(10.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Právě touto optikou je potřeba posuzovat tento i kterýkoli další rozpočet. Nejen nicneříkajícím údajem o přebytku či deficitu. Já si myslím, že je velká škoda, že celou debatu o státním rozpočtu se pokoušíme takto vlastně zplytčit. Proškrtat se k přebytku je totiž snadné. Jak jsme se ale přesvědčili v době pravicových vlád, tupé škrty nejenže nevedou k prosperitě, ale aktivně jí brání. Prosperitu vždy přinášejí jen a pouze investice. Rozhodně to platí pro Českou republiku, která své bohatství čerpá z umu a práce lidí. My se těžko můžeme spoléhat na nějaký zázračný náhlý objev masivního ropného ložiska ve středních Čechách nebo na nějaké jiné zázračné zbohatnutí. Můžeme se jen spoléhat sami na sebe a schopnost lidí dobře řídit stát. Jsem proto ráda, že tento rozpočet na tyto klíčové investice myslí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozpočet 2020 počítá s penězi na základní priority Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak víte, nad rámec původního návrhu Ministerstva financí jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjednali dalších 5,9 mld. Kč. Ještě letos navíc získáme dalších 800 mil. Kč na nezbytnou modernizaci IT systémů, které nás čekají zejména v příštím roce. Příští rok pak můžeme dle jejich naplňování získat dalších 1,3 mld. Kč na dofinancování vybraných kapitol. To se týká například případného dalšího růstu platů v sociálních službách, naplňování investičních pobídek, které byly v minulosti uděleny, čerpání evropských fondů atd.

Co je ale nejpodstatnější, v rozpočtu jsou peníze na důchody. Již podruhé budeme v průměru navyšovat důchody o 900 Kč k 1. lednu příštího roku. Máme zde peníze na navýšení rodičovského příspěvku. Po dvanácti letech se rodičovský příspěvek navýší na 300 tis. Kč a já doufám, že v příštích dnech se podaří tento slib naší vlády naplnit. Máme zde ale také peníze na růst platů ve státní sféře.

Jen abych připomněla, tak co se týká růstu důchodů, tak k 1. lednu příštího roku bude průměrný důchod v České republice 14 326 Kč. To ale neznamená, že všichni senioři na tuto průměrnou částku dosáhnou. Je přes milión seniorů a zejména seniorek, kteří takovéto závratné výše 14 326 Kč po dvou rekordních navyšováních nedosáhnou.

Co se týká platů ve státní sféře, tak ty plošně od příštího roku vzrostou o 1 500 Kč. Pomáháme tím právě těm příjmově nejslabším státním zaměstnancům. A navíc si díky zrušení takzvané první platové tabulky, kam spadají ti nejhůře placení státní zaměstnanci, tito lidé ještě polepší zhruba o dalších 600 Kč.

Více investujeme i do prevence rozpadu rodin. Nikdo přece nechce, aby děti končily v ústavní péči, když nemusí. Asi nemusím vysvětlovat, že ústavní péče je pak pro stát mnohem finančně náročnější. Do národního dotačního titulu Rodina proto investujeme 120 mil. Kč, což je po deseti letech nárůst o 20 % a ve srovnání se současným stavem nárůst o 20 %.

Naše populace stárne a je potřeba se tomu přizpůsobit. Do budoucna musíme proto zajistit odpovídající síť domovů pro seniory. Proto mám radost, že jsme již po druhé vyjednali na investice tohoto typu půl miliardy korun, což je také více než letos. Nicméně ani tato částka nestačí. Proto doufám, že v příštích letech, tak abychom tu výzvu stárnutí populace zvládli, se nám podaří na výstavbu pobytových zařízení péče v sociálních službách získat finanční prostředky z evropských zdrojů, protože tak se státnímu rozpočtu významně ulehčí a zároveň se jedná o velmi důležité infrastrukturní investice.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí a sociální politiky je tento rozpočet relativně skromný, umožňuje nám ale zachovat klíčové služby pro občany České republiky. Rozvíjí pomoc nejstarším i nejmladším členům společnosti. Z tohoto pohledu je pro mě přijatelným kompromisem. Znovu opakuji, že si myslím, že je to dobrý rozpočet.

Jednoduše řečeno, rozpočet není nastaven rozhazovačně, jen přebírá odpovědnost tam, kde by ji stát měl mít. Stát nesmí šetřit na lidech a už vůbec ne na dětech, seniorech nebo zdravotně postižených. Proto vás žádám o podporu tohoto rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 10.45 do 12.00 se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Marek Výborný.

Nyní bude mít slovo k faktické poznámce Jan Skopeček, připraví se s přednostním právem pan místopředseda Tomio Okamura. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já mám samozřejmě připravený svůj příspěvek k hodnocení státního rozpočtu. Vystoupím ve standardní diskusi se standardní přihláškou. Nicméně bych chtěl reagovat na paní ministryni Maláčovou.

Já samozřejmě nesouhlasím s 90 % toho, co řekla, včetně té jedné z posledních vět, že rozpočet není rozhazovačný. Nevím, co už by si paní ministryně Maláčová chtěla představit pod slovem rozhazovačný, když v době ekonomického růstu a minimální nezaměstnanosti máme deficit 40 mld. Kč. Ale to je ten politický nesouhlas.

Mě tam překvapila jedna věta. Chtěl bych se paní ministryně Maláčové zeptat, jestli skutečně myslí vážně svá slova o tom, že deficit či přebytek je nicneříkající číslo. Jestli to fakt myslí vážně. Jestli to, zda stát hospodaří s tím, co ostatní vydělají a dají státu formou daní, tak jestli paní ministryni je fakt jedno, jestli s tím ten stát dokáže hospodařit, nebo ne, jestli vytváří přebytky a dokáže šetřit, nebo hospodařit s deficitem.

Jestli máme ministryni práce a sociálních věcí, která spravuje největší kapitolu v rámci státního rozpočtu, tak jsou slova o tom, že přebytek nebo deficit nic neříkají, naprosto tragickými, děsivými slovy. Jak mají veřejné finance vypadat jakž takž, když správkyně nejdůležitější, největší kapitoly řekne tady na mikrofon slova o tom, že přebytek nebo deficit je nicneříkající číslo? To je naprosto šílené.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Gajdůškové a stále čekající s přednostním právem pan místopředseda Tomio Okamura. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Na svého předřečníka pana poslance Skopečka jenom jednu větu. To je právě ten úhel pohledu. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že se musíme starat o lidi, že finance, které se vydávají, musí jít ve prospěch lidí. Ta čísla nás samozřejmě zajímají, ale podstatní jsou pro nás lidé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Faktická poznámka paní poslankyně Valachové, Jiřího Dolejše a Jana Skopečka. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Skopečkovi. Předpokládám, že on jako ekonomický expert ve skutečnosti porozuměl tomu, co chtěla říci Jana Maláčová. My přece víme, a jsme toho tady svědky nejenom nyní, ale bylo to i v minulém funkčním období, že ačkoliv plánujeme deficit, tak následně dokonce dochází k přebytkovým rozpočtům, nebo vyrovnaným. To si myslím, že bylo to, co chtěla paní Maláčová zdůraznit.

Ve shodě s panem Skopečkem si nemyslím, že by to bylo dobře. Také bych si přála, aby se to, co tady plánujeme, potom naplnilo a abychom plánovali rovnou vyrovnané nebo rovnou přebytkové rozpočty. Myslím si, že nikoliv při té nynější rozpravě, určitě se k tomu zase budeme vracet, ale už to tady několikrát na půdě Poslanecké sněmovny stran ministryně financí z hlediska vysvětlení zaznělo, jak se stane, že tedy plánujeme nějaký deficit a následně dojde k přebytku či vyrovnanému rozpočtu. Myslím si, že pro občany je to rozhodně lepší zpráva, než kdyby to bylo naopak. Nemyslím si - já tady tedy souhlasím s panem Skopečkem, že by to bylo správně. Na druhé straně se musím ohradit proti tomu, že by Jana Maláčová označila, nebo to myslela tak, že je přebytek nebo deficit jedno, a osobně si myslím k inteligenci - vaším prostřednictvím, pane předsedající - pana Skopečka, že to ví a že to byla spíše politická figura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP