(18.10 hodin)
(pokračuje Kratochvíle)

Šestý pozměňovací návrh Senátu souvisí se čtvrtým a pátým a navrhuje zrušit nadbytečný bod 13 a samozřejmě následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat. Jde tedy v podstatě o legislativně technickou úpravu a nápravu chyby.

Sedmý pozměňovací návrh Senátu je taktéž opravou legislativně technické chyby, kdy úprava je přijatelná a je navrhovaná již ve větě druhé, nikoliv první, takže opět jen náprava chyby.

Osmý pozměňovací návrh Senátu navrhuje, aby celá novela nabyla jednotné účinnosti až dnem 1. ledna 2021. Tento návrh vznikl na ústavně-právním výboru Senátu na základě požadavku Ministerstva financí.

Závěrem mi dovolte, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyslovit přesvědčení, že Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu posoudí jako prospěšné a předložený návrh zákona schválí ve znění těchto návrhů. Ještě bych chtěl doplnit, že tato novela má podporu Svazu měst a obcí a Sdružení lázeňských míst. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátorovi a ptám se, ještě než otevřu rozpravu, zda má zájem se vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor. Pan poslanec Onderka nemá zájem. Nebo zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Kovářová? Také nemá zájem. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první a jediný přihlášen pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se nejprve omluvím, že tak často chodím hovořit. To není proto, že bych se tak rád poslouchal, ale je nás tady málo a kolegyně Majerová se soustředí spíš na školská témata, genderová a další, takže musím hovořit já k tomuto tématu.

My nepodpoříme ani jednu z verzí, a sice z toho důvodu, že místní poplatky jsou také daně, které se tímto opatřením zvyšují, a my jsme proti tomu. Tečka.

Dále vám řeknu osobní zkušenost od nás z vesnice. Místní drobní podnikatelé jsou striktně proti, protože to zdraží, když to bude zavedeno, lidem dovolenou, často i ozdravný pobyt, často i chudším rodinám v mimosezóně. Když jsem o tom mluvil s panem starostou, protože starostové samozřejmě většinou jsou spíš pro, stejně jako ministryně financí je pro, když se jí zvyšují daně, tak starosta mi řekl toto: drtivá většina lidí s poplatky fixluje, a že by osobně přivítal zavedení nějakého paušálu z lůžka, aby zkrátka ta daň, ten místní poplatek byl skutečně vybrán, a ne že mu platí čtyři poctivci a ostatní to skrývají. Takže ta situace, bych řekl, je trošku složitější, než se tady ve Sněmovně tváříme.

My každopádně za Trikolóru nepodpoříme ani senátní návrh, protože ten je ještě tuplem zase nelogicky zamotaný s křížkařema a nekřížkařema a už se řeší patnáct věcí najednou, a nepodpoříme ani sněmovní návrh, protože zvyšuje daně, v tomto případě místní daně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se prosím někdo z místa? Hlásí. Pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Já jenom technicky chci říct, že Senát opravil chyby, které v tomhle tom zákoně jsou. A jenom co se týká křížkařů, což je vlastně jediný bod, který je komplikovaný, tak chci jenom říct, že při třítýdenním pobytu ten poplatek, který by byl podle toho návrhu Senátu, by pro toho konkrétního člověka dělal za tři týdny 126 korun, protože to Senát ošetřil právě tím pozměňovacím návrhem č. 5. To znamená, chci jenom říct, že tento návrh Senátu, který je podporován Svazem měst a obcí a také Svazem lázeňských měst, tento návrh vylepšuje právě tu nabídku a domyslel i tu záležitost s těmi křížkaři, o kterých tady byla řeč ze strany paní ministryně.

Z toho důvodu já jen konstatuji za klub KDU-ČSL, že my budeme hlasovat pro senátní verzi zákona, a neprojde-li, budeme hlasovat, protože to považujeme za správné, i pro verzi, která byla v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě nějaká přihláška do diskuse? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem? Nemá zájem. Pan senátor? Také nemá zájem. Tedy přivolávám poslance, kteří nejsou přítomni v sále, a můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy potřebujeme k usnesení souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Žádost o odhlášení slyším. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 286/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 286/9."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno 161 poslanců, pro 42, proti 86. Návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu podle § 97, a to odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je potřeba 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina všech poslanců. Potřebný počet máme nastavený.

 

Takže mohu přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 286/8."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno 166 poslanců, pro 118, proti 20. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní místopředsedkyni vlády a panu senátorovi.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
/sněmovní tisk 301/5/ - vrácený Senátem

Návrh zákona nám byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 301/7. Informace k pozměňovacím návrhům máme v naší poště. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou.

Za navrhovatele se k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům vyjádří místo omluveného místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka z pověření předsedy vlády pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Takže kolegové, bylo řečeno, že máme tady návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. My jsme tady v tomto roce projednávali všechna čtení toho zákona, v lednu první čtení, v dubnu druhé, v červnu, tuším, třetí a nakonec jsme to tady společně přijali. Já bych vám jen připomněl podstatu toho, co se tady projednávalo. (Hluk v sále.)

Důvodem byla adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra, která reagovala na nařízení Evropského parlamentu a také Rady o podpoře volného pohybu občanů. Šlo o zjednodušení některých požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Ten přímo použitelný předpis Evropské unie umožňuje nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou např. matriční doklady, můžete to nahradit vícejazyčným standardním formulářem, který vydává příslušný úřad spolu s tím vlastním dokladem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP