(11.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

V minulém volebním období se vláda poprvé pokusila zasáhnout do tohoto trhu a vnést do něj regulaci, ale regulaci ne přes orgán, který je pověřen regulací, to znamená Český telekomunikační úřad, který by měl ten trh hlídat a usměrňovat, ale zásahem zákona. Jestli se to povedlo, nebo ne, je k hodnocení, ale podle výsledku dnešního zákona, který máme před sebou, se to nepovedlo, protože jsme byli nuceni znovu jako poslanci vstoupit do trhu operátorů. Upozorňuji, že jsou tady tři velcí operátoři plus další, kteří tu službu poskytují jako nezávislí operátoři. Čili ten systém jako takový je nastaven k otevřenému trhu a mělo by fungovat konkurenční prostředí. Tak se nedařilo naplnit ten cíl, který byl. A Český telekomunikační úřad z tohoto pohledu dle mého názoru neplní úplně tu funkci, kterou by plnit měl.

Součástí návrhů, které dneska budeme schvalovat, jsou i další pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, které by tomu mohly pomoci. Tady se přimlouvám také za hlasování návrhu - je to ten návrh F, jestli se nepletu, návrhu, který byl bez stanoviska - D1 pardon, návrhu D1, který byl bez stanoviska hospodářského výboru, protože ten právě v sobě obsahuje některé tyto věci, které by mohly pomoci.

Na aplausy kolegů, kteří tady hovoří, že již dneska operátoři jakoby reagují a umožňují ty balíčky neomezených dat a podobně. Ono je to taky pro obyčejného spotřebitele vykoupeno tím, že ty balíčky neomezených dat jsou omezeny rychlostí. Jinými slovy jdete z louže pod okap. Sice to máte jako že zadarmo, ale vlastně se skoro nespojíte, protože výkon té sítě jako takové je vám uměle agregován směrem dolů a máte samozřejmě s tímto problém.

Druhá věc, kterou vůbec neřešíme a kterou jsme odložili, byť diskuze k ní byly, jsou ty neveřejné smlouvy, nebo jak to nazvat. Takové to neveřejné obchodování s objemem zákazníků, kdy už za velký objem se považují dva lidé skoro mnohdy, protože to je nějaká firma a podobně. Což je také velký nešvar, který se ukazuje. A bohužel jako obyčejný občan, spotřebitel, nemám možnost se do těchto systémů slev dostat. A je to jak šídlem do oka. Když vidíte ministerstvo, které se chlubí, jak nízké ceny vyjednalo vůči občanu, který tuto šanci vůbec nemá.

Čili tady bych si dovolil apelovat na uvážlivost Českého telekomunikačního úřadu, aby začali tuto problematiku ze své kompetence řešit. Protože proč vám je nějaká kalkulačka s cenami, když ty ceny tam budou stejně imaginární, protože ty neveřejné ceny do toho prostě započítány nebudou? A mnozí budou mít výstup z kalkulačky na internetu, která bude vlastně nějaká, ale nereálná, protože mnohdy budou dosahovat lepších cen. Pokud to bude započítáno i s těmito cenami, nevím, jak ti operátoři toto budou řešit.

Ale nechtěl jsem polemizovat, chtěl jsem vás požádat tedy nejenom o podporu toho návrhu D1 kolegy Jiránka, ale upozornit na svůj návrh, který také byl bez rozhodnutí hospodářského výboru a který přináší jednu drobnost, která by mohla pomoci.

Jak jistě víte, i v tomto segmentu trhu se objevují takzvaní šmejdi. Jak máme energetické šmejdy, kdy ctihodná společnost si najme organizaci, která pro ni shání zákazníky, a tato ctihodná společnost potom říká já nic, já muzikant, to oni, tak i tady v tomto prostředí by se toto mohlo stát, kdy ctihodná telekomunikační společnost si najme šmejdy a potom bude říkat já nic, já muzikant.

V původním návrhu je napsáno, že přejímací poskytovatel služby - to je ctihodná společnost - je oprávněn ověřit totožnost. Jinými slovy on je oprávněn si zjistit tyto údaje, ale nemusí. A když to neudělá, tak samozřejmě ti šmejdi se můžou snažit dostat ta čísla. A ten pokus, který je tady daný, to znamená ta ověřovací SMS, může vyjít, nemůže vyjít. Uvidíme, jak to bude v praxi vypadat, zatím to není vyzkoušeno.

Já jsem navrhl v tom pozměňovacím návrhu F, upozorňuji tedy na číslo F, aby tam to slovo oprávněn bylo změněno na povinně, povinen prokazatelně ověřit. To znamená, aby ta ctihodná společnost, když převádí číslo, byla povinna prokazatelně doložit to, že si ověřila, že převádí toho správného zákazníka, který o to má zájem, a ne nějakou firmu nebo ne nějaké zákazníky nahnané těmito šmejdy.

Omlouvám se za delší úvodní slovo, ale chtěl jsem v té nadšené atmosféře nad tímto zákonem trošku možná zchladit hlavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan zpravodaj pan poslanec Jiránek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji za slovo. Ke kolegovi předřečníkovi. Upozorňuji, že jeho pozměňovací návrh není F, ale E. To jenom za prvé.

Za druhé určitě souhlasím s jeho pohledy na rozevření těch nůžek, kdy velké korporace a státní organizace mají výrazně nižší ceny než koncoví uživatelé. To je určitě problém a je třeba ho dlouhodobě řešit.

Ale chtěl bych naopak - jak bych to řekl? - možná uklidnit, nebo vysvětlit to, že upravování nastavení maximální rychlosti v neomezených tarifech je naopak cesta budoucnosti, to není nic špatného. Pro představu, ve Finsku si kupují občané i desetkrát nižší rychlosti, než je u nás nejnižší nabídka operátora, a má to svoje zákazníky. A minimální současné nabídky operátorů s omezenou rychlostí pořád dostačují na velmi kvalitní streamování videa. Takže fakt bych tím úplně nestrašil. Myslím si naopak, že je to budoucnost, a státy, které jsou v tomto trochu dál, ukazují, že cesta je od rušení FUPu, nějakých limitů, k cestě neomezených dat různou rychlostí pro různé zákazníky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Luzar. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jenom pro stenozáznam. Děkuji za to upozornění, chtěl bych se opravit. Jedná se návrh E, písmeno E, které by mělo řešit ten problém, který jsem tady naznačil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Koten. Po něm je přihlášen pan zpravodaj do rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Já bych tady velmi rád vysvětlil, čeho se týká můj pozměňovací návrh, který je veden pod písmenem B. Jsem rád, že tady jsou zástupci jak koalice, tak opozice v jednacím sále. Velice rád bych jim vysvětlil, o co se tedy vlastně jedná.

Dá se říct, že tísňové volání v České republice, ať to jsou čísla 112, 150, 158, 155, tak mnohdy na té druhé straně, kam voláme, když se nám něco stane, tak tam sedí operátor. V případě, že máme nějakou havárii nebo se nám udělá nevolno, tak mnohdy po zavolání na tísňovou linku ten operátor bohužel není schopen zjistit, kde se nachází člověk, který potřebuje pomoct. A právě tato novela telekomunikačního zákona, kde je můj pozměňovací návrh, který to řeší. Jedná se o to, že operátor si vlastně bude moci zjistit polohu toho volajícího, který potřebuje bezprostředně pomoct. A já bych vás rád touto cestou požádal o podporu tohoto návrhu.

Jednak se jedná v podstatě o implementaci evropského práva, které po nás žádá, abychom tuto věc měli zakotvenou v našem zákoně. A jak jsme odpůrci některých evropských nařízení, tak v tomto případě musím říct, že to podporujeme, a podporuje to samozřejmě integrovaný záchranný systém. Protože čekat dvacet nebo třicet minut v případě, že někdo zavolá a potřebuje pomoc a ten operátor už se nedozví, kde se ten člověk nachází, tak je poměrně dlouhá doba a může dojít k úmrtí toho člověka nebo k nějakým dalším následkům.

Proto žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože v opačném případě zemře do té doby, než budeme implementovat, a budeme nuceni implementovat, ještě mnoho lidí. Takže si jenom kladu otázku v případě, že tento návrh nebude podpořen, komu to prospěje. Jestli těm lidem, kteří budou potřebovat pomoc, a nedostane se jim té pomoci, anebo jestli to je nějaké politické rozhodnutí, které by eventuálně mohlo ovlivnit vaše hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jiránek, který je zpravodajem. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Já chci trošičku podrobněji představit svůj pozměňovací návrh D1, který rozšiřuje pravomoci Českého telekomunikačního úřadu. Zjednodušeně se týká toho, že v budoucnosti by mohl Český telekomunikační úřad hodnotit smlouvy o sdílení kmitočtu či sítí, kdy může dojít k ohrožení nebo obcházení podmínek plánovaných v aukci či jinak křivit trh. Po šetření může vyzvat k nápravě či rozhodnutí smlouvu nebo její část zakázat. To je v základu. Takhle jsem vám chtěl vysvětlit, o co jde. A teď vám vysvětlím proč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP