(10.00 hodin)
(pokračuje Plaga)

Zároveň k tomu dodávám, a berte to jako holý fakt, že jsme v rámci posledního dotačního řízení chtěli po těch svazech, což jsou nositelé toho, jak se má sportovat, kde vezmu talenty, jak talent poznat a jak s talentem pracovat, tak to navýšení prostředků na trenéry, které je tady také požadováno, jsme doprovázeli tím, že jsme chtěli vidět, jaký způsob výběru talentů a práce s mládeží ten svaz má. To znamená, nedostávaly to historicky, tak jak jste říkal, na základě nějakého úřednického rozhodnutí a podle počtu medailí, ale také podle toho, jaký mají s tím záměr a co s těmi prostředky chtějí dělat a jak mají nastavený systém práce s mládeží, a k tomu jsme jim dali dostatek navýšených prostředků. Divili byste se, jak některé svazy nemají vůbec propracovaný systém práce s mládeží, jak o tomto nepřemýšlejí. A ten, a to se asi shodneme, kdo má určovat, kdo je talent na ten konkrétní sport, není úředník Ministerstva školství nebo Národní sportovní agentury, ale přece ten svaz. Ten zná specifika svého sportu a měl by se v něm vzdělávat. Stát podporuje tyto aktivity právě tím, že dává prostředky na trenéry, na to, aby se mohli metodicky vzdělávat. A to jsme v posledních dvou letech udělali.

Co se týká podpory investic, protože není to jenom o těch lidských zdrojích, které jsou ale důležité - pokud postavíte stadiony a nebudou trenéři, tak je to také vyhozená investice. Je to jako ve vědě, když máte laboratoře a nemáte vědce. Takže jak jsem teď řekl, navýšili jsme podporu trenérů. Trenéři mohou být placeni z programu Můj klub, kde je přes miliardu, a trenéři mohou být placeni a jsou placeni také v rámci programu Talent, který jsme masivně navýšili.

To, co jsme nenavyšovali, a myslím si, že to je v pořádku a je do diskuse, jak by to mělo vypadat v příštích letech, je samotná organizace, tedy ty prostředky, které jdou přímo na ty svazy a o kterých pak jenom tušíme z pohledu státu, resp. jsou vyúčtovány, ale nemám pocit, že je tam jistota, že jejich efekt na sportování mládeže a sportování dětí i výkonnostní sport je nějakým způsobem efektivní.

To jsou konkrétní kroky, které když budu mluvit o rozběhu investic a 150 akcích, které jsou podpořeny pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, rekonstrukce hal, hřišť a loděnic atd., tak jsou to prostředky, které podporují sportovní aktivitu v České republice. Ptáte-li se mě, přestože tato agenda z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přechází na Národní sportovní agenturu, jestli si myslím, že objem prostředků do sportu je dostatečný, to byla vaše otázka, shodneme se na tom, že není. Ale zároveň, tak jak jste si asi všimli, když jsem mluvil předtím o mateřských školách, tak i tady je nerozlučná role nejenom státu a stát není za vše zodpovědný, ale ruku v ruce s tím musí jít zodpovědnost i ze strany svazů, teď nebudu mluvit o spolcích. A samozřejmě že bych si přál, abychom výhledově program Můj klub zjednodušili. Díky tomu, že teď se naplňuje rejstřík sportovců, tak abychom se drobnou úpravou v zákoně dostali do situace, kdy tato platba bude nároková, a tím pádem nebude nutné z pohledu těch jednotlivých klubů absolvovat tak složité martyrium, jako je tomu dneska, administrativně složité a hrozící chybami a ztrátou té dotace.

To znamená, to jsou věci, které i v souladu s rozpočtovými pravidly by měly nejpozději v roce 2021 vejít v praxi, a já pevně věřím, že ta masivní podpora sportování nejnižších článků bude v budoucnu pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu ministru Plagovi za jeho vystoupení. Pan kolega Jakub Janda se hlásí s doplňující otázkou dále do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Pane ministře, děkuji vám za odpověď. Souhlasím s vámi, že nemůžete mít recept na všechna řešení problémů a že bez krajů, obcí a jejich pomoci se vlastně nehneme. Ale je to zase MŠMT, které by teď mělo, teď když vznikla agentura, nastavovat systém financování a ve smyslu, co bude platit obec, co bude platit kraj a co bude platit stát. Tady k tomu nedošlo. A stále s vámi souhlasím, že svazy by si opravdu měly sáhnout do svého svědomí, ale mělo by se tady přehodnotit taky financování, nebo platy trenérů, kteří opravdu - dneska to spousta trenérů dělá dobrovolnicky, dá se říct za párek a pivo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud... pan ministr Plaga chce ještě doplnit svou odpověď, prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já jenom doplňuji - na tom se shodneme. Samozřejmě že nemůže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ze svých kompetencí určovat územní samosprávě, co má a nemá dělat. Ale souhlasím s vámi v tom, že nejsem nadšen, že po přesměrování loterijních peněz do obecních rozpočtů ne všechny obce zahrnuly sport do těch aktivit, které z těchto peněz podporují. To je ten výpadek, o kterém já jsem mluvil, a vnímám to jako velký problém. Ale samozřejmě nechci paušalizovat. Je řada obcí a měst, které sport mají jako prioritu, sport podporují dokonce nad rámec toho, co jim v tom rozpočtu přistane, ale aby to fungovalo v celé zemi, tak by to měl být standard. Na tom se shodneme. Ale ten nástroj ministerstvo - ne že by to nechtělo udělat, ale v rukou ho prostě nemá a nemělo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se kolegy Jandy... Nenavrhl žádné usnesení. Tak ještě prosím, máme ještě jednu přihlášku k této interpelaci. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Pane ministře, ve svém projevu jste zmínil Můj klub a to, že i v současné výzvě přes 300 klubů bylo vyřazeno z této výzvy na základě formálního pochybení. Můj dotaz je tedy jednoduchý: Jak je ministerstvo vstřícné vůči těmto klubům? Proč nedovolilo toto formální pochybení opravit, dodat onu informaci, proč je rovnou vyřadilo z programu Můj klub?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Bartoňovi. Pan ministr bude reagovat? Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Co se týká, to číslo aktuální v tuto chvíli, čímž možná vyřeším řadu dalších interpelací, které na mě budou směřovat. V programu Můj klub v roce 2019 se sešlo celkem 5 951 žádostí a 388 klubů nevypořádalo dotaci toho předchozího roku a z toho 51 klubů nežádalo dotaci pro rok 2019. To znamená, těch dotčených klubů, které mají tento typ pochybení, je v tuto chvíli 337 a je to 5,6 % žadatelů. A podmínka toho vypořádání není nějakou podmínkou, kterou by si stanovilo ministerstvo o své vůli. Vychází ze zásad vlády o financování neziskových organizací a je podmínkou vypořádání se státním rozpočtem. A není to formální pochybení, že by chyběla tabulka, která by se dala dodat kdykoli v průběhu toho rozpočtového roku, protože to má závazný termín vypořádání se státním rozpočtem.

Jak už jsem řekl, ta situace mě netěší. Ministerstvo v posledních dvou letech opakovaně na Radě vlády pro neziskové organizace chtělo změnu těchto zásad, aby to nebyla tak tvrdá podmínka, jako je, a my nemuseli mít takto striktně propsáno do toho dotačního programu. To znamená, jedna věc, která se může změnit, tak to jsou samozřejmě ty zásady. Druhá věc, o které jsem hovořil, to je... v tuto chvíli to samozřejmě neřeší situaci 337 klubů, ale pro příští rok se snažíme, aby to administrativní zatížení, resp. propsání do chybějící A4 proběhlo automaticky, to znamená, aby když vyplňují tu jednu věc, kterou vyplňují všichni, tak aby se to okamžitě propsalo do tohoto jednoho papíru a nedošlo k tomu, že si prostě nevšimnou, že tuto podmínku - na kterou jsou upozorňováni, to považuji za nutné říct. To není tak, že by o tom nevěděli, ale samozřejmě chápu, že 6 000 klubů po republice, kde někdo vyplňuje žádost, tak v tom tu chybu udělá, jak se ukázalo v 5,6 % případů, a že je tím ohroženo sportování dětí, resp. finanční podpora sportování dětí.

To znamená, pro příští rok, kdy to ještě běží na Ministerstvu školství, to, co můžu přímo ovlivnit, je, aby se to okamžitě propisovalo, a aby když vyplní jednu tabulku, byla tato věc zároveň vygenerována, a tím odpadne toto opomenutí, tato chybovost, nebo se minimálně tato chybovost sníží.

To, co jsem tady ale říkal, že je řešením do budoucna, a myslím, že je možné ho využít už v roce 2021 ve vazbě na vzniklý rejstřík sportovců a jeho dočištění a jeho plnou funkčnost a úpravu rozpočtových pravidel od ledna 2021, myslím, tak jak je plánována, tak by mělo být možné tam skutečně posílat tu de facto paušální platbu nebo platbu na hlavu, a jenom na základě toho, že jsou vedeni v tom rejstříku. Tohle já vnímám jako ne hudbu budoucnosti, ale jako reálné řešení, které odstraní administrativní náročnost, a bude to prostě platba na hlavu registrovaného sportovce. Samozřejmě podotýkám, i když už to nebudu mít v gesci, že je potřeba z pohledu těch klubů počítat s tím, že by neměly v tomto výkaznictví podvádět a že samozřejmě, pokud někdo bude přichycen u toho, že podvádí, tak by měl nést následně následky a neměl by v dalších letech dostávat dotaci tímto zjednodušeným způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP