(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, je 14.30 a my budeme pokračovat v projednávání 34. schůze. Než otevřu další bod, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Petrtýl z odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Dvořák od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiránek od 14.30 do 18 hodin z důvodu jednání, pan poslanec Jiří Kohoutek od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Strýček od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Balaštíková od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Kasal mezi 14.30 a 19.00 z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Řehounek mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Mauritzová z odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Kozlová mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání a paní poslankyně Golasowská od 14.30 do konce jednacího dne.

 

Dalším bodem dnešního pořadu jsou

 

317.
Ústní interpelace

Interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky jako celek, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance a interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Františku Kopřivovi, který je vylosován na prvním místě, aby přinesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, připraví se poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vaše sociální sítě se v poslední době plní různými příspěvky o tom, jak se účastníte schůzek a konferencí na téma zvyšování porodnosti. To je jistě bohulibá činnost. Nicméně na těch fotkách mi chybí jeden důležitý stakeholder, a to jsou ženy samotné. Tak by mě zajímala pozice této vlády k rovnosti žen a mužů.

Velice brzy se totiž na jednání vlády dostane vypracovaná zpráva o rovnosti žen a mužů za rok 2018 a v tomhle dokumentu je hned několik znepokojivých zpráv. Podle OECD Social Institutions and Gender Index se v Evropě řadíme mezi tři země s největšími nerovnostmi mezi ženami a muži. Dle této zprávy o rovnosti žen a mužů patří mezi nejslabší aspekty této společnosti zastoupení žen na rozhodovacích pozicích a nerovnost mezd. Průměrný rozdíl v platech je druhý nejhorší v Evropě. Dokonce když zohledníme rozdílné volby povolání, průměrný rozdíl v platech na stejné pozici dosahuje jedenáct procent. Takže například žena s průměrným platem dostává zhruba o čtyři tisíce méně, než by na stejné pozici dostával muž.

Toto je realita, ta zpráva o ní hovoří. Vy ji budete probírat na vládě. A já se vás ptám, pane premiére, jako předsedy vlády pro rovnost žen a mužů, jaký plán máte v tomhle a zda se tím budete nějak zabývat a případně jaké konkrétní kroky hodláte zaujmout. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Předseda vlády je omluven a odpoví v souladu s jednacím řádem na vaši interpelaci do 30 dnů písemně.

V další interpelaci vystoupí poslankyně Alena Gajdůšková a dále pan poslanec Profant, protože paní poslankyně Kovářová podle mých informací interpelaci stáhla. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Vážený pane premiére, na úvod říkám, že respektuji pravidla i rozhodnutí o přidělení dotací neziskovým organizacím a tuto podporu podporuji. Je potřebná, zvláště u těch organizací, které dělají za stát potřebné služby. Ptám se ale, jak má postupovat organizace poskytující velmi potřebnou a unikátní péči v oblasti zdravotně-sociálního pomezí, které byla její žádost bez dalšího zamítnuta po několika letech její činnosti a její dotační podpory ze strany Úřadu vlády.

Za všechny ostatní mluvím konkrétně o sdružení Cerebrum poskytujícím péči osobám se získaným poškozením mozku. Toto sdružení se umístilo v žebříčku hodnocení žádostí o dotace na 47. místě a žádost jim byla zamítnuta. Přitom Úřad vlády na svých stránkách uvádí, že dotace byla poskytnuta celkem 57 žadatelům.

Sdružení Cerebrum existuje od roku 2007. Za tu dobu pomohlo k návratu do plnohodnotného života, nebo alespoň zvýšit kvalitu života, kolem dvou tisícům lidí. Jsou to pacienti po mozkových mrtvicích nebo úrazech hlavy. Společnost poskytuje na neziskovém principu komplexní rehabilitaci a pomoc jak pacientům, tak jejich rodinám ve fázi léčby, která již nespadá pod medicínskou péči, a tedy není kryta veřejným zdravotním pojištěním. Právě tato doléčovací fáze a podpora v dalším čase jsou pro lidi se získaným poškozením mozku klíčové pro další kvalitu jejich života. Navrácení schopnosti samoobsluhy, posílení kognitivních funkcí a další zlepšení fyzického a psychického stavu pacientů jsou velmi důležité nejen pro pacienty a jejich rodiny, ale v konečné fázi se vrátí i celé společnosti v nižších zdravotních a sociálních výdajích. Sdružení se stará nejen o konkrétní pacienty, ale školí také metodiku, kterou sami vyvinuli i díky minulé podpoře Úřadu vlády. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Ptám se tedy a žádám informaci, jak má toto sdružení postupovat. A ptám se také, zda zvažujete podporu nevládních neziskových organizací zavést jako systémovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosil bych o přesnější dodržování času. Pan poslanec Holomčík se nám omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Profanta, který je přihlášen k interpelaci ve věci copyrightové směrnice - podpoříme Polsko. Připraví se pan poslanec Mihola.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane premiére, Polsko podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti článku 17 copyrightové směrnice. Tento článek zavádí velmi nebezpečné robotické filtry internetu. Ty budou nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat a také automaticky mazat. To se prakticky projeví jako cenzura.

Nechali jsme vypracovat nezávislou právní analýzu, která potvrzuje, že stejně jako v Polsku je tento článek v rozporu s právem na svobodu projevu, a tedy i s naším ústavním pořádkem. Proto se vás ptám, jaký postoj bude mít Česká republika. Připojíme se k Polsku a dalším státům, které bojují proti článku 17?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a v souladu s jednacím řádem pan premiér na vaši otázku odpoví do 30 dnů písemně.

Nyní prosím pana poslance Miholu, který bude interpelovat ve věci rodinného vstupného, podpory rodin a vzdělávání. Připraví se pan poslanec Rakušan. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den. Vážený pane premiére, jsem rád, že se shodneme, že naše země potřebuje více dětí. Proto vás chci požádat, abychom rodiny s více dětmi opravdu, opravdu podporovali. Interpeluji vás ve věci takzvaného rodinného vstupného. Navštívil jsem desítky památek a dalších atraktivit naší krásně země, ale vypadá to bohužel, jako bychom razili politiku dvou dětí a dost. Rodinný vstup totiž počítá s dvěma dospělými a dvěma, maximálně třemi dětmi. V této zemi jako rodina přitom dáváte víc s více dětmi. Snažíte se o výchovu slušných a vzdělaných občanů, ale ona si od vás, přesněji od dětí, které jsou nad počet dvě nebo tři, na rodinné vstupence vezme víc. Například v našich zámcích i v dalších rekreačních a vzdělávacích zařízeních musí mít v uvozovkách nadpočetné dítě sice svoji dětskou vstupenku, ale ta je v důsledku dražší než zprůměrovaný vstup pro dospělého a dítě na rodinné vstupence. Ještě jinak. Když přijdete s pěti nebo šesti dětmi, tak při využití dostupných slev zaplatíte v průměru více, než když dorazíte se dvěma nebo jedním dítětem. Je to normální? Myslím že ne. Ten rozdíl někdy zavání přímo diskriminací.

Na hojně navštěvované Stezce do oblak na dolní Moravě je optimální vstup 2+3. To vyjde jednoho z této rodiny na 200 korun. S dalšími dětmi už se jaksi nepočítá, takže za každé zaplatíte 370 korun. Trochu velký rozdíl, nemyslíte?

Pane premiére, já se vás ptám: chceme tu politiku dvou nebo maximálně tří dětí, anebo ty děti doopravdy potřebujeme? Pokud ano, zajistíme v tomto nápravu? Jsem vám i se svými zkušenostmi, podněty k dispozici. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP