(20.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je to, dámy a pánové, samozřejmě jenom doporučení zpravodaje, ale každý máme před sebou velmi přehlednou sjetinu. A když si řekneme vždycky jenom to číslo, tak si myslím, že nám to půjde rychleji. Ale samozřejmě je to na vás. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já děkuji za tento váš návrh. Samozřejmě budu radši, takže velmi ráda vám, pane kolego, vyhovím, pokud není námitka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud není výhrada proti tomuto postupu, který byl navržen? Dobře. Je výhrada? (Ano.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: V pořádku. Takže v tom případě budu říkat, pokud se na tom shodneme, pořadové číslo, popřípadě pak, až to budou poslanecké návrhy, tak který poslanec a co tedy tím návrhem chce říci. Když je námitka, budeme v tom pokračovat velmi stručně. (Nesouhlasné hlasy z řad poslanců ANO.) Je námitka a já si myslím, že je férové vyhovět kolegům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní tedy pokračujeme A3.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jsme u pozměňovacího návrhu A3, což je zvýšení nebo snížení celkových výdajů u samostatných kapitol, které zohledňuje rozhodnutí o navýšení platů státních zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 150 197 přítomných, 161 poslanec pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pořadové číslo A4, což je v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí navýšení o 600 mil. na sociální služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 197 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď už jsme u pozměňovacích návrhů v příloze B, což jsou poslanecké návrhy. Začneme B1, což je paní kolegyně Jana Černochová - navýšení v kapitole Ministerstva obrany o 30 mil. 195 tis.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 197 60 pro, 98 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B2 - opět paní kolegyně Černochová, opět navýšení v kapitole Ministerstva obrany o 5 mld. 500 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 197 pro 41 poslanec, proti 16. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B3 pana kolegy Miroslava Kalouska. Je to navýšení v kapitole Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - 90 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 154 ze 197 pro 63, proti 95. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další je návrh B4 pana kolegy Miroslava Kalouska. Je tam navýšení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 250 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 197 pro 64, proti 97. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B5 - je to přesun v kapitole Ministerstvo zemědělství, předkladatel Pavel Kováčik - 300 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 197 108 pro, proti 44. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B6 - varianta 1, předkladatel Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská - je to Ministerstvo práce a sociálních věcí - navýšení 1,5 mld. na sociální služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 157 ze 196 přítomných pro 62, proti 90. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je opět B6 - varianta 2, opět navýšení na sociální služby - 900 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 158 ze 195 přítomných pro 59, proti 86. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jsme stále u pozměňovacího návrhu B6 - varianta 3. Opět navýšení na sociální služby o 900 mil. - tentokrát je to bráno na vrub jiných položek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 196 pro 61 poslanec, proti 89. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Návrh B7 - varianta 1, pan poslanec Kaňkovský. Je to navýšení Ministerstvo zdravotnictví - 30 mil. na zdravotnické zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 160 z přítomných 197 pro 61 poslanec, proti 94. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jsme opět u B7, tentokrát varianta 2, opět navýšení o 30 mil. - tentokrát na vrub jiných položek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 161 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 161 ze 197 pro 60, proti 94. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B8 - varianta 1, opět Vít Kaňkovský, opět navýšení 30 mil. na Ministerstvo zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 162 ze 197 pro 82, proti 96. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B8 - varianta 2, je to opět na Ministerstvo zdravotnictví, opět 30 mil. z jiných položek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 163 ze 197 pro 65, proti 99. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B9 pana kolegy Kaňkovského - Ministerstvo zdravotnictví, navýšení o 500 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 164 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 164 ze 196 pro 61, proti 99. Návrh byl zamítnut. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP