(11.30 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já samozřejmě naprosto souhlasím, co tady zaznělo z ústa Karla Schwarzenberga. Já bych jenom chtěla říct, že jsem v posledních měsících, letech několikrát mluvila s kolegy z Makedonie, i jsem tuto zemi a ostatní země Balkánu navštívila. A chtěla bych ujistit a reagovat na to, co tady zaznělo ze slov pana Kobzy, že v tuto chvíli je Makedonie stabilní zemí. Myslím, že platí to, že tam byly doby a byly tam etapy, kdy tam ta albánská menšina usilovala o samostatnost, ale tak jak jsem mluvila jak s makedonskými politiky, tak s občany, tak v tuto chvíli je to opravdu stabilní země.

Chtěla bych vyjádřit to, že si nesmírně vážím toho, že došlo k dohodě mezi Řeckem a Severní Makedonií a že bychom to měli velmi ocenit, a ocenit to i tím, že umožníme vstup do Aliance. Ono se nám možná zdá, že Balkán je daleko, a on blízko. My si musíme připomenout, že ty nacionální války, které tam byly, byly blízko a že se i nás potom týkala migrační vlna, a v našem zájmu je, aby tento region byl stabilní.

Já jsem přesvědčena ze svých osobních zkušeností, že jejich jednání se Severoatlantickou aliancí, ale i jejich přístupová jednání ve vztahu k Evropské unii výrazně přispívají ke stabilitě, a věřím, že i budoucí prosperitě tohoto regionu, a považuji vstup Severní Makedonie do Aliance jako něco nesmírně důležitého a bezpochyby je to i v našem zájmu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou se ještě přihlásil pan poslanec Hájek. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Černochová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Já bych tady navázal na kolegyni Langšádlovou. Musím s tím naprosto a naplno souhlasit. Měl jsem možnost i s kolegyní Langšádlovou být účastníkem - v rámci Parlamentního shromáždění NATO jsme měli právě jednání v Severní Makedonii. A ono je vždycky lépe jednou vidět než stokrát slyšet. My jsme skutečně měli možnost jak vidět, tak slyšet názory Makedonců. Byli jsme potěšení tím, že tam skutečně došlo ke změně toho názvu, což se pozitivně odrazilo na tom, že Řecko pochopilo, že je pro ně partner.

A samozřejmě co tady hovořili kolegové, nebo kolega z SPD. NATO je dneska soubor - doufejme - třiceti zemí, kde samozřejmě nejsou vždy stoprocentně vybalancované vztahy. Víme, že situace mezi Řeckem a Tureckem není jednoduchá, ale myslím si, že situace mezi Severní Makedonií a Řeckem nikdy nedostoupí takovéto úrovně, jak je bohužel, nebo to napětí, které je mezi Řeckem a Tureckem.

Takže za mě a za Parlamentní shromáždění NATO jsem rád, že Severní Makedonie bude, a pevně věřím, že bude, třicátým členem NATO, a myslím si, že z hnutí ANO má plnou podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní paní poslankyně Černochová, zatím poslední přihlášená. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěla reagovat na kolegy z SPD a na jejich dojemnou péči o osud Makedonie a o de facto zpochybnění demokratického procesu, který v Makedonii proběhl, protože občané Makedonie se rozhodli, že chtějí být součástí NATO. A vy vážení kolegové prostřednictvím pana místopředsedy, nemáte žádné právo toto jejich rozhodnutí jakkoliv tady znevažovat, zpochybňovat.

Já bych se té delegaci, která v tuhle chvíli je na jednání u pana předsedy Poslanecké sněmovny Vondráčka, chtěla alespoň jménem Občanské demokratické strany omluvit za to, že si možná museli vyslechnout to, co si vyslechli. Možná taky ne, možná je to mimo jejich rozlišovací schopnost a neberou to vážně, co tady zaznělo. Ale skutečně, pokud se demokratická země rozhodne, že se stane něčeho součástí, tak při vší úctě k poslancům Parlamentu České republiky opravdu nerozumím tomu, že tady někdo řeší, jestli se tak má dít, nebo nemá dít. Prostě oni se svobodně rozhodli.

Zazněla tady i celá řada nepravd. Jedna z těch nepravd byla otázka, která se týkala Řecka. Vážené kolegyně, kolegové, možná vám to uniklo, ale 8. února 2019 Řecko ratifikovalo protokol o přistoupení Makedonie k NATO. Řecko ratifikovalo. A tehdy média o tom psala jako o velkém vítězství v boji proti nacionalistům. Takže samozřejmě i Makedonie má určitě i nějaké to své SPD ve svém parlamentu, kteří kritizovali vstup do NATO, nijak mě to nepřekvapuje. Ale prostě demokraticky se tato země rozhodla. Takže jakým právem vy tady berete té zemi možnost se svobodně rozhodnout?

A mimochodem, principy NATO jsou úplně jiné než principy Evropské unie, kdy mnohdy s vaší kritikou já osobně souhlasím. Protože v Evropské unii nerozhodují všechny země o významných otázkách, tam bohužel platí princip těch různých většin. V NATO ale rozhodují všechny země stejně. Dejme Makedonii právo být součástí Severoatlantické aliance, zaslouží si to. Protože na toto rozhodnutí Makedonie čekala od roku 2002. A ta klíčová dohoda, která Makedonii otevřela cestu, ta tedy byla signována, jak jsem říkala, i ze strany Řecka 8. února 2019.

K tomu, co tady říkal pan kolega Vích. On jako bývalý voják to moc dobře ví. Ale ano, když se podíváte na mapu, tak je vám to úplně jasné. Ale mě je jasné asi něco jiného, než je jasného vám. Tady bych vám jenom prostřednictvím pana místopředsedy chtěla říct to, že nejde pouze o vojenské posílení, ale jde právě o posílení stability v regionu. A Česká republika, nebo chcete-li Československo, si stabilitu v tomto regionu velmi zaslouží. Protože přesně, i jak jste zmiňoval, stále tedy hrozí to, že nevíme, jak se bude vyvíjet cesta Turecka. A my rozhodně v této části Evropy, v této části Balkánu své spojence potřebujeme.

Ale NATO není díky bohu Evropská unie. Já jsem podporovatelkou NATO, stejně jako celá ODS. Podporujeme, aby se Makedonie stala součástí NATO. A vytrpěli si s tou žádostí o členství své a myslím si, že po dlouhých 17 letech bychom neměli ani rozhodnutí, ani diplomatické rozhodnutí, ani všechny akty, které museli absolvovat, my na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nijak zpochybňovat. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na galerii pro hosty je nyní přítomna delegace Republiky Severní Makedonie v čele s předsedou vlády Republiky Severní Makedonie Jeho Excelencí panem Zoranem Zaevem. Prosím o přivítání. (Poslanci povstávají a potleskem vítají delegaci.) Děkuji.

Další přihlášený do rozpravy není. Takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečné slovo. (Ministr: Ano. Zpravodaj: Ne.) Je zájem. Pane ministře, prosím máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych zde pouze rád podtrhl, že aspirace na členství je svobodná volba Severní Makedonie. Je to výstup demokratického procesu. Rozhodli se k tomu před více než 16 lety a my jsme tu aspiraci potvrdili již na summitu v Bukurešti v roce 2008. A je to také potvrzení toho, co jsme vždy prosazovali. Politika otevřených dveří. Politika, která vychází vstříc svobodné vůli jednotlivých zemí posílit svoji bezpečnost tím, že se stanou členy největší organizace kolektivní bezpečnosti na světě. Organizace, která 70 let přispívá k bezpečnosti svých členů a ke stabilitě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP