(18.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže tady si myslím, že skutečně ten potenciál je obrovský, a proto prosím o podporu této verze. A pokud jde o tu distribuci léků, já si myslím, že my ani ten návrh nebudeme muset úplně, tak jak ho schválíme, aplikovat, protože máme tady vládní novelu zákona o léčivech, která zavádí ten tzv. emergentní systém. Už nás čeká první čtení tohoto návrhu a ten myslím, že zavede jasná pravidla pro distribuci léků v ČR, která budou transparentní, budou skutečně přínosem, takže myslím si, že není ani takový problém, pokud bude schválen ten návrh v té podobě, tak jak vlastně ho schválila Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tak já zagonguji. Nicméně vidím, že nás tady stejně většina je, tak počkáme symbolicky chviličku, kdyby náhodou někdo byl v kuloárech, nějací jednotlivci. Mám tady žádost o odhlášení, takže já vás ohlašuji a přihlaste se prosím všichni svými hlasovacími kartami.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 302/10, ve znění schváleného Senátem, podle sněmovního tisku 302/11."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 185 přihlášeno 175 poslanců, pro 20, proti 107. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a k přijetí tohoto usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 302/10."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 186 přihlášeno 177 poslanců, pro 121, proti 9. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. (Potlesk.)

 

Já děkuji tedy panu senátorovi Václavu Hamplovi a postoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

 

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě dne 10. července na 33. schůzi. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Lukáš Bartoň a senátor Ivo Valenta, kterého zde vítám. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 157/8.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili poslanci, které vidíme na tabuli. Takže já vyzývám k vystoupení pana poslance Ivana Adamce a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já si počkám, až se uklidníte...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já bych vás požádal... Pane poslanče, já bych vás požádal... (Posl. Adamec hovoří zároveň.) Pane poslanče, já si zjednám klid v souladu s jednacím řádem. Stačí se obrátit na mě. (Posl. Adamec: Děkuji.) Takže já vás, vážené dámy a pánové, žádám o klid, aby pan poslanec byl slyšet. Tak prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, já děkuji. Obrátil jsem se na vás prostřednictvím mikrofonu. (Mpř. Okamura: Ano, děkuji.)

Takže dostáváme se opět k lodičkám, k vodákům a já se přiznám, že ta rozprava probíhala už vcelku v delší době od dnešního jednání, a mě vyprovokovalo se přihlásit do obecné rozpravy prohlášení jednoho vašeho kolegy, který říkal: Povolíme to vodákům a ti oškliví senátoři nám tam přidají ty cyklisty na vinné stezky.

Já možná v úvodu bych řekl, že ano, budou se nám opět objevovat cyklisté a řidiči s nějakou povolenou tolerancí alkoholu, protože v západním světě je to běžné. Ale k tomu se vrátím.

Musím říct jednu věc. Mě fakt fascinovalo hned v úvodu, to už je asi dva roky zpátky, kdy to tady bylo, možná rok, abych nepovídal, rok a půl, minulé prázdniny, kdy mi volal novinář a říkal, že je tady návrh zákona, který řeší vodáky, že prostě by se měla řešit ta sankce, když si tam dají někde to pivo u kiosku, nebo když je zima, něco ostřejšího, a já jsem se opravdu tehdy fakt docela vyděsil a říkal jsem: A my jsme schvalovali vodákům někde, že nesmí pít? No, schvalovali, bohužel, protože se to dostalo do dopravy, a já si myslím, že právě v tom je ten zakopaný pes.

Dopravní cesta jako řeka, tak pro mě prostě ty horní toky, kde jezdí 99 % vodáků, nejsou dopravní cestou. To je potřeba si říct. Možná to procento, kdy tady padalo, že jezdí někde na Labi a srazí se s remorkérem, nebo někde tady na Vltavě a srazí se s výletní lodí, když trošku něco požijí, tak to je možná případ, který by samozřejmě patřil do návrhu zákona o dopravě, nicméně to je úplně jiná situace a týká se to těch vodáků, a jak já říkám, kdo nebyl na vodě a nedal si pivo, tak je pokrytec, tak lže, anebo je abstinent. Jinak to nevidím. A to je právě ten problém, který jsme tady řešili, a protože jsme ho neuměli řešit, řekl bych, z gruntu, tak přišel prostě poslanecký návrh, který se snažil vyřešit, řekl bych, kompromisně situaci této problematiky na vodě. Já osobně jsem to podpořil, i když nejsem přesvědčen, že to je úplně ta nejlepší cesta. Já si myslím, že nejlepší cestou by bylo prostě říct, že vodáci na horních tocích, takoví ti klasičtí vodáci, prostě nespadají pod žádný zákon kromě občanského zákoníku a trestního práva, pokud něco provedou. Já si myslím, že ta touha regulovat činnost lidí zákony a každou činnost zregulujeme zákonem, je tady pořád obrovská, a podle mě je to špatně pro tu společnost, a pak se dostáváme do takovýchhle problémů, které následně musíme řešit.

Nicméně řekli jsme a poslali jsme do Senátu verzi, kterou jsme tady schválili, a když jsem slyšel tenhle povzdech, no jo, ale oni zase ale teď ti oškliví senátoři tam přidali ty cyklisty na cyklostezkách, a já jsem to říkal a já už to nepodpořím v žádné verzi, protože to bude vždycky. Tak já bych chtěl kolegovi říct, že to bude vždycky, a důvody jsou jasné, protože my pořád jsme přesvědčeni, že nulová tolerance alkoholu je nesmysl obecně v lidské činnosti. Možná v práci ne, tam je to něco jiného, ale vezměte si sami, kolikrát po ránu jste měli strach jet autem, kolik lidí klidně jede, a většina nehod se stává okolo promile a výše. To znamená, 0,5 promile podle mě nikdy, nebo velmi nízko zaviňuje, řekl bych, nějaké problémy, ať na silnicích, ať na kolech, anebo případně někde úplně jinde. Takže se k tomu budeme vracet. Budeme se k tomu vracet, budeme si to vysvětlovat, budeme diskutovat a já doufám, že jednou zvítězí zdravý rozum nad takovým tím typicky českým pokrytectvím, nebo pokrytectvím toho východního bloku, kde všichni mají nulu, ale jak to tam vypadá, všichni víme. A tam, kde je nějaká hranice tolerance - 0,5, někde dokonce 0,8, tak ta situace zásadně horší není, naopak řekl bych, že ti lidé jsou klidnější, ale na druhou stranu také vědí, že kdyby náhodou dýchli do těch 0,5 a něco provedli, tak ty sankce budou podstatně vyšší, ale to je úplně na jinou problematiku zákona. Tohle je potřeba řešit komplexně.

Ale tyhle cyklostezky, prosím vás, jeďte si do Rakouska, tady do vinné oblasti kousek pod Mikulov. Tam všude se jezdí na těch stezkách, nabízejí vám víno, nikdo to nekontroluje, dokonce ty cyklostezky se mění v cyklotrasy, relativně je to tolerováno do nějaké hranice, a nic zvláštního se tam neděje. To je potřeba si říct. Teď se vrátili známí od řeky Mosely, moselské víno, moselské ryzlinky. Pokud jste tam byli, tak se tam jezdí také na kolech, a rozhodně u těch kiosků ti cyklisté si prostě tu vodu nedávají. Dají si tam tu decku vína a jedou. Takže oni to vyřešeno mají. A my tady pořád říkáme, že prostě to nechceme. Přitom všichni víme, že na těch cyklostezkách to takhle je. Akorát holt dáváme do rukou bič samozřejmě orgánům, které to mají na starosti, státním orgánům, a ty náhodnými kontrolami prostě potom trestají ty, kteří měli zrovna smůlu, že je chytli. Já si myslím, že takhle by to prostě fungovat nemělo. Takhle by to fungovat nemělo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP