(Jednání pokračovalo v 11.34 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.34, skončil čas určený na přestávku poslaneckého klubu Pirátů. Budeme pokračovat v projednávání návrhu zákona. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Jiránka, aby nás seznámil s návrhem procedury. Prosím současně všechny přítomné o klid, ať slyšíme, co nám pan zpravodaj navrhuje. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. V prvním bodě máme hlasovat legislativně technické úpravy, akorát jsem žádné nezaznamenal, takže to myslím můžeme přeskočit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pokud jste nezaznamenal legislativně technické úpravy, tak o nich samozřejmě nebudeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Následně budeme hlasovat návrh A jako celek, to je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Další budeme hlasovat návrh B kolegy Kotena, následně C2 kolegy Nachera, C3 kolegy Nachera a C4 kolegy Nachera. Pak jsou tam D1 a D2, moje pozměňovací návrhy. Následuje návrh E kolegy Luzara a následuje návrh F kolegy Fialy. Následně budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku a potom je tam ještě návrh G kolegy Michálka, doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl návrh procedury. Má někdo připomínku nebo protinávrh k proceduře? Nemá. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak nám to nyní přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 108, přihlášeno 180 poslanců, pro 146, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Nyní vás, pane zpravodaji, prosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Ano, děkuji. Takže začínáme návrhem A, to je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Jen pro upřesnění, obsahuje to de facto zrušení pokuty, zrychlení přechodu, one stop shop, srovnávač atd. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Je zde žádost o odhlášení. Jste odhlášeni, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 109, přihlášeno 156 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pokračujeme návrhem B kolegy Kotena, jde o to tísňové volání. Garanční výbor bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110, přihlášeno 157 poslanců, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pokračujeme návrhem C2 kolegy Nachera. Ten přidává do ověření zákazníků při přechodu ten ověřovací kód. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno 161 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pokračujeme návrhem C3 kolegy Nachera. To je zmiňované odložení účinnosti z 1. ledna na 1. dubna. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 112, přihlášeno 163 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pokračujeme návrhem C4 kolegy Nachera. Tam se řeší volání v rámci EU, podrobnější nastavení podmínek a sankcí pro operátory, pokud budou ta pravidla porušovat. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 113, přihlášeno 163 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pokračujeme návrhem D1 poslance Jiránka, rozšíření pravomocí Českého telekomunikačního úřadu ohledně smluv o kmitočtech či sdílení, které mohou nějakým způsobem ohrožovat, poškozovat trh. Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 114, přihlášeno 163 poslanců, pro 55, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pokračujeme návrhem D2 poslance Jiránka. Jedná se o vyvlastnění u staveb sítí, kdy zřízení služebnosti nezmařil podnikatel. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, přihlášeno 163 poslanců, pro 125, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP