(14.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Vytváří se trošku panika, byť já tomu rozumím, je to vážná situace, určitě to nechceme jakkoliv podceňovat. Na druhou stranu se možná málo ví, že zatím třeba v České republice v tomto roce zemřelo dvanáct lidí na chřipku. To asi úplně není věc, která by nás už jakkoli zajímala. Každý rok zemře 40 tisíc lidí ve Spojených státech na chřipku. Je to onemocnění, na které jsme si - dá se říci - zvykli, že s námi je a že na ně lidé umírají a nějak nás to netíží.

Na druhou stranu toto je nový virus, je to nemoc, která dosud není prozkoumána, my nemáme ani úplně detailní informace od Světové zdravotnické organizace o tom, jak přesně se tato nemoc přenáší, jaká je forma přenosu, jestli to je dotekem, kapénkovou infekcí atd., takže zatím skutečně víme poměrně málo. Víme, že ohnisko nákazy je ve Wu-chanu a že samozřejmě - a to je pravda - se šíří v rámci Číny poměrně rychle, že míra infekčnosti je poměrně vysoká, ale v tuto chvíli nejsou oficiálně potvrzeny v Evropě jiné případy, než jsou ty tři z Francie. Dnes byla informace o Bavorsku, ale doposud v databázi ECDC, to znamená Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí, není informace o tom, že by finálně byl konfirmován případ v Bavorsku, byť samozřejmě se to může stát, protože vzorek, který je první a je pozitivní, je pak vždy posílán na konfirmaci. V České republice je to konfirmace v laboratoři v Berlíně.

Jinak skutečně všichni dělají, co mají, všichni vědí, co mají dělat, a není důvod k jakékoliv panice, vyvolávat to, že je to smrtící virus apod. Ta letalita, to znamená smrtnost v rámci tohoto onemocnění, je v tuto chvíli 3 %. Neříkám, že to je malé číslo, ale není to nic tak zásadního.

My komunikujeme, jak bylo řečeno, se všemi zeměmi, zejména v rámci Evropské unie, právě v rámci ECDC. Kolegové jsou na pravidelných telekonferencích a komunikují aktuální stav. Všechny země se shodují na tom, že ta míra nebezpečí v tuto chvíli není nikterak zásadní. Dokonce některé země vyzývají k tomu, aby se to neoznačovalo jako krize a podobně, protože skutečně v Evropě ta situace žádná krizová není, ale nemůžeme to podceňovat a mění se to každým dnem, takže to, co je dnes, nemusí platit za týden, za 14 dní. To je jednoznačné. Pak musíme i my přijmout dostatek opatření.

Na druhou stranu ale já si stojím za tím, že opatření, která jsou v tuto chvíli i v rámci letiště Praha, jsou dostatečná. I Světová zdravotnická organizace jasně podporuje Českou republiku v těch opatřeních. Postupujeme podobně jako ostatní země v okolí, to znamená, informujeme pasažéry, děláme cílený screening, který má i výsledky. Dnes se konkrétní pasažér se obrátil na letišti, byl vytipován s příznaky nějakého nachlazení, kašle atd., byl okamžitě poslán na lékařské vyšetření - s negativním výsledkem. To znamená, personál v tomto směru je instruován, jsou dva konkrétní gaty na letišti Praha, kam jsou směrovány veškeré lety z Číny, to znamená tak, aby to bylo koncentrováno. Tam jsou ti lidé, kteří jsou proškoleni a jsou připraveni se o pacienty postarat.

Jak bylo řečeno, hlavní hygienik vydal nařízení, že všechny posádky letadel musí o tomto informovat své pasažéry, a pokud by nějaký pasažér s podobnými příznaky byl na palubě, tak kapitán letadla musí informovat řízení letového provozu, letadlo přistane a okamžitě je na palubu poslán lékař, aby toho pacienta zajistil a aby pak zajistil následné vyšetření.

Takže přístup je aktivní, není pasivní, ale není to panika, není to zbrklé jednání, že budeme zavádět nějaká restriktivní opatření, zakazovat lety z Číny a podobně, protože je třeba si uvědomit, že i na těch případech, které dosud jsou a byly tedy negativní, tak ve většině případů ti lidé se sem vůbec nedostali skrze letiště Praha. Ti lidé se sem dostali přes Budapešť, přes Vídeň, v rámci nějakých hromadných zájezdů. Víme, že to Číňané zkrátka tak dělají, že přiletí do nějakého místa, tam je dají do autobusu a objíždějí jeden stát za druhým, jedno město za druhým. Takže pokud bychom měli udělat nějaká takováto restriktivní opatření, tak by dávala logiku, pouze pokud by to udělala celá Evropská unie, minimálně celý schengenský prostor.

To, co je nové a o čem byla informace včera, je, že Čína i po jednání se zástupci Evropské unie zakázala veškeré hromadné zájezdy mimo území Číny. Osmdesát procent Číňanů, kteří cestují do zahraničí, jsou právě tyto hromadné zájezdy. Ty jsou zakázány. To znamená, že velmi pravděpodobně většina letadel, která budou teď přilétat do České republiky, bude v zásadě prázdných, protože 80 % víz je pro tyto hromadné skupiny, to znamená, že pouze 20 % jsou jednotlivci. Tím se opět velmi výrazně snižuje riziko.

Na druhou stranu to riziko tady určitě nějaké existuje. Nepodceňujeme ho. Všichni jsou v pohotovosti. Funguje Státní zdravotní ústav, kde je národní referenční laboratoř. Národní referenční laboratoř v tuto chvíli pracuje tak, jak pracovat má, je schopna vzorek vyšetřit do šesti hodin. Poté jej posílá na konfirmaci v případě pozitivního nálezu do laboratoře v Berlíně, kde do 48 hodin je to potvrzeno. Takže laboratoř funguje, má dostatečné kapacity. Bulovka má kapacity, všechna infekční oddělení.

Nemyslím si, že je něco, co bychom zanedbali, nebo že bychom nebyli na něco připraveni. Teď se zdá, že velké mediální téma jsou roušky. Samozřejmě, mediální panika způsobila, že se lidé snaží chránit, byť reálně ty roušky příliš nechrání, to asi jako lékaři velmi dobře víte, jsou spíše dobré jako protekce právě pro ty, kteří jsou třeba nachlazeni nebo mají chřipku, aby nenakazili ostatní. V takovém případě je to dobré, ale aby to chránilo lidi, kteří jsou zdraví, tak to nechrání, to by skutečně musely být roušky s respirátory, což samozřejmě možné je, ale v tuto chvíli to vůbec není nutné, není to namístě.

Na druhou stranu, prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou. Možná byl jeden den výpadku, kdy byl nějaký run na lékárny v některých částech, ale jinak by s rouškami žádný zásadní problém být neměl.

Co je dnes mnohem větší problém z mého pohledu, je chřipková epidemie. My dnes máme kraje, kde jsou už skutečně regionální ohniska chřipky, v Jihočeském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji. Ve všech krajích je registrován nárůst nemocnosti. Oproti minulému týdnu je vzestup o 30 %, to znamená, jsme na hraně chřipkové epidemie v rámci České republiky a to je pro nás mnohem větší problém. Už dvanáct lidí zemřelo, včetně dětí. Tady bychom se měli zamyslet, co můžeme dělat proti tomuto onemocnění, které nás ohrožuje mnohem více, když máme proočkovanost 10 % atd. O tom teď nechci vést debatu. Uvědomme si ale, kde je to reálné riziko a kde je to riziko potenciální, ale není tady přítomné tak, aby se lidé museli nějak zásadně obávat o své zdraví.

Věřte tomu, že se tomu věnujeme na denní bázi, na hodinové bázi, máme k dispozici veškeré informace, spolupracujeme se všemi. Vím, že teď probíhá i finální jednání ohledně případné evakuace občanů z Wu-chanu, ale o tom bude asi mluvit pan ministr Petříček. Situace se vyvíjí a nemám naprosto problém pravidelně informovat o tom, jak se situace bude vyvíjet dále, tak jak budeme mít i více informací. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP