(17.50 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Paní ministryně surfuje na vlně ekonomického růstu. Ten ekonomický růst jí takto dovoluje se chovat, dovoluje jí připravovat takové rozpočtové zmetky, ale velmi bych se obával toho, až jednou ta vlna dojde, až narazíme na mělčinu, až narazíme na břeh, tak jenom varuji před tím, abychom se na té mělčině díky špatnému hospodaření paní ministryně neutopili.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych se rád zeptal na kapitolu z rozpočtu, je to rozpočet Ministerstva spravedlnosti - a paní ministryně mi doufám odpoví - kde jenom v loňském roce do konce září bylo vyplaceno jako odškodnění občanům ze státních peněz za to, že byli obviněni státním zastupitelstvím, ovšem byli osvobozeni, to znamená, byla to chyba státu, 151 mil. korun.Ta částka roste, a mě by zajímalo, kolik je na toto tedy alokováno pro příští rok. Protože vláda nedělá vůbec nic v tomto ohledu.

My navrhujeme, aby státní zástupci měli hmotnou odpovědnost za svá rozhodnutí a časově omezený mandát. Ale připadá mi, že tady někteří politici razí opačný trend, aby naopak byli neodpovědní ti státní zástupci. A já tady mám graf (ukazuje), podíl zproštění občanů na pravomocně vyřízených fyzických osobách u soudů. To znamená, když byli vlastně tou státní mašinérií obžalováni okresním státním zastupitelstvím občané, tak u soudu byli osvobozeni ve 4,12 % případů. Ale to číslo dramaticky roste u vyšších stupňů. Když to byla krajská státní zastupitelství, tak už dokonce 12,96 %, kteří byli obžalováni nevinně, tím pádem byli soudem osvobozeni. A v případě vrchních státních zastupitelství - a to je tedy šílené, já nevím, jestli jste to věděli - dokonce 28,87 % obžalovaných bylo osvobozeno soudem. Neboli v případě obžalování vrchním státním zastupitelstvím třetina lidí byla státní mašinérií pohnána k soudu chybně, nespravedlivě, zničil jim stát životy, ano, to je graf oficiální (ukazuje). Ano, paní exministryně Válková se dívá.

A já se ptám, co vláda tedy dělá? Takže ona v rozpočtu alokuje peníze na odškodnění, které jsou dneska ve stamilionech korun, na úkor seniorů potřebných, na úkor invalidních důchodců, na úkor pracujících rodin s dětmi. Do toho ještě navyšujete dávky nepřizpůsobivým.

A já se ptám na konkrétně tento úsek státního rozpočtu. Já jenom vím o návrhu paní poslankyně Valachové například z komise pro Ústavu prostřednictvím pana předsedajícího, která chce dát státním zástupcům ještě větší nezávislost. Ale kde je tedy to... Stav se bude ještě zhoršovat evidentně tím pádem. Protože dneska ten stav je tristní. Znovu opakuji, ti, co jsou obžalováni a pohnáni k soudu vrchním státním zastupitelstvím, 28,87 % lidí je následně osvobozeno. Šílené. Zničené životy. Bez jediné odpovědnosti. Může se to stát každému z vás.

To znamená, já se ptám na tuhletu kapitolu a mě by to zajímalo, protože tam nemůžeme dohledat, zřejmě je to schováno... Takže letos je to do konce září už 151 mil. čistého. Tak mě zajímá, kolik je na to alokováno a co vláda s tímto hodlá udělat, že tato položka může se... ta by se měla snižovat. U odpovědné vlády by se tato položka měla snižovat. To znamená, stát by měl zajistit, aby k těmto justičním omylům, v podstatě se to dá říct, v podstatě justiční omyl, tak aby k tomu nedocházelo, a ona se zvyšuje ta částka. Proto se na to ptám tady v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu. Protože to je tedy velmi špatný přístup. A znova opakuji, že hnutí SPD na to má jasné názory, takže my v žádném případě nepodpoříme větší neodpovědnost státních zástupců, my naopak podpoříme pouze návrhy, které budou směřovat k větší přímé odpovědnosti. Tak.

A mám ještě druhý dotaz. Co vlastně vláda dělá - protože všichni víme, už jsem o tom hovořil v jiné části svého vystoupení, že se navyšují dávky nepřizpůsobivým. To jsou ti práceschopní, ovšem kteří dlouhodobě nepracují a sosají, parazitují na státním rozpočtu. A já se ptám, co vláda hodlá s touto položkou udělat, aby ta položka nenarůstala, naopak, aby markantně klesala. Protože to je položka, kterou my k ní jako SPD říkáme, my bychom nejradši okamžitě zastavili tento typ dávek, neboli ho zadresnili. Například doložení pracovní minulosti nebo čistého trestního rejstříku, potažmo tím, kdo má děti, že ty děti mají, plní školní docházku. Ne že tam mají neomluvené hodiny.

A já jsem si tady vytáhl, jakým způsobem vláda - neuvěřitelným způsobem - a dosavadní vlády nastavily a tolerují ten zrůdný systém vyplácení dávek nepřizpůsobivým, a já se ptám: Co uděláte s touto položkou ve státním rozpočtu, aby klesala, a ne zatímco za vaší vlády stoupá, hnutí ANO, s podporou KSČM a ČSSD. Za prvé problémem je strukturální a institucionální roztříštěnost v oblasti poskytování dávek sociální podpory a sociální pomoci. Participují zde Česká správa sociální zabezpečení a její regionální pobočky. To se týká pojistných dávek. Úřad práce a jeho územní pracoviště. To se týká nepojistných dávek. A sociální odbory měst a obcí. Neexistuje propojený systém sdílení informací. Je zde dvou- až trojkolejnost procesu správního řízení. Vše je mimochodem ještě ztíženo zavedením GDPR.

To znamená, ti, co zneužívají dávky, mohou všechny systémy kombinovat. To znamená, uvádějí nepravdivé údaje, zneužívají prostředky apod. A je obtížně zjistitelné a neexistují efektivní kontrolní mechanismy. To jsou všechno podněty z praxe, co já tady budu číst.

Velkým problémem u dávek je příspěvek a doplatek na bydlení, což způsobila změna občanského zákoníku, kdy už není třeba ke zřízení trvalého pobytu souhlas majitele nemovitosti. Neexistuje efektivní systém kontroly a sankcí pro žadatele o dávky, kteří podvádějí a nepřiznávají další příjmy. Zejména práce načerno, nemluvě o příjmech z trestné činnosti. Zde by měla být jasně trestem doživotní ztráta nároku na dávky od státu, resp. masivní pokuty. Stát ale vůbec nic nedělá. Vy to tolerujete. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM tento zrůdný systém toleruje.

Za druhé. Obdobně je zneužívána pracovní neschopnost u dlouhodobě nezaměstnaných příjemců dávek. Zcela chybí kontrola dodržování režimu u práceneschopného. A sankce. Tou by měla být podle návrhu SPD ztráta nároku na veškeré sociální dávky buď doživotně, nebo na dlouhou dobu.

Dalším problémem, který vláda neřeší, a jenom tady prostě předvádíte deficitní rozpočet s deficitem 40 mld. korun, jenom zadlužuje zemi a vůbec neřešíte příčiny těch problémů, abychom naopak ty peníze v tom rozpočtu zachovali a nevypláceli je nepotřebným lidem, resp. lidem, kteří to nepotřebují, tak třetím důvodem, problémem je razantní pokles také a znehodnocení cen nemovitostí řádných občanů v těch místech, kde jsou ti nepřizpůsobiví, a v okolí. Mnohdy až o dvě třetiny za posledních deset let. Vytvářejí se tam ghetta. To znamená byznys s chudobou, růst kriminality, expanze drog zejména mezi mládeží a dětmi. A vláda s tím nic nedělá! Já jsem myslel, že ČSSD už má Ministerstvo práce a sociálních věcí, tuším, šest let cca. Byla tam krátká tedy pauza, kdy to měla zástupce hnutí ANO, paní ministryně Němcová. Ale v podstatě je to pořád pod palcem ČSSD.

Dalším problémem, který je ohledně dávek nepřizpůsobivým, je, že by bylo dobré zavést podmínky aktivního hledání práce s jasně danou lhůtou, resp. výkonu zaměstnání u většiny typů dávek státní podpory a pomoci. To znamená podmínění čerpání jakékoliv dávky právě tím, že je tam ta řádná péče o tyto děti. Týká se to i dávky na pěstounskou péči a tak dále, včetně kontroly. Samozřejmě primární je pravidelná školní docházka. O tom už jsem hovořil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP