(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Krutákovou a připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Dámy a pánové, já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, se kterým jsem vás detailněji seznámila v obecné rozpravě a který je v systému zaveden pod číslem sněmovního dokumentu 3436. Jenom krátce připomenu, že pozměňovací návrh doplňuje výčet pozemků v kategorii ostatní plocha, které tvoří krajinné prvky a jsou od daní osvobozeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ondřeje Veselého. Připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán jako sněmovní dokument 3454. Je to jednoduchá úprava, kde se v části sedmé článku 12 mění novelizační body jednak tak, že nově se mění číslo 23 na 35, a v části sedmé článku 12 se zrušují novelizační body 2 až 7.

Jenom jednoduché odůvodnění. To zvýšení sazby je dáno tím, že my jsme přesvědčeni o tom, že by víc zdaněny měly být ty výnosovější hry. U těch ostatních necháváme to původní znění, které v zákoně je. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Zde v podrobné rozpravě bych se chtěl přihlásit k několika pozměňovacím návrhům.

První je pod číslem 3416. V podstatě se jedná o to, že chci zvýšit sazbu pro dílčí základ daně z technických her na 40 %, a současně tento pozměňovací návrh řeší zajišťování financování boje proti závislostem tak, aby se nezvyšovala společenská škodlivost a dopady závislostí. Za tímto účelem by se měly primárně využít prostředky přímo generované předmětnou regulovanou oblastí, a použít prostředky z daně z hazardních her nabízí stabilní finanční tok pro program protidrogové politiky. Toto je pro pořádek v systému pod číslem 3416.

Dále je pozměňovací návrh pod číslem 3417, který v podstatě zachovává 30% zdanění technických her, ale opět navrhuje 1 % účelově vyjmout na realizaci protidrogové politiky. V podstatě je to řešení situace v oblasti prevence a léčby.

Pozměňovací návrh 3418. Jak jsem v obecné rozpravě uvedl, vzhledem k tomu, jak byl zákon připraven, tak není možné tímto způsobem zdaňovat pojišťovny, protože nevíme, co to udělá, takže jsem přesvědčen, že jsou ohroženy tím, co předkládá vláda, budoucí výplaty dávek klientům u životního prostředí (pojištění), a to například v případě zhoršení zdravotního stavu, invalidity nebo úmrtí. Tento pozměňovací návrh vypuštěním navrhované úpravy tyto závažné dopady odstraňuje.

Dále je to pozměňovací návrh pod číslem 3419. Jsem přesvědčen, že když člověk vyhraje, tak by mu stát neměl brát peníze z této výhry. Vláda navrhuje zdanit výhry nad 100 000. Již v předchozím volebním období bylo jasně řečeno, že danit výhry je obtížně technicky proveditelné, nebo takřka nemožné, nebo tam, kde se o to pokoušeli, tak se to nedařilo. A z toho důvodu... například je nutno vést evidenci výher, je to obtížně proveditelné. A jak říkám, když už člověk něco vyhraje, tak nevidím důvod, proč by mu to stát měl ještě danit. To znamená, přicházím s návrhem, aby se výhry lidem nedanily.

Dále mám v systému pozměňovací návrh pod číslem 3420, ale k tomu se nehlásím, protože stejnou problematiku řeší pozměňovací návrh 3430, který jsme podali společně s kolegyní Kovářovou a s panem poslancem Ferjenčíkem.

A poslední pozměňovací návrh je 3426. Týká se domovních kotelen. Byť rozpočtový výbor si osvojil tento návrh, nevím, jakým způsobem se bude hlasovat o celku těchto pozměňovacích návrhů. Z toho důvodu zde načítám samostatně návrh, který ponechává daňovou sazbu v domovních kotelnách v původní výši. Je to z toho důvodu, že lidé, kteří bydlí v bytových domech a topí si tímto způsobem, netvoří zisk, nemohou být považováni za konkurenci teplárenským společnostem. Jsem přesvědčen, že tento návrh nesplňuje ekologický rozměr, odrazuje od investice na přechod majitelů kotelen na tuhá paliva a čistší vytápění. Je to v podstatě finanční zátěž pro občany, kteří investovali do ekologického řešení právě ve formě domovní kotelny na plyn. A jak jsem uvedl v obecné rozpravě, v dnešní době drahého bydlení je to situace, kdy chce zase vláda lidem zdražit bydlení. Za lidovce můžu říct, že s tím zásadně nesouhlasíme. Naopak bychom měli lidem, kteří chtějí bydlet, tuto situaci zjednodušit a umožnit i v ekonomicky přijatelných podmínkách, a ne jim život zdražovat.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jedna omluva. Z pracovních důvodů se omlouvá od 17 do 19 hodin dnes poslanec Jaroslav Holík.

Nyní požádám o vystoupení poslance Radka Holomčíka a připraví se poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vedený v systému jako sněmovní dokument 3440. Odůvodnění je jak součástí toho dokumentu, tak jsem jej pronesl i v obecné rozpravě. Týká se liberalizace přístupu k domácímu vaření piva. V obecné rozpravě jsem také avizoval, že budu navrhovat doprovodné usnesení, které jsem odůvodnil, a dovolím si ho načíst.

"Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že pěstitelské pálení je tradičním způsobem výroby alkoholu v České republice a že realistický daňový režim pro tento způsob výroby je součástí racionální protidrogové politiky, který vede ke snižování celkového množství nelegální a nekontrolované výroby alkoholu;

II. upozorňuje, že současná konstrukce sazeb spotřebních daní určená evropským právem postrádá dostačující flexibilitu;

III. vyzývá vládu, aby se problematikou sazeb a spotřebních daní zabývala na úrovni Evropské unie a do 1. prosince 2020 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila."

K tomuto návrhu bych se tímto rád také přihlásil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Martina Kupku a s přednostním právem se připraví předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si tímto se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 3451, tedy ke svému pozměňovacímu návrhu, který je velmi jednoduchý. Zachovává současnou míru zdanění jak u loterií, u kurzových sázek, totalizátorových her, tak také u živých her. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Omlouvám se kolegům, které jsem předběhl, ale tím, že ten bod byl neočekávaně zařazen na odpoledne, tak jsem měl obavu, že bych to do sedmi nestihl, tak abych nebyl osočen z obstrukce, tak jsem se radši přihlásil zhruba v 16 hodin k mikrofonu.

Nejdřív mi dovolte pár obecných poznámek, možná jich bude víc než pár, a potom dva konkrétní pozměňovací návrhy včetně odůvodnění.

Málokdy souhlasím s paní ministryní Maláčovou, ale dneska, když ráno vystupovala, tak říkala mimo jiné větu, kterou bych podepsal, že opakování je matka moudrosti. Takže zopakuji některé argumenty, které uvedli mí předřečníci.

První téma, které já považuji opravdu za nejzávažnější v tomto návrhu zákona, nejvíce škodlivé, je sektorová daň pro pojišťovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP