(10.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze je

 

216.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 420/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, tím je hospodářský výbor, poslanec Martin Jiránek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 420/3, který byl doručen dne 16. července letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 420/4.

Ptám se navrhovatele, pana místopředsedy vlády, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Tak já vám, pane místopředsedo vlády, udělím slovo, až bude sněmovna v klidu.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pokud diskutujete ještě zákon o dráhách, tak ten byl ukončen a žádám vás, abyste diskusi přenesli do předsálí. Máme zahájený bod číslo 216 a o slovo se přihlásil místopředseda vlády České republiky Karel Havlíček. Prosím o klid! Děkuji. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích. Jak už bylo řečeno v rámci druhého čtení, přicházíme s cílem posílit hospodářskou soutěž.

Stav konkurenčního prostředí z našeho pohledu není optimální v tuto chvíli a tento návrh zákona přináší celou řadu z našeho pohledu zásadních změn, které směřují k tomu, aby se tzv. úhrady za ukončení smluv zcela minimalizovaly, případně aby byly úplně na nule. Současně návrh zákona respektuje to, že se vytvoří tzv. one stop shop, což není nic jiného než přenesení čísla, a to ve formě takové, aby veškerou administrativu za zákazníka zajistil operátor, ke kterému se přechází. Čili už tam nebude ta původní komunikace, nebo komunikace s tím původním operátorem. Stejně tak se zásadním způsobem zkracují veškeré lhůty pro přenesení čísla a současně zavádíme instrument jakéhosi srovnávacího nástroje, tak aby vlastně si ten zákazník, spotřebitel měl možnost porovnat ceny různých operátorů.

Návrh zákona projednal hospodářský výbor, stejně tak výbor garanční, a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat členům hospodářského výboru a jeho podvýboru pro ochranu spotřebitele a podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku za velmi konstruktivní přístup během celého projednávání návrhu zákona. Domníváme se, že se jedná o velmi důležitou změnu, která by skutečně měla rozhýbat konkurenční prostředí, v jehož důsledku bychom měli zásadním způsobem, nebo alespoň určitým způsobem pomoci k tomu, že se sníží ceny datových služeb, které jsou v rámci České republiky ve srovnání s prostředím v Evropě z našeho úhlu pohledu extrémně vysoké. O tom, že zákon a ty změny můžou přinést určitou změnu na trhu, svědčí i to, že v posledních týdnech a měsících skutečně dochází k oživení konkurenčního trhu, a nepochybně i projednávání tohoto zákona k tomu napomohlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které mám čtyři přihlášky. První přihlášený je pan poslanec Jiří Valenta, ale s přednostním právem se hlásí zpravodaj pan kolega Martin Jiránek. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, velmi rychle. Jsem moc rád, že jsme se u této novely dostali až sem. Všechno podstatné jsme probrali, jak říkal pan ministr, na několika podvýborech, v hospodářském výboru. Debata o změnách byla velmi podrobná, kvalitní a věřím, že tyto úpravy pomohou zvýšit konkurenční prostředí na telekomunikačním trhu. Jak komentoval pan ministr v předstihu, už nyní vidíme výrazné změny v nabídkách operátorů, které již částečně reagují na tyto naše připravované úpravy zákona.

Pozměňovacích návrhů mimo hlavního komplexního je celkem osm a hlasování, věřím, nebude nijak komplikované. Proceduru představím před hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a v rozpravě tedy vystoupí pan poslanec Jiří Valenta, připraví se Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, osobně musím říct a konstatovat, že s velkým povděkem kvituji, že tato novela může i napravit, a snad i napraví, některé zjevné disbalance ve vztahu klient-operátor, které zakotvili do zákona někteří naši poslanečtí předchůdci, o kterých jsem zde hovořil již v prvním čtení. Dovolte mi ale v souvislosti s touto novelou již jen dvě krátké poznámky.

Ta první je veskrze pozitivní a týká se toho, že se již v procesu projednávání zákona podařilo, i když doposud jen částečně, nastartovat jistý konkurenční boj mezi operátory, který měl poté pozitivní odezvu v cenotvorbě na mobilním trhu. To jste možná zaregistrovali i vy, když se tento aspekt projevil ve formě nových, mnohem výhodnějších tarifů pro klienty, a to u všech tří dominantních operátorů. Například neomezená data v rámci příslušného tarifu, která byla ještě donedávna naprostou iluzí a snem, začínají být dnes již realitou.

Ale abych také řekl to, co se mi nelíbí, a to jsou jalové postoje a přístupy nejen této, ale v rámci objektivity musím zdůraznit i předchozí vlády k budování sítí vysokorychlostního internetu, který s mobilními operátory a elektronickou komunikací jako takovou velice úzce souvisí. Dlouhodobě laxní a neefektivní přístup vlády, jejíž činnost v tomto ohledu zastupuje a garantuje MPO, pozoruji již několik let. Pro vaši informaci, v České republice je nyní ještě více než 7 000 tzv. bílých míst, zjednodušeně sídelních oblastí bez vysokorychlostního internetu. V rámci strategie Evropa 2020 bylo ale unijně stanoveno, že do roku 2020, to znamená do příštího roku, by dle plánu měli všichni Evropané, to znamená tedy i Češi, mít přístup k internetu umožňujícímu přenosovou rychlost downloadu minimálně 30 megabitů za sekundu a minimálně polovina evropských domácností, opět zdůrazňuji, tedy i Češi, by měla mít internetové připojení o rychlostí downloadu alespoň 100 megabitů za sekundu.

Ptám se vlády - není zde něco skutečně špatně, když zmíněná strategie Evropské unie, ze které jsem citoval, je již z roku 2015? Dnes, s odstupem několika let, se vypisuje na tento účel již třetí výzva, ve které je alokována pro žadatele 1 mld. korun. Ve výzvě druhé byly podány žádosti ve výši 1,1 mld. korun a konečně ve výzvě první v roce 2017, v době, kdy jsem byl předsedou podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment a měl jsem o celém procesu detailní a hlavně objektivní informace, se přerozdělilo jen několik desítek milionů korun. A to považte, k dispozici bylo tehdy celkem 14 mld. korun. Můžeme se ptát, kde se stala chyba, přičemž odpověď není složitá. Peníze se nevyčerpaly kvůli nevhodně nastaveným podmínkám. Dotaci získali pouze někteří a většina na ni nedosáhla vzhledem ke složitosti zpracování, nedostatečnému času pro přípravu a realizaci, nejasnostem v podmínkách jejího získání i údajně kvůli nesprávným analýzám trhu ze strany Českého telekomunikačního úřadu, a dále také vzhledem k neustále chybějící komunikaci mezi státními orgány a poskytovateli, kteří zajišťují internet pro více než 60 % obyvatel naší země, to znamená více než 1 600 malých i větších poskytovatelů internetu.

Osobně věřím, že alespoň nyní se v budování vysokorychlostního internetu pohneme k cíli mnohem rychleji a efektivněji. Ostatně tento požadavek si můžeme přečíst i v programovém prohlášení vlády, kde je doslovně uvedeno: "Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není." A já v souladu s tímto slibem tedy znovu připomínám vládě - pokuste se alespoň teď nezaspat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan kolega Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP