(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

Nyní prosím pana poslance Ferjenčíka, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci přechodu z příležitostného přivýdělku do podnikání na plný úvazek. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že tu na rozdíl od řady kolegů jste.

Já se na vás primárně obracím kvůli tomu, že věc, ve které se obracím, má i rozpočtové dopady a že vy jste ta, kdo tedy zavádí EET, což živnostníkům komplikuje život. Mám pro vás podnět, jak jim zase život zjednodušit. Prosím vás, abyste předala tuto interpelaci i kolegovi Havlíčkovi, který na to má také významný vliv.

Jde mi o následující věc. V České republice je extrémně obtížný přechod z příležitostného přivýdělku do profesionálního podnikání. Jeden příklad. Teď třeba živnostenské úřady, možná to bylo MPO, přidaly kolonku Provozovna do žádosti o živnostenský list, v důsledku čehož třeba švadleny, které chtějí začít podnikat naplno, najednou potřebují splnit celou řadu norem ohledně hygienických předpisů, bezpečnosti a tak dále, náklady jsou třeba 70 tisíc, aby mohly vůbec začít. Třeba v Anglii je to řešeno daleko lépe, že se normy plní až zpětně, když se člověk v uvozovkách na trhu chytne. A podobný problém jako s tím přechodem je i třeba u výrobců domácích marmelád, kteří najednou musí strašně rychle začít plnit normy, které jsou tak složité, že je nezvládnou, nebo podobná věc, třeba domácí kováři, co mají dílnu, když si ji chtějí upgradovat, aby splnila všechny normy, tak je to třeba investice za miliony.

Takže bych vás chtěl upozornit na tento problém, který byste měla určitě řešit ve spolupráci s kolegou Havlíčkem, který by výrazně mohl zvýšit příjmy rozpočtu právě tím, že by řada lidí začala podnikat a třeba i nezůstávala jenom u melouchů, které se typicky nedaní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já jsem přesně nevěděla, kam bude cílit váš dotaz, teď to chápu. Já to samozřejmě panu kolegovi ministrovi průmyslu a obchodu předám.

Zaměřila jsem se ale spíš na ten problém z pohledu daňového. Když už to slovo mám, tak vám odpovím. Z hlediska daně z příjmů, což je především gesce Ministerstva financí, zda poplatník dosahuje příjmu z příležitostné činnosti, nebo zda dosahuje příjmu z činnosti, která naplní už definici podnikání, to je z hlediska činnosti vykonávané, tak to přece jenom rozdíl je. Příjmy z příležitostné činnosti včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávané nepodnikatelem a z příležitostného pronájmu nemovitých věcí jsou od daně z příjmu osvobozeny, pokud v úhrnu u poplatníka za rok nepřesáhnou 30 tisíc korun. To vy určitě víte. A u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaného nepodnikatelem může navíc ještě poplatník použít paušální výdaje ve výši 80 % příjmu, maximálně však do výše 1 600 tis. korun. Základ daně je standardně konstruován jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, ale jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu, například z té příležitostné činnosti, vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží, takže nelze v tomto režimu vytvořit daňovou ztrátu - v režimu příležitostného podnikání.

Pokud výkon činnosti naplní definici podnikání, může se jednat o živnostenské podnikání, tam jste zřejmě cílil, nebo o jinou činnost, která není živnostenským podnikáním, pak se příjmy obecně zdaňují v režimu § 7 a tak dále, základ daně se stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Je tam možné uplatnit paušál, který je samozřejmě teď nově zastropován částkou 2 miliony. A je možné, aby takovéto podnikání skončilo ve ztrátě. To je taková základní věc, která se potom rozpouští a uplatňuje - rozpouští je neodborný výraz, takový lidový -, která se může uplatnit v následujících pěti letech.

Fakt, že určitá osoba přejde od přivýdělku v rámci nahodilé činnosti k profesionálnímu podnikání, s sebou nese, a to si musíme říct, nárůst počtu povinností. Týká se to průřezově v podstatě celé státní správy, přičemž důvody jsou různé: ochrana spotřebitelů, zaměstnanců, hospodářské soutěže, životního prostředí, také registrační povinnost daní, bude-li poplatník zaměstnávat zaměstnance, vznikají povinnosti plátce a tak podobně. Další povinnosti potom vznikají z jiných právních předpisů, jako v oblasti veřejných pojistných a tak dále.

Znovu opakuji, že se nedá přímo říct, že by tento váš dotaz cílil, a navíc, když jste ho vysvětlil, tak jsem pochopila podstatu, na Ministerstvo financí, nicméně víte, že jsme předložili takzvaný živnostenský balíček, kde je celá řada deseti bodů, na kterých pracuje jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak Ministerstvo financí. Za Ministerstvem obchodu jde právě to zjednodušování, omezení počtu formulářů, formuláře na jedno místo, úprava dvakrát ročně a tak dále. Máme to na webových stránkách, i jsem to tento týden zase připomínala na svém facebooku. Dělali jsme k tomu před třemi týdny společnou tiskovou konferenci.

Já to samozřejmě panu ministrovi předám, ale myslím si, že to z velké části bude řešit živnostenský balíček, ale určitě se zamyslíme nad vaším podnětem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo i za odpověď. Myslím, že hlavní podnět je, aby povinnosti, které člověk získá tím, že začne podnikat, nenabíhaly skokově okamžikem, kdy si zřídí živnostenský list, ale aby nabíhaly postupně. Problematické je do značné míry i to, že člověk, který začne podnikat, okamžitě musí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v minimální výši, což pro člověka, který právě začal a nemá často žádné příjmy, je poměrně výrazná zátěž. Ale hlavní věc jsou asi normy v oblasti hygieny, bezpečnosti práce a takových věcí, což je spíše na Ministerstvo průmyslu a obchodu, nicméně se na vás v tomto obracím i jako na vicepremiérku vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Rozumím tomu, pochopila jsem to. A myslím si, že povinností je skutečně mnoho a hlavně jsou různé. Je to nekomfortní, obíhání úřadů a tak dále, takže to je jedno z témat, které souvisí s živnostenským balíčkem, a beru to na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Posuneme se k další interpelaci. Prosím pana poslance Juchelku, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci spravedlivého dočerpání rodičovského příspěvku. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Vážená paní ministryně, Česká republika se dlouhodobě potýká s úbytkem dětí. V prvním pololetí tohoto roku se narodilo o 1 800 dětí méně než ve stejném srovnávacím období v minulém roce. Demografické potřeby našeho státu nejsou v současné době naplňovány dostatečným způsobem. V roce 2035 bude v České republice 2,5 milionu důchodců a v roce 2060 budou zhruba 3 miliony českých občanů v důchodovém věku. Vnímám, že prorodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí zahrnuje celou řadu drobných opatření na podporu rodin, ale koncepčně to nějakým způsobem kulhá. Potýkáme se se situací, kdy rodiny odkládají početí druhých a dalších dětí tak, aby narození dalšího potomka přišlo až v době, kdy vyčerpají celý rodičovský příspěvek právě na dítě předchozí. To je v drtivé většině doba, kdy matkám je již 30 a více let. Z ekonomických důvodů odkládají těhotenství. To bohužel dokládají statistiky. A dočerpání rodičovského příspěvku na předcházejícího potomka v tom bohužel hraje zásadní roli.

Pojďme nastavit systém tak, aby rodičovský příspěvek byl doplacen i v případě narození dalšího dítěte před jeho dočerpáním. Bude to podaná ruka státu rodinám na důkaz toho, že to skutečně myslíme s prorodinnou politikou vážně. Za rok 2017 nedočerpalo rodičák necelých 9 tisíc rodin a za rok 2018 jich bylo 7,5 tisíce.

Vážená paní ministryně, nepovažujete za krátkozraké, že nevyjdeme vstříc rodičům, kteří chtějí mít víc než jedno dítě, a to dříve, než dočerpají rodičovský příspěvek? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně odpoví na vaši interpelaci do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Elfmarka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Brabce ve věci dodržování zákona o střetu zájmů ze strany SFŽP. Prosím.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolím si vás interpelovat v souvislosti s dodržováním § 4b až 4c zákona č. 152/2006 Sb., o střetu zájmů, ze strany Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Celá řada podkladů totiž dokládá, že premiér Andrej Babiš má i nadále rozhodující vliv na koncern Agrofert, a nachází se tak ve střetu zájmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP