenšího problému založíte firmu za jeden den, což vám asi potvrdí každý přítomný právník či notář. A já sám osobně to mám vyzkoušené.

Chci být stručný, takže se nebudu zabývat drobnostmi, jako jsou nevhodné formulace, chyby v interpunkci a nerespektovaná užívaná terminologie, ale obrátím se na pár základních oblastí, které si myslím, že za pozornost stojí.

Ta první je, že vlastně založení této společnosti on-line, v tom případě budou muset zakladatelé rezignovat na smluvní volnost a podřídit se nějakému formuláři a jednotným stanovám. Bylo už tu zmíněno, dva nebo tři zakladatelé. Ti tedy nebudou moci uzavřít, tak jak je dneska běžné, dohodnutou společenskou smlouvu, ale budou se muset podřídit nějakému formuláři v uvozovkách. A návrh je zacílen pouze na fázi zakládání společnosti - to bych chtěl zdůraznit. Nevztahuje se na celý její životní cyklus ani nějaké provádění změn. To znamená, není tam řešeno, jak by se ta společenská smlouva třeba do budoucna měnila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP