(17.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já jsem hrdý, že mám v klubu šest členů klubu, kteří loni vyhráli obě kola komunálních voleb - to hlasovací občanů a to vyjednávání o koalici. Protože mnozí z nás víme, že ty komunální volby nebo i krajské volby mají dvě fáze. První, že se sečtou hlasy. Málokdy, čest světlým výjimkám, kdy vítěz má většinu křesel. To se také stává, ale velmi často se musí vyjednat koalice. Takže musí ten starosta projevit i cit pro spolupráci, respekt k těm, kteří neuspěli tak dobře, a vytvořit funkční většinu.

A my uprostřed volebního období měníme pravidla hry. Ne, špatně. Ne my. Vy uprostřed volebního období měníte pravidla hry. A nebudu hledat motivaci. Já jsem o tom mluvil v prvním, druhém, třetím čtení a nebudu to opakovat.

Položme si otázku. Potřebuje Česká republika tento zákon? Odpověď. Poctivá, úplně jednoduchá. Na první dobrou. Nepotřebuje! Nepotřebuje.

Nebo si myslíte, že jsou hloupí voliči v Líbeznicích, v Poličce, na Praze 2, v Uherském Hradišti, v Plzni, v Trutnově? A proto volíme kolegy? A proto vyhráli kolegové, protože tam jsou hloupí voliči? A potřebují zákon k tomu, aby věděli, koho mají volit a jakou mají mít odměnu, tyto dámy a pánové, kteří vyhrávají volby? Já myslím, že ne. Proto mluvím o pýše nebo aroganci. O ničem jiném to není.

Hodně toho řekl pan senátor Vystrčil. Já chci říct těm ostatním, kteří budou hlasovat pro, a mají případně jiné zaměstnání nežli člen parlamentu, ať už horní, nebo dolní komory, máte štěstí, že nejsme jako vy. Protože logicky bychom sahali po všech, kteří berou veřejné peníze. Ale my takoví nejsme. Nebudeme ukazovat ještě na ty a na ty a na ty. Říkal to pan poslanec Birke. Ale to by bylo přeci logické. Proč si vybereme z těch, kteří berou veřejné peníze za dvě funkce, nebo za tři funkce, jenom jednu část. A ti ostatní nám nevadí. Já tomu vůbec nerozumím.

A zrovna úspěšní lidé. My budeme znovu na kandidátní listiny v našich primárkách, protože naši volitelé to vědí, opět dávat lidi, kteří mají důvěru voličů. Protože politická strana logicky usiluje o úspěch ve volbách a k dobrému programu potřebuje také lidi, kteří mají podporu voličů. A vy tímto návrhem zákona chcete říct, že ti voliči jsou hloupí. Všichni, o kterých jsem mluvil, a jmenoval jsem tam města a klidně vyjmenuji i jmenovitě, se setkali ve volební kampani s tím, že jejich protikandidáti upozorňovali voliče: Pozor, pozor, ti kumulují peníze, berou dva platy. Každý z nich - zeptejte se jich - kdo všechno z politické konkurence to použil. A světe div se, ti voliči je i přesto zvolili. Oni ty volby vyhráli. Světe div se. Přesto našli koaliční partnery, kteří ocenili, co pro tu obec nebo kraj dělají, a domluvili si koalici.

A vy teď chcete přijít uprostřed volebního období a říct: tak pozor, jsou možná dobří, možná mají podporu voličů, ale myslíme si, že berou moc. To fakt není hezké! A mě nezajímá, kdo z ostatních poslanců bere další příjem z veřejných peněz. Mě to fakt nezajímá. Pokud je sem voliči poslali, tak každý má respekt, protože každý tu podporu voličů získal. Jinak by tady neseděl.

A když mluvil pan poslanec Birke o svém případu, tak... Ivan Adamec také sem přišel poprvé z nevolitelného místa. A voliči věděli, že bude brát případně dva platy, a neřešili to. Řešili jednoduchou otázku: Je to člověk, který bude zastupovat naše zájmy dobře? Nebo to není člověk, který bude naše zájmy zastupovat dobře? A odpověděli si kladně na otázku: Ano, to je člověk, o kterém my si myslíme, že naše zájmy bude hájit dobře. V horní komoře bych řekl, že ten případ úspěšných starostů je ještě častější procentuálně než v dolní komoře. A tam je přímá volba. A přesto tito starostové ty volby vyhrávají. A je to v mnoha stranách, nejsme to pouze my. Ale skoro každý z vás má takového kolegu.

Já jsem debatoval se senátorem za senátní obvod Bruntál, který je z vládního hnutí ANO, a on mi říká: Vy jste o mně mluvil na plénu. Řekl jste, že beru tři platy z veřejných peněz. Já říkám: Ano, pane senátore. Ale já jsem nenavrhoval, že budete brát méně peněz. Já jsem jenom poukázal na tu nespravedlnost, že na někoho se předkladatelé zaměřili, to jsou ti starostové, místostarostové, hejtmani, a na někoho se nezaměřili. Já vám ten plat nezávidím. A kdo ho jmenoval do té funkce, když jsou to krajské nemocnice? Rada kraje. Byli to volení politici. No, byli. Tak jaký je mezi tím rozdíl? Dokonce ten starosta má vyšší mandát než ředitel nemocnice, z mého pohledu, když ho získal přímo od voličů. Kdežto ten ředitel nemocnice to už získal od těch volených. Ale podotýkám, nenavrhuji změnu. Nenavrhuji, že tohoto člověka, že mu řekneme, že bude brát 0,4 ředitelského platu. Nebo 0,3, když má dva. Nebo 0,2, ať to je do kupy 0,4.

Položme si otázku - proč to vlastně děláme? Co to je boj proti kumulaci platů? To nemá česky žádný význam. Mluvil o tom můj kolega pan poslanec Blažek. Kumulace moci, o tom se můžeme bavit. Říkal to pan senátor Vystrčil. Ano, v některých zemích je ze zákona neslučitelná funkce starosty a poslance či senátora. Ale to je jiný příběh. Tady navazujeme na ty nejsmutnější tradice. Poukazujeme na ty úspěšné z nás - na ty úspěšné z nás - a říkáme jim: Jste sice úspěšní, tak aspoň vám sebereme těch 60 %. Protože to je spravedlivé. Pro koho je to spravedlivé? Protože ti voliči si kladou jednoduchou otázku u toho starosty, který je náhodou i poslanec nebo senátor - dělá tu funkci dobře, nebo ne?

Ivan Adamec je - pošesté? - pošesté starostou. A je tady s námi od roku 2013. Myslíte si, že by byl starostou, kdyby si voliči vyhodnotili, že nestíhá a že to nedělá dobře a že to nedělá poctivě? Poprvé se to stát může, že někdo obhájí mandát, tak to prostě není pravda. Tak to řeknu úplně jednoduše: Nebuďte pyšní nebo arogantní, nechte to na voličích. Ti vědí mnohem lépe než my, kdo má být jejich starostou a jaký má mít plat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Jelínkovi, tak ještě přečtu omluvy. Z důvodu dopravních komplikací se od 17.30 omlouvá pan poslanec Jiří Běhounek, v době od 18.30 do konce jednacího dne z důvodu jednání ve volebním kraji se omlouvá pan poslanec Jiří Kobza a pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jelínek, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se v krátkosti pokusím vysvětlit postoj SPD k tomuto návrhu zákona.

My jsme v době projednávání toho původního návrhu měli protinávrh, kde jsme navrhli nulovou odměnu. Ne 40 %, ale nulovou odměnu při souběhu funkcí. Já jsem potom v debatě vysvětloval, že samozřejmě bychom raději, pokud by byla na stole novela zákona o kumulacích funkcí, tak bychom ji určitě velice rádi podpořili. Bohužel tato novela tady není a asi se ani dlouho chystat nebude, tak jsme si zase řekli, proč čekat nějaká léta na to, než bude zákon o kumulaci funkcí projednáván, a je to potřeba využít okamžitě. Ta nula nebyla žádná závist nebo nějaký jiný cit či necit k tomu, aby tito lidé dostali či nedostali tuto odměnu. To, že asi zatím současné fyzikální zákony neumožňují být na dvou místech zároveň v jednom čase, tak s tím snad budeme souhlasit, když pomineme teorii relativity pana Einsteina. Ale vykonávat opravdu zodpovědně více jak jednu z funkcí buď hejtmana, nebo starosty, nebo poslance je podle našeho názoru opravdu nemožné.

A proto, protože náš pozměňovací návrh neprošel na nulovou odměnu těchto lidí, kteří mají kumulaci funkcí, tak v každém případě podpoříme alespoň tu novelu ze 40 %. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP