(10.50 hodin)

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem D2, což je návrh Ondřeje Veselého, osvobození pro studenty na kolejích a internátech. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 970. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 970, 183 přítomných, 74 pro, 62 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Roman Onderka: Jelikož nebyl schválen pozměňovací návrh D1, jsou nehlasovatelné návrhy D3 a D4, protože jsou věcně propojené. Pokračovali bychom proto návrhem E, a to E1 až E8. Jelikož jsou tyto návrhy věcně propojené, nelze o nich hlasovat oddělené, proto navrhuji, abychom o návrzích E1 až E8 hlasovali jedním hlasováním. To je podle schválené procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj se radí s pracovnicí legislativy.) Ještě moment. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Je to pozměňovací návrh Patrika Nachera. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 971. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 971, z přítomných 183 pro 29, proti 116. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem F1 Jana Čižinského, koeficienty pro jednotlivé obce. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 972. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 972, z přítomných 183 pro 11, proti 114. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem F2 Jana Čižinského, sazba poplatku z pobytu až 150 Kč. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 973. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 973, z přítomných 183 pro 33, proti 117. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Další je pozměňovací návrh G Lenky Kozlové. Ten nelze hlasovat, protože jsme odhlasovali návrh B2, se kterým byl - ne, omlouvám se, je hlasovatelný, takže budeme hlasovat G, malé kulturní akce Lenky Kozlíkové. (Protestní hlasy ze sálu.) Kozlové, strašně moc se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího, nebyl to v žádném případě záměr.

Takže ještě jednou - Lenka Kozlová, malé kulturní akce a garanční výbor nedoporučuje. (Pracovnice legislativy hovoří s řečníkem.) Není hlasovatelný? Tak jsem to na začátku říkal dobře. Takže ještě jednou, pane místopředsedo. Omlouvám se. G je nehlasovatelný podle legislativy, která mi to nyní sdělila. Proto dávám návrh, abychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vzhledem k průběhu hlasování se ptám, jestli všichni, kteří podávali pozměňovací návrhy, mají hlasováním vypořádaný svůj návrh nebo seznali, že návrh byl nehlasovatelný. Nevidím žádný odpor ve Sněmovně. Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 286, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování 974 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 974, 183 přítomných, pro 134, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 150.

 

Pokračovat budeme bodem

 

152.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

Připomínám, že jsme ve třetím čtení. Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujala své místo jak ministryně spravedlnosti Marie Benešová, to za navrhovatele, za vládu, a zpravodajka garančního ústavněprávního výboru paní poslankyně Helena Válková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 299/3, který byl doručen dne 17. dubna 2019. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno ve sněmovním tisku 299/4.

Táži se navrhovatelky, paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Je tady dostatečný klid, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji. Vážené dámy poslankyně, páni poslanci, vážený pane předsedající, já jenom chci připomenout, že předložený návrh novelizace tohoto zákona byl již na půdě Poslanecké sněmovny několikrát mým předchůdcem ve funkci představen a jeho hlavním cílem je dostát evropským závazkům České republiky, kde jde o implementaci požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti.

Z nejdůležitějších změn, které byly i předmětem debat v rámci dosavadního projednávání či předmětem pozměňovacích návrhů, lze zmínit rozšíření informací, které jsou mladistvému a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníku poskytovány v průběhu trestního řízení. Návrh tohoto zákona zajišťuje plnou implementaci výše uvedené směrnice do českého práva.

K návrhu zákona byly uplatněny dva pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru z 20. února 2019, a dále pak pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové přednesený v podrobné rozpravě ve druhém čtení 17. dubna tohoto roku. Se všemi uplatněnými pozměňovacími návrhy za předkladatele vyslovuji předem souhlas. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP