(9.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Jelikož nebyl přijat B1, budeme v logice procedury hlasovat B2. To je pozměňovací návrh, který definuje otevřené formáty, které bude systém poskytovat. Stanovisko výboru je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno je 188, pro 66, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Tím jsme se vypořádali již se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Budeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 525, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno je v tuto chvíli 188 poslanců, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a všem vám děkuji.

Končím tento bod.

 

Otevírám další bod dle pořadu a tím je bod číslo

 

196.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
/sněmovní tisk 605/ - třetí čtení

V tuto chvíli, abych vás informoval o situaci, mám několik přihlášek s přednostním právem po otevření bodu. Jako první 3. 12. v 8.00 byl přihlášen pan předseda vlády Andrej Babiš, poté se 3. 12. v 10.45 přihlásil pan předseda Ivan Bartoš, poté se přihlásila 12.15 paní ministryně Schillerová a nyní se přihlásil v 9.43 pan místopředseda Tomio Okamura. Po krátké konzultaci - v případě, že paní ministryně, která je v tuto chvíli v Senátu a předkládá takzvaný daňový balíček, by ještě nebyla přítomna, bude nejprve hovořit pan Tomio Okamura, teprve poté paní ministryně. V tuto chvíli mi přišla další přednostní práva: pan předseda Vít Rakušan a paní předsedkyně Pekarová Adamová. Samozřejmě musím respektovat § 67, takže těmto všem bude uděleno slovo, až poté bych předal slovo paní zpravodajce, která nás provede pozměňovacími návrhy.

Takže v tuto chvíli má slovo předseda vlády Andrej Babiš. Poté pana předsedu poprosím, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, protože až do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí bude také zastupovat vládu jako předkladatel.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuju za možnost tady vystoupit. Jsem kritizován, že málo vystupuji, tak dnes se to budu snažit dohnat.

Začal bych od toho, co se stalo včera. Včera se stalo to, že od rána do večera média krmila občany dezinformací, že Česká republika bude vracet peníze kvůli střetu zájmů Babiše. A znovu bych zopakoval, že to není pravda, že Česká republika nebude vracet peníze, protože na to není ani nejmenší důvod. Celý den se média předháněla v tom, kolik vlastně se má vracet. Nemá se vracet nic. Slovíčkaření, že je to finální pozice. Ano. Přišel audit, auditorská zpráva. Mimochodem byl už avizován tím známým serverem, který je asi napojen online na Evropskou komisi, že už to věděli ve středu, a přišlo to až v pátek. Pikantní na tom je to, že vlastně to bylo doručeno jako poslední akt této Komise, která skončila v sobotu, a v neděli 1. 12. nastoupila nová Komise. A není to Komise. Je to auditní orgán. Auditní orgán, který provedl audit na jednotlivých ministerstvech. A už ten předběžný audit, pozice České republiky byla zásadně odmítající. Takže celý den se některá vybraná média snažila vlastně vsugerovat lidem, že se něco bude vracet.

A když pan Faltýnek byl večer v televizi a chtěl jenom připomenout, že už definitivně se vracelo díky tradičním demokratickým stranám z titulu korupce a manipulace s evropskými penězi 36,4 miliardy, tak pan redaktor mu skákal do řeči. On to nechtěl slyšet. Když jsem poslal esemesku České televizi, tak ve večerních událostech nepřečetli celou esemesku, jenom první větu, protože nechtěli slyšet to, co chceme říct.

Takže zaprvé - není pravda, že se budou vracet peníze. Není na to nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo, poučují nás, jak ho vykládat.

Vrátil bych se k celé té genezi toho střetu zájmů. Já jsem se stal 29. ledna 2014 místopředsedou vlády a ministrem financí. Odešel jsem z orgánů firmy. A nic se nedělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP