(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil, poprosím vás, abyste se přihlásili, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli mám nahlášeno, že paní poslankyně Šafránková hlasuje s náhradní kartou číslo 10, paní poslankyně Richterová s náhradní kartou číslo 12.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci: Martin Baxa od 14.30 - pracovní důvody, Petr Beitl - zdravotní důvody, Pavel Bělobrádek - osobní důvody, Jiří Bláha - rodinné důvody, Marian Bojko - zdravotní důvody, Jaroslav Foldyna - pracovní důvody, Stanislav Grospič - zahraniční cesta, Tereza Hyťhová do 10 hodin - zdravotní důvody, Stanislav Juránek - zdravotní důvody, Václav Klaus od 9.00 do 12.00 - pracovní důvody a poté od 15 hodin, taktéž pracovní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Jan Lipavský od 14.30 do 16 hodin - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková od 15 hodin - pracovní důvody, Miloslava Rutová - zdravotní důvody, Zbyněk Stanjura - osobní důvody, Kateřina Valachová - pracovní důvody, Petr Venhoda - zahraniční cesta, Jan Volný - zdravotní důvody, Ivo Vondrák od 19. hodiny - pracovní důvody, Radek Zlesák - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček - zahraniční cesta, Karel Havlíček - zahraniční cesta, Vladimír Kremlík - zahraniční cesta, Lubomír Metnar - zahraniční cesta, Tomáš Petříček od 12 do 13 hodin - pracovní důvody, dále od 14.30 taktéž pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Bartoš.

A podzim byl zřejmě plodný, neboť dnes, 11. září, slaví narozeniny náš pan kolega František Vácha. Takže všechno nejlepší k narozeninám, pane kolego. (Potlesk.)

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 215, 217 a 218, sněmovní tisky 408, 191 a 321. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony druhé čtení. Připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazený bod 146, sněmovní tisk 463 - poslanecký návrh o zaměstnanosti, prvé čtení.

Já vás poprosím všechny o klid v sále.

Teď jsem si vzpomněl, že jsme nepřivítali nového ministra kultury včera. Takže pane ministře, ještě v nové funkci, hodně zdaru. (Potlesk.)

Tak. Poprosím poslankyně a poslance, kteří mají zájem o vystoupení k pořadu schůze... v tuto chvíli jako první s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte, abych vás požádal jako zpravodaj veterinárního zákona o pevné zařazení tohoto bodu, a to je bod č. 26 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším. Opravdu žádám o klid v sále, abychom slyšeli jednotlivé návrhy. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já můžu kdyžtak zesílit, ale nerad. Děkuji.

Druhé čtení, sněmovní tisk 435 jako druhý bod odpoledního jednání dnes, ve středu 11. září 2019, a bodu č. 29 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, druhé čtení, sněmovní tisk 454, jako třetí bod odpoledního jednání ve středu 11. září.

Předkladatel, pan ministr zemědělství, bude současně předkládat, nebo v pořadí tedy, ale předkládat i některé jiné návrhy zákonů za jiné ministry a rád bych jako zpravodaj i jako aby ministr to měli všechno pohromadě. Je to v rámci druhých čtení. Je to zařazeno na schůzi. Je to jenom drobné předřazení. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké poledne, respektive dopoledne, pardon. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl pevně navrhnout dnes po třetích čteních tu senátní vratku zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tudíž prosím o zařazení dnes po třetích čteních jako bod číslo jedna. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále je zde s přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl na program schůze zařadit nový bod a ten se jmenuje Stanovisko Poslanecké sněmovny k rostoucímu antisemitismu projevujícímu se také aktivitami spojenými s hnutím BDS, což je Boycott, Divestment and Sanctions. A chtěl bych v případě, že Poslanecká sněmovna tento bod zařadí na svůj program, jej dát jako první bod dnešního jednání pevně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem v tuto chvíli nikdo. Mám zde písemnou přihlášku, pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení bodu 179, sněmovní tisk č. 550. Je to novela zákona o obecní policii. Je to materiál, který vznikl na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.

Prošel v podstatě jednáním tohoto podvýboru. Když se podíváte na ten materiál, sněmovní tisk 550, tak pod návrhem jsou podepsáni kolegové z podvýboru, popř. výboru pro bezpečnost napříč politickým spektrem, takže existuje určitá shoda. Takže nepředpokládám nějaké delší projednávání. Vláda dala souhlasné stanovisko s tímto materiálem. Máte to jako sněmovní tisk 550/1. A Parlamentní institut vydal stanovisko, že tento návrh není v rozporu s legislativou EU.

Takže v podstatě my vás jenom žádáme, abychom na této schůzi tento materiál projednali, posunuli ho do výboru pro bezpečnost, kde my se jím pak budeme zabývat. A slibuji, že do konce roku určitě s ním nepřijdeme, protože bychom i požádali o prodloužení lhůty a zabývali bychom se tím potom na jaře příštího roku.

Takže jenom vás žádám o pevné zařazení tohoto bodu, a to na dnešek ve 12.30. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP