(14.40 hodin)
(pokračuje Navrkal)

Na závěr bych vás rád vyzval, abychom se zaměřili na to, co je opravdu podstatné a proč tu dnes jsme. Odsuďme jednotně a zcela jasně jakékoli projevy nenávisti vůči Židům a nerozmělňujme a neznevažujme tento symbolický akt polemikami o mezinárodní politice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A teď abychom postupovali správně. Takže s přednostním právem nyní vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, po něm zástupce navrhovatelů pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, téměř polovina mladých evropských Židů podle nového průzkumu Evropské unie zvažuje emigraci, ke které ji vede strach a obavy o vlastní bezpečí. Může za to enormní nárůst projevů antisemitismu, kvůli kterému se mladí lidé bojí na evropských ulicích nosit náboženské předměty nebo se otevřeně hlásit ke svému židovskému původu. Kantorovo centrum zveřejnilo v květnu samostatný report, podle kterého v loňském roce celosvětově přibylo útoků namířených proti Židům, a to o 13 %. Nejstrmější nárůst protižidovských útoků byl v západní Evropě. Nejvíce v Německu, kde jich oproti předchozímu roku bylo o 70 % více. My jsme si zvykli spojovat antisemitismus s nějakými neonacisty. V prvé řadě bychom si ale měli říct, že největší počet antisemitistů je mezi muslimy. Uvedla to například koordinátorka Evropské unie pro boj s antisemitismem Katharina von Schnurbeinová, která uvedla - a cituji: Co se týče antisemitských předsudků mezi muslimskou komunitou, víme, že jsou dvakrát až třikrát vyšší než ve většinové populaci. Konec citátu.

Má to logiku. A i v České republice, jak víme z veřejných zdrojů, se muslimové modlili a možná ještě modlí za zničení Státu Izrael. Nenávist k Izraeli je spojnicí mezi muslimy a dalšími faktickými antisemity, evropskými liberály a evropskou tzv. ultralevicí.

Tady bych rád připomněl, že naše hnutí SPD je od počátku v tomto směru vždy proizraelské, protože Izrael a Izraelce bereme jako našeho a skutečně opravdového spojence v boji s islámským terorismem a jako zemi a národ, který má od svého narození velmi blízko k Československu i České republice. A ve velkém množství témat by nám měl být vzorem. Izrael a izraelský židovský národ totiž ukazují, že i malý desetimilionový národ se dokáže ubránit mnohanásobné přesile, kterou je fakticky obklíčen. Předsednictvo SPD, pro vaši informaci, například již 19. prosince roku 2017 vyzvalo vládu České republiky, aby přesunula úřad českého velvyslanectví do Jeruzaléma, protože považujeme Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Státu Izrael.

V České republice není naštěstí antisemitismus velký problém kromě toho, že je tabu a v podstatě komické říct Židovi Žide, to si troufne jenom Žid. Jako u Cikánů si už Cikáne říkají jen Cikáni. To ovšem neznamená, že by nenávist k národům nebo odlišným skupinám vymizela. Sluneční kavárna svorně nenávidí a šíří nenávist proti všemu, co je spojeno s Okamurou, Babišem nebo Zemanem.

Dámy a pánové, Churchill prý po válce řekl, že příští fašismus se bude vyznačovat bojem s fašismem. A dnes jsme svědky masového šíření nenávisti vůči skupinám občanů, kteří mají jiné názory. Tyto názory jsou potlačovány a jejich nositelé jsou dehonestováni. Zmizela svoboda slova, zmizela svoboda vyslovit názor, jiný názor, a jejich autoři jsou namísto demokratické diskuse o podstatě věci nálepkováni negativními přívlastky. Končí to tím, že lidé jsou na ulici od tzv. sluníčkářů neboli pravdoláskařů napadáni jen pro své názory. Tak začínal a začíná fašismus.

SPD má s útoky na své členy nebo sympatizanty své zkušenosti. Já osobně už takové projevy nenávisti proti své osobě téměř nevnímám, ale někdy se nepřestávám divit. Stalo se mi už, že mi dokonce majitel lékárny v centru Prahy odmítl prodat léky, protože jsem Okamura a mám jiné názory, než má on. Ladislava Jakla dvakrát fyzicky napadli a mému spolupracovníkovi s dítětem na ulici vyhrožovali "milovníci" pravdy a lásky pověšením a několikrát ho fyzicky napadli. Tady vidíme v praxi představu demokracie v podání tzv. sluníčkářů popostrkovaných mainstreamovými novináři. Tito lidé by si měli uvědomit, že takové štvaní lidí proti sobě a vzbuzování nenávisti proti názorovým oponentům se jednou může obrátit i proti nim samým. A to není dobře.

Aniž bychom si to uvědomovali, v rámci boje proti domnělé nenávisti ve společnosti produkují média a politici - mám na mysli mainstreamová média a mainstreamoví politici - nenávist skutečnou, a to na všech stranách. Tady je skutečně nebezpečí. Samozřejmě, frustrace některých občanů ze situace, kdy migranti mají více kulturních a politických svobod než Evropan, pak na opačné straně vede skutečně k extremismu i v evropské populaci. Nejlepším lékem na všechny ty nenávisti je v prvé řadě svoboda a rovný spravedlivý přístup ke všem. Protože etnickou i jinou nenávist nejčastěji vzbuzuje pocit křivdy a nespravedlnosti, když zákony platí jen pro jedny a ne pro všechny.

Jestliže jsme v Evropě zakázali nacismus, uniká mi, proč tu je povolena daleko nebezpečnější ideologie islámu. Zastavme islamizaci Evropy, a ubude útoků na Židy i ostatní Evropany. Mluvme pravdu o Izraeli a Palestině, a ubude nenávisti vůči Židům i mezi dnešní tzv. liberální společností. Dovolme svobodnou soutěž názorů a nedehonestujme a nenálepkujme, a ubude nenávisti živené pouze pro politický kalkul. Vím, že to je pro někoho těžké, protože emoce k lidem prostě patří. A věřte mi, že i já se budu snažit o větší empatii a pochopení svých politických oponentů. Perspektiva naší země a našeho národa je ve spolupráci, nikoli v nenávisti. A to, ať je tato nenávist šířena vůči Izraeli, Rusku, USA, nebo proti konkurenčním politickým názorům a občanům, co je sdílejí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. Mám zde nějaké faktické poznámky, ale možná je to jenom pozůstatek hlasování, tak se pro jistotu kolegyň a kolegů zeptám: paní poslankyně Šlechtová - nehlásila se k faktické poznámce. Pan poslanec Kalous - také ne. Pan předseda Kováčik také ne, pan poslanec Kohoutek také ne a pan poslanec Martínek - hlásil se k faktické poznámce. Tak už je to v pořádku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych se chtěl jenom krátce omluvit příbuzným pana Churchilla za to, že mu tady je vkládán do úst výrok, který nikdy neřekl. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartošek jako zástupce navrhovatelů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nejprve dovolte, kolegyně a kolegové, vůbec to, že jste byli ochotni a podpořili jste zařazení tohoto bodu na program Poslanecké sněmovny. Stejně tak bych chtěl poděkovat i zahraničnímu výboru za kvalitní projednání a připomínky, které byly vzneseny na jednání tohoto výboru. A stejným způsobem bych chtěl poděkovat i Ministerstvu zahraničních věcí, které se spolupodílelo na přípravě tohoto usnesení a některé formulace vyprecizovalo, a dohodli jsme se na něm. Já jsem měl původně návrh trochu jiného usnesení, ale poté, co jsem si přečetl návrh Ministerstva zahraničních věcí, tak jsem se s ním ztotožnil a souhlasím s tím, abychom hlasovali o této podobě.

Jsem totiž přesvědčen, že Izrael je náš strategický partner a spojenec na Blízkém východě. Můžeme vidět v Evropě narůstající vlny antisemitismu, začátkem října v Německu. A já jsem přesvědčen, že v takovýchto situacích je potřeba se jasně vymezit vůči těmto jevům a přiznat se k našim partnerům, se kterými máme spojenectví, a se Státem Izrael v mnoha odvětvích, nejenom v oblasti vědy, ale především v oblasti bezpečnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP