(16.10 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako základ pro hlasování budeme vycházet z usnesení zahraničního výboru, tedy z bodů 1 až 6. Sedmý bod, jak jsem říkal, je to, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění.

To znamená: Základem je usnesení 1 až 6 a 7. bodem by se stal návrh pana poslance Kobzy, o kterém bychom hlasovali také samostatně. Současně budeme nejprve hlasovat o protinávrzích pana poslance Luzara v daném textu. V případě, že neprojde protinávrh, budeme tedy následně hlasovat o navrženém usnesení zahraničního výboru. Po domluvě a dohodě s panem poslancem Volným bod 2 rozdělíme na části A a B a budeme je hlasovat samostatně, kdy bod 2A je usnesení zahraničního výboru a bod 2B rozšiřuje bod druhý a po dohodě s panem poslancem ho budeme hlasovat samostatně v rámci bodu 2. To je návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, všichni rozuměli? Vzhledem k tomu, že to není nejjednodušší postup, tak raději ho nechám odhlasovat, a to v hlasování číslo 121. Hlasujeme o proceduře hlasování. Nejdřív vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přítomných, tak o proceduře rozhodneme.

Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 121, z přítomných 172 pro 170, proti 1. Procedura byla schválena a můžeme začít první bod.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pro pořádek ty body budu číst, abyste věděli, o čem hlasujeme. Nejprve bude 1 modifikovaný panem poslancem Luzarem, který vypouští z bodu 1 "jakož i státu Izrael". V jeho podání bod číslo 1 zní: "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, včetně popírání holocaustu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 174 pro 59, proti 3. Návrh nebyl přijat. Nyní druhá varianta.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přečtu návrh usnesení, který přijal zahraniční výbor. "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 123, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 176 pro 170, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní bod číslo 2 modifikovaný panem poslancem Luzarem. "Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael a státu Palestina na existenci a obranu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 124, z přítomných 174 pro 19, proti 24. Návrh nebyl přijat. Základní návrh?

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní tedy původní znění ze zahraničního výboru: "Poslanecká sněmovna odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 125. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 125, z přítomných 177 pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní bod 2B pana poslance Volného: "Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 126. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 175 pro 8, proti 14. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Nyní bod číslo 3, ten je bez modifikace a zní: "Poslanecká sněmovna odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů ať už na území České republiky, či na mezinárodních fórech."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 127, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 127, z přítomných 176 pro 124, proti 13. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Bod číslo 4 modifikovaný panem poslancem Luzarem: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 128. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 128, ze 177 přítomných pro 129, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Bod číslo 4 zahraničního výboru je nehlasovatelný a jdeme k bodu číslo 5 -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem pan předseda klubu Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedající, vážení kolegové, stává se mi to výjimečně, ale teď pro protinávrh pana poslance Luzara jsem se zdržel hlasování a na sjetině mám, že mám pro. Dovolím si zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě rozhodneme o námitce pana Miroslava Kalouska proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování.

Hlasování číslo 129. Kdo je pro vyslovení souhlasu? Kdo je proti souhlasu? Děkuji vám.

Hlasování číslo 129, ze 177 přítomných pro 168, (proti 0). Námitka byla přijata a budeme tedy opakovat hlasování bodu číslo 4.

 

Poslanec Jan Bartošek: Je to hlasování o bodu číslo 4 modifikovaném panem poslancem Luzarem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 130. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 130, z přítomných 177 pro 115, proti 1. Návrh byl přijat. Pokračujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP