(15.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Zároveň mě mrzí, že vás nezajímá podle vašich slov hlasování vašich poslanců o tak důležité věci, jako je New Green Deal. Já samozřejmě oceňuji, že se vláda v některých věcech snaží prosazovat zájmy České republiky, zejména co se týká jádra, ale bohužel se to úplně nedaří, a my jsme propásli díky váhání vlád, ve kterých jste byl a ve kterých jste, to několikaleté váhání o jaderné energetice a dostavbě jaderných elektráren, tak jsme přišli bohužel o několik let. Takže chci zopakovat aspoň, kolik to bude stát, New Green Deal, naše hospodářství a jaké máme záruky, že budeme moct dostavět naši jadernou elektrárnu. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak na těch solárech jste se podíleli všichni, tradiční demokratické strany. Ale ten tunel tam zazdil Topolánek, protože když zlevnily panely, tak neudělal to co v Německu. A já vám pošlu svůj blog, tam to máte přesně napsáno.

A Evropský parlament, prosím vás, já nevím, na co ho máme tedy. Skutečně to nás stojí 2 miliardy eur. Samozřejmě my máme evropské volby, kde našich lidí je 28 %, ale myslím si, že ti, kteří jsou zvoleni ve sněmovních volbách, ti mají ten hlavní mandát. To je ta Evropská rada. A my tam máme 21 lidí. My tam máme 21 lidí a bohužel celá Evropa je fanaticky zelená a těžko já na tom něco změním. Takže nás to stojí, hlavně ty vaše soláry, to nás bude stát ještě 300 miliard, a toto nás nebude stát nic. Já jsem vybojoval to, abychom měli jádro, a poprvé to tam je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Další interpelaci přednese pan poslanec Bartoň, a to ve věci programu vzdělávání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Vážený pane premiére, je to jeden a půl roku, co jsme zde při interpelacích rozebírali národní program vzdělávání. Tehdy jsem se ptal, jaký má smysl, že ve školském zákonu je tento národní program vzdělávání uveden, je povinnost vlády ho vypracovat, je povinnost vlády ho předložit sem do Poslanecké sněmovny a do Senátu ke schválení, když žádný ministr školství doteď ho ani nezačal dělat.

Vy jste uvedl, že vy zajistíte to, že národní program vzdělávání bude udělán. Dal jste si termín rok, s rezervou rok a půl. Sám jste uvedl termín do konce roku 2019. Čekal jsem jeden a půl roku. Rok 2019 je pryč, národní program vzdělávání není, resp. je stále v zákoně - již 15 let a již 15 let ani nebyl zahájen, že by se třeba z toho zákona vyškrtl, nebo že by se dokonce i udělal.

Takže můj dotaz na vás: jak se díváte na svůj slib, který jste dal před jeden a půl rokem?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za jasný a krátký dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A už jste se ptal i Plagy, nebo všichni se ptáte jenom mě? My máme ve vládě i vícero ministrů, nejen Babiše. Ptal jste se ho? (Ano.) A odpověděl vám? (Ano.) Dobré, tak fajn. (Smích.) Tak já jenom zopakuji, ano, máte pravdu, že před rokem jsem vám sdělil, že národní program vzdělávání nebyl od svého zakotvení v naší legislativě, to znamená od platnosti současného školského zákona, od roku 2004, vytvořen. Žádný z ministrů školství jej od té doby nepředložil: Buzková, Kopicová, Kuchtová, Liška, Dobeš, Fiala dokonce, ten už tu není, například váš demoblok, Chládek, Valachová - nepředložili. Na důvod, proč tak neučinili, se musíte samozřejmě zeptat jich. Paní Valachová ještě je poslankyně. Nevím, kdo tu je ještě? Dobeš, ten tu není. Takže Pan Fiala a paní Valachová. A nejsou náhodou v tom výboru s vámi? Asi ano, tak se jich zkuste zeptat.

A pan Plaga vám na interpelaci v této věci odpověděl, že potřeba vzniku NPV v podobě, kterou předpokládá školský zákon, je již neaktuální, a to především z důvodu více než desetileté samostatné existence rámcových vzdělávacích programů, dále jen RVP, NPV totiž zřejmě měl předcházet RVP. Tyto však byly dávno před jmenováním této vlády vydány bez tohoto národního programu. Tak vlastně Plaga říká, že to už není aktuální.

Dále vám pan ministr Plaga napsal, že k opuštění potřeby tvorby NPV v zákonem zamýšlené podobě došlo v podstatě již tvorbou národního programu rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílé knihy, v roce 2004, a to proto, že Bílá kniha sloužila k určení směřování vzdělávacího systému a definování podoby vzdělávací politiky, čímž nahradila NPV.

Co se týká naší vlády, obecné cíle obsahu vzdělávání budou obsaženy v připravované strategii 2030+, k jejíž tvorbě jste byli přizváni. Strategie klade důraz na rozvoj základních gramotností, jako je čtenářská, matematická, přírodovědná, a dále tedy rozvádí cíle vzdělávání obsažené v zákoně, čímž přejímá úlohu NP. Ministerstvo v návaznosti na tuto strategii dále usilovně pracuje na revizích RVP, které zahrnou moderní trendy ve vzdělávání a pomohou našemu vzdělávacímu systému připravit žáky lépe na jejich osobní a profesní život. Na tomto místě však musím zdůraznit, že RVP píší odborníci nejen ze státní správy, ale i zástupci odborné veřejnosti a především zkušení pedagogové, a to ve spolupráci se sociálními partnery, jakými jsou například zaměstnavatelé. Takže tato vláda plán strategie v oblasti vzdělávání tvoří a plní.

Tvorba NPV by vedla k velmi obecnému dokumentu, který by pouze odrážel východiska RVP a priority Strategie 2030+. Z důvodu praxe, kterou v tomto ohledu zavedli předchůdci pana ministra Plagy, je možná na tomto místě uvažovat o změně školského zákona spočívající ve změně strategických dokumentů, které zákon zmiňuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já jenom upřesním. RVP, rámcové vzdělávací programy, jsou jiný paragraf školského zákona, to bych dohromady nedával. Národní program vzdělávání je § 3. Vlastně z toho vašeho vyjádření si beru tu poslední větu, že sice jeden a půl roku uběhlo, ale výsledkem je, že raději to z toho školského zákona vyjmeme, aby to tam vůbec nebylo.

Jinak rozdíl mezi Strategií 2030+, která není ve školském zákoně, a národním programem vzdělávání je ten, že strategii dělá ministerstvo. Ministerstvo rozhoduje o tom, jak bude, zatímco národní program vzdělávání byl určen k tomu, aby se projednal v obou komorách Parlamentu, což uznáte, že je úplně něco jiného.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Jasně, já vám rozumím. Právě přišla paní poslankyně Valachová. Tak choďte na kafe a ona vám to vysvětlí. (Pobavení.) Prosím vás, já řeším koronavirus. Od rána do večera a stále. Nebudou sem létat ti Číňané a děláme všechno pro to, aby lidé byli v bezpečí. A teď jsem mluvil i s tím studentem, kterému velvyslanectví řeklo, že má jít na letiště v šest - (Mpř. Pikal: Já bych poprosil, abychom se drželi tématu!) - ale řeklo mu to až v půl sedmé. Takže se domluvte a já vám děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych znovu poprosil, abychom se drželi tématu. A nyní pan poslanec Zahradník bude interpelovat ve věci situace na Energetickém regulačním úřadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, Energetický regulační úřad je podle energetického zákona důležitým nezávislým regulátorem, jehož činnost má dopady snad do všech oblastí našeho hospodářství. Proto budí velké rozpaky poslední kroky nové rady úřadu, která byla vaší vládou za ne zcela standardních okolností v loňském roce dosazena. Jedná se konkrétně o podivnou systemizaci, kterou nelze nazvat jinak než destrukcí donedávna fungujícího úřadu. Nejen že tato tzv. systemizace nebyla projednána s odborovou organizací, jak nařizuje zákon, ale nebyla údajně projednána ani s vedoucími pracovníky dotčených útvarů. Tato systemizace byla vaší vládou i přes nezákonný postup schválena, jste tedy spoluviníky vzniklé situace.

Ačkoliv princip redukce míst ve státní správě považuji v obecné rovině za správný, neměla by ta redukce vést k paralýze, což v případě Energetického regulačního úřadu hrozí. Na úřadě zavládla nejistota a řada dlouhodobých pracovníků sama odchází. Je velmi pravděpodobné, že bude podána řada žalob. Hodláte s tím jako premiér něco udělat? Anebo i nadále budete jen nečinně přihlížet dalšímu rozkladu tohoto důležitého úřadu?***
Přihlásit/registrovat se do ISP