(16.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: III. Vyzývá všechny orgány Evropské unie, aby při zpracování a schvalování jakýchkoli prováděcích předpisů důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí Evropské unie. - Tyto předpisy.

Ještě jednou: "Vyzývá všechny orgány Evropské unie, aby při zpracování a schvalování jakýchkoli prováděcích předpisů tyto důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 178. Z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro 138. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: IV. Vyzývá předsedu vlády, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky. - A teď se omlouvám, protože jsem vám to přečetla postaru.

Tak ještě jednou: "Vyzývá předsedu vlády, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takových prováděcích předpisů, které by narušovaly český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní, a tím nevhodně zasahovaly do práv občanů České republiky."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 179. Z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro 91. (Proti 2.) Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Jana Černochová: "V. Vyzývá vládu, aby v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní byla aktivní ve vyjednávání s dalšími členy Evropské unie, a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Než zahájím hlasování, je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji všechny. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami. (Poslankyně Černochová od řečniště: Nejde.) Nejde. Tak jsem tady všechno pomačkal, vynuloval, odhlásil, tak zkusme. Už by to mělo fungovat. Pomaličku se stav stabilizuje.

 

Nechám hlasovat o usnesení, které přečetla paní poslankyně Černochová.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 180. Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 97. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: VI. Žádá předsedu vlády, aby inicioval nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jiné nelegální manipulace se zbraněmi, střelivem a výbušninami v rámci zemí Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 181. Z přihlášených 175 poslankyň a poslanců pro 87. (Proti 2.) Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Jana Černochová: "VII. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 182. Z přihlášených 183 poslankyň a poslanců pro 153. (Proti 1.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní jsme se vypořádali s hlasováním per partes a můžeme tak hlasovat o celém návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím, abyste ho přečetla, protože já ho nemám před sebou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Mám to číst ještě jednou celé?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nemusíte to číst, už jste to načetla při úvodním slovu.

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže to původní usnesení, které schválil výbor pro obranu, s nahrazenými slovy místo "unijní legislativy" "prováděcích předpisů" ve všech pádech. Zůstává I, zůstává II, zůstává III, vypadává původní IV, zůstává původní V, vypadává původní VI, zůstává původní VII.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za shrnutí. Zahájil jsem hlasování o návrhu usnesení jako celku.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 183. Přihlášeno 183 poslankyň a poslanců pro 148. (Proti 4.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, kolegyně, kolegové.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji taky, končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 273/5/ - zamítnutý Senátem

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedající, kolegyně, kolegové. V předešlém hlasování jsem hlasoval tak, že se zdržuji, přičemž mám na sjetině ano. Hlasování nezpochybňuji, uvádím pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nezpochybňujete hlasování? Ne, dobrá.

Název bodu jsem přečetl. Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 273/6. Vítám mezi námi senátora Miloše Vystrčila. Prosím, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila za navrhovatele poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. A pak se k tomu vyjádří pan zpravodaj garančního výboru Ivan Bartoš. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Poprosím klid v sále!

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Dovolte mi opětovně uvést sněmovní tisk 273, kterým je návrh zákona na vydání, kterým se mění zákon o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze. Znovu bych si dovolila uvést, co návrh tohoto zákona přináší. Řeší kumulaci odměn, a pokud se někdo stane poslancem, senátorem, členem vlády a zároveň bude uvolněným zastupitelem, tzn. starostou, místostarostou, hejtmanem, primátorem, náměstkem, radním, ale i předsedou výboru, tak za tuto uvolněnou funkci bude pobírat 40 % odměny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP