(14.50 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Já neumím stoprocentně říct, jestli tam nedošlo k žádné jiné chybě, ale je to asi takové, že operace se podařila a pacient zemřel. To, že ještě něco proběhlo úředně v pořádku, neznamená, že ta zakázka je v pořádku. My jsme ji rozporovali, protože se nám zdála komplikovaně udělaná. Víte, že to dělá SFDI, nedělalo to Ministerstvo dopravy. Ta zakázka byla udělaná komplikovaně s ohledem na zbytečnou dikci takzvaných bezpečnostních ochranných prvků, což jsme si mimo jiné i vysvětlili na bezpečnostní radě v parlamentu, respektive bezpečnostním výboru, pardon, Poslanecké sněmovny. Byla komplikovaně zadána, díky čemuž se přihlásilo poměrně málo subjektů, které to vysoutěžily. Nakonec tedy soutěžily jenom dva, a i proto byla ta cena poměrně vysoká.

My jsme to zrušili, a ano, padlo tam trestní oznámení. A to trestní oznámení padlo proto, že si nejsme jisti jednou věcí, a nejsme si jisti tím, že tam nedošlo skutečně k pochybení ve smyslu nikoliv politickém, ideologickém a jakémkoliv jiném, v tom slova smyslu, že tam byla příbuzenská vazba mezi člověkem, nebo dámou, která vede na SFDI obor informačních systémů a technologie, a současně jejím manželem, který byl u společnosti, která tu zakázku připravovala. To znamená, je to prostě nějaký úhel pohledu, který neumíme rozlišit, jestli je, či není v pořádku, a to nechť vyšetřuje policie. Proto bylo podáno trestní oznámení.

V každém případě zakázka je ukončena. Ta zakázka se soutěží jinak, jednodušeji, a v tuto chvíli mohu říci, že ta předběžná cena, kterou jsme odhadli, by mohla být někde na polovině.

Je tam pochopitelně i celá řada dalších zakázek, které jsme v tuto chvíli buď zpomalili, anebo jsme se snažili je přestrukturovat. Jedna z nich byl zmiňovaný systém pro takzvanou supervizi mýtného systému, která, zase se domníváme, že by mohla být více řešena interním způsobem, to znamená, není nezbytně nutné prostě do ní pouštět komerční subjekty, když to mohou dělat interní subjekty. To znamená, můj názor je držet se toho, že to, co si jsme schopni udělat sami, tak bychom neměli zadávat externě.

Co se týká stavu ministerstva, tak tady prosím respektujme to, že pokud tam přijde nějaký ministr, a tak jako tam přišli ministři předtím, tak si prostě nastaví organizační strukturu, která jim do určité míry bude vyhovovat, bude vyhovovat tomu produktu a samozřejmě bude vyhovovat i stylu jejich práce. To není přece nic mimořádného a neznamená to opět, že všichni, co to dělali před námi, to dělali špatně. Já se domnívám, že se dá zjednodušit organizační struktura celého resortu, že se dá nastavit více produktově, přes infrastrukturu, přes dopravu a přes controllingový systém, a bude to systém, který, myslím si, nebude úplně objevný, nový, ale bude to systém, na základě kterého rovněž i vypíši výběrová řízení na klíčové pozice v pozicích takzvaných náměstků. To znamená, není to o tom, že dneska říkám, že vyměním všechny náměstky. Je to o tom, že říkám, vypíše se nová organizační struktura, která by měla být hotova do konce února, a na základě toho se vypíší výběrová řízení na pozice jednotlivých náměstků. Někdo z těch stávajících může uspět, někdo třeba neuspěje, to je věc druhá.

Co se týká v každém případě nového režimu, který bych byl rád, aby tam byl zanesen, tak je to režim důslednější kontroly systému řízení takzvaných organizačních složek toho resortu. Vy jste zmínil, že je zde 15 organizací. To souhlasí, dělají obrat 150 miliard korun dohromady a domnívám se, že tam musí být systém čtyř, šesti očí, které tady kontrolují nejen účetnictví, ale kontrolují i vlastní průběh schvalovacích procesů atd. To, že se dá zkontrolovat zakázka limitní, nadlimitní, podlimitní, to pochopitelně je možné a není to vůbec nic složitého. Je to otázka opět nějakého systému a kontrolního týmu, který to bude dělat, a to bychom popřeli instituce výrazně větší, než je Ministerstvo dopravy. Myslím si, že to samo o sobě je jen otázka nastavení těch pravomocí odpovědných osob, ale jsem přesvědčen, že se to zvládnout dá.

Co se týká těch priorit ministerstva, pochopitelně jich je mnoho. Byly zde zmíněny některé. V každém případě asi se shodneme na tom, že je tady obrovská priorita, a to je dálnice D1. Dálnice D1 projde vůbec nejvýznamnější rekonstrukcí, modernizací možná ve své historii. V tomto roce nás tam bude čekat celkem 7 staveb, 7 uzavírek v celkové délce 75 km. Bude to nesmírně náročné, já si za to beru osobní zodpovědnost, beru si za to, řekněme, i určitý osobní přístup k tomu, jakým způsobem to bude řízeno ve smyslu komunikace s jednotlivými dodavateli, ve smyslu komunikace vůči řidičům, ve smyslu komunikace vůči veřejnosti. Bude to náročné, ale tu odpovědnost za to pochopitelně beru se vším všudy.

Jsou tam další důležité věci ve smyslu - v tomto roce pouze zvládnout 50 km železnic. Máme tam celou řadu mezinárodních závazků, které bychom měli zvládnout, včetně toho, co zde padlo, a tady ta informace nebyla správná, to je ta vysokorychlostní trasa, vysokorychlostní železnice, které se připravují. Já jsem za poslední týden měl možnost jednat s ministrem dopravy Polska, s ministrem dopravy Německa a shodou okolností ještě s takovou menší pracovní skupinou ze zemí V4. S každou z těchto skupin, nebo v těchto jednáních jsme probírali vysokorychlostní železnice a pochopitelně jsem to probíral i s ministrem polským, a ta jednoduchá zpráva, jakkoli je náročná samozřejmě v té realizační podobě, je taková, že se připravuje vysokorychlostní železnice na několika úrovních. První trasa je Drážďany - Ústí - Praha, druhá je Varšava - Brno - Bratislava - Budapešť. V té druhé se počítá, že tam bude i cesta na Prahu. To znamená, měla by vlastně existovat vysokorychlostní železnice a propojení Drážďany - Praha - Varšava - Ostrava - Brno - Budapešť s tím, že všechny tyto trasy se začnou budovat postupně. První v roce 2025, následně 2027, a poté se bude postupovat tak, jak to je. Na to se připravuje dneska projektová dokumentace, řeší se na to celý systém, proces, včetně toho, že jsem shodou okolností tento týden, pardon, minulý týden podepsal s německým ministrem dopravy žádost o první zdroje, které by měly jít, pravda, v tuto chvíli pro německou část té vysokorychlostní trati Berlín, pardon, Drážďany, Drážďany - hranice. Takže všechny tyto věci se pochopitelně řeší v nějakém sledu, neřeším je jenom já, je tam nějaký tým lidí, který na tom participuje.

Otázka pochopitelně, která zde padla, do jaké míry to jsem schopen zvládnout a nejsem schopen zvládnout. Rozumím tomu, že se může zdát to, že řídit dva resorty je hypernáročné. Náročné to je, troufám si ale tvrdit, že to není ve smyslu té agendy věc nedělatelná. To bychom popřeli i jiné resorty ve světě, popřeli bychom ministerstva, která musí řídit v zemích, které obsluhují stamiliony obyvatel. A popřeli bychom i to, že vznikají různá nová, kombinovaná ministerstva v různých zemích vždycky třeba po určitých volbách. Tady bych jenom třeba dal zajímavý příklad, a to je Rakousko, kde vzniklo relativně nově, nechci říci superministerstvo, ale ministerstvo, které je tvořeno životním prostředím, dopravou a energetikou. Shodou okolností je šéfová toho ministerstva členka, nebo prostě představitelka Strany zelených, a do určité míry se tam vytvořil vlastně úplně nový formát, který podle mého názoru je daleko méně logický než třeba to, co se týká Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu, protože oba tyto resorty mají obrovské množství společných produktů, synergických efektů. Jednoznačně spojovacím článkem mezi oběma resorty je stavebnictví, spojovacím článkem je automobilový průmysl, pro který připravuje Ministerstvo dopravy infrastrukturu, Ministerstvo průmyslu zase prostě připravuje zázemí pro automobilový průmysl, stejně tak se můžeme dívat na kosmický průmysl, letecký průmysl, můžeme se takto dívat na vodní hospodářství, vodní průmysl a vodní energetiku s tím spojené. To znamená, i celá řada věcí, které my připravujeme, a to odpovídá mé pozici jakožto místopředsedy vlády, se dělala ve shodě mezi Ministerstvem průmyslu, nebo ne ve shodě, ale ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a Ministerstvem dopravy. Ano, náročné to je, ale chtěl jsem ukázat, že je tam obrovské množství společných produktů, které lze zkombinovat a do určité míry možná i zjednodušit tím, že se budou řídit prostřednictvím jednoho ministra.

Zmínil bych konečně i třeba tu 416, která zde padla, jakkoli nad ní můžeme diskutovat, jestli je dobře, nebo jestli je špatně. Asi všichni cítíme a shodli jsme se na tom, že je to nesmírně důležitý zákon, 416 byla připravována jako zákon, který předkládá Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu společně ještě s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Myslím, že těch bodů by bylo asi hodně. V každém případě jste kdokoli z vás vítán na Ministerstvu dopravy, jestli tomu budeme říkat exkurze nebo neexkurze, to je nepodstatné, všichni tam jsou vítáni, ať už jsou z koalice, nebo ať už jsou z opozice. Včera večer jsem tam měl zrovna s jedním opozičním politikem setkání, příjemné, normální, věcné, prostě chtěl vidět některé věci, rád jsem ho přivítal a rád jsem mu vysvětlil, co potřeboval vědět. A to si nemusíme možná říkat ani ve Sněmovně, ale stačí se mi ozvat a kdokoliv je vítán, rád ho provedu, případně mu ukážu, co děláme, proč děláme a jakým způsobem to děláme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP