(17.20 hodin)
(pokračuje Baxa)

Já jsem si přečetl tiskovou zprávu Ministerstva kultury, která byla vydaná 30. května letošního roku, tedy poměrně nedávno, kde pan ministr, jehož návrh na odvolání již byl odeslán na Pražský hrad, překvapivě říká, že chce představit strategii Ministerstva kultury pro další období. Ale co je nejenom překvapivé, ale mnohem horší, je to, že hovoří o restriktivní vládní politice. V té tiskové zprávě se přímo uvádí: Ministerstvo nyní čekají důležité kroky. Vzhledem k restriktivním hospodářským opatřením, které od všech resortů vyžaduje Ministerstvo financí, bude třeba v nejbližší době přijmout uvnitř resortu odpovídající ekonomická opatření. Ministerstvo půjde příkladem a bude snižovat počet zaměstnanců, mezi jinými bude zrušeno i jedno místo politického náměstka.

Vzhledem k zoufalému podfinancování české kultury, vzhledem k tomu, že jsme se ještě ani zdaleka nedobrali 1 %, o kterém se stále hovoří, je to vlastně hrozivá zpráva. Pan ministr Staněk tedy říká, že i tak hubený rozpočet jeho resortu a podpora aktivit, které z jeho resortu mají být podporovány, bude omezována.

A moje otázka na pana ministra tedy je taková, jakých oblastí se škrty v rozpočtu Ministerstva kultury dotknou, jaké oblasti budou tímto postiženy, zda seškrtá granty, zda seškrtá příspěvky svým organizacím, zda seškrtá podporu kulturních památek, jak tedy bude dále omezována a ohrožována česká kultura v době, kdy ekonomika stále roste. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dnes při projednávání zákona, který řeší zvýšení důchodů, jste až tedy v závěrečném slově, takže se nedalo bohužel už reagovat, odpověděla na mé dotazy tak, že bude v budoucnu nutné pro udržitelnost důchodového systému zavedení nových daní, naznačila jste z robotizace atd., tedy změny zejména na straně daňové. Mě by zajímalo, jestli už ČSSD resp. vaše ministerstvo má nějakou konkrétnější představu. Protože když se budeme bavit o těch zatím už vyřčených představách ohledně třeba digitální daně, která je zatím jenom v oblasti diskuse, která by měla činit 7 %, tak její výnos - ano, je v legislativním procesu možná, ale je to teprve zatím věc, která schválená není (reakce na poznámku z vládní lavice) - tak její výnos se odhaduje na asi 5 mld. korun, jestli se nepletu. (Ministryně financí souhlasí.) A to je tedy částka, která pokryje ani ne dva měsíce toho plánovaného zvýšení důchodů, takže jak si asi dokážeme spočítat, všichni potřebujeme asi mnohonásobně a v jiných řádech zvyšovat v budoucnu příjmy.

Proto by mě zajímalo, jaké jsou představy vašeho ministerstva či vaše osobně, a zajímalo by mě, jak se také počítá nejenom s penzijním systémem, ale samozřejmě vyšší zátěží bude trpět i systém sociální, ať už jsou to sociální služby, sociální dávky další, a také samozřejmě zdravotnictví, protože stárnutí populace přináší i větší zátěž pro zdravotnický systém. Takže prosím, oprosťme se teď od srovnávání čísel ohledně poměru k HDP. Mě zajímají skutečné kroky, protože ty poměry neodpovídají v tuto chvíli na to zásadní, na ty zdroje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si na úvod navrhnout, že za oblast zdravotnictví na to nebudu reagovat, to bych přenechala svému vzácnému kolegovi panu ministru zdravotnictví. A co se týká té vaší, prostřednictvím pana předsedajícího, poznámky - oprosťme se u debaty o udržitelnosti sociálního systému od dat vztahujících se k HDP, tak já bych toto nedoporučovala. Myslím si, že ta čísla jsou velmi důležitá, a zejména HDP. Ale teď k vašemu dotazu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dvě největší výzvy, kterým budeme v příštích desetiletích čelit, jsou stárnutí populace. Já ráda opakuji ta čísla - dnes máme 18 % osob starších 65 let, v roce 2030 to bude 25 % a v roce 2050 třetina obyvatel. Obrovská výzva pro společnost. Zároveň další výzva, která poběží paralelně ke stárnutí populace, bude přechod naší ekonomiky na tzv. Průmysl 4.0. Průmyslová revoluce kromě toho, že budou desítky, možná stovky profesí zanikat a nové budou vznikat, vlastně už se říká, že u našich dětí, které dnes ještě nechodí ani do základní školy, se neví, na jaké povolání se budou připravovat, protože to povolání ještě neexistuje v tuto chvíli. To znamená, že to bude s sebou přinášet obrovský důraz na pravidelné průběžné celoživotní vzdělávání, bude obrovský tlak na flexibilizaci pracovních úvazků. A obě dvě tyto věci, tzn. Průmysl 4.0 i stárnutí populace, budou finančně obrovsky náročné. A samozřejmě organizačně.

Otázka je, jak to řešit. Abych situaci zjednodušila, jsou dva přístupy - levicový a pravicový. Ten pravicový říká: když si něco nemůžeme dovolit, tak to zrušíme a každý ať se o sebe postará sám a uvidíme, co z toho bude. Ten levicový říká: pokud se shodneme na tom, že toto je důležité pro společnost, aby fungovala demokraticky, resp. - vyzvala jste mě i na můj osobní názor, já jsem sociální demokratka, protože si myslím, že sociální smír je předpokladem demokracie, tak sociální demokracie říká, že pokud se shodneme na tom, že školství, zdravotnictví, ale také udržitelnost důchodů jsou důležité, tak na ně musíme vybrat peníze ze společných daní. A já jsem dnes dopoledne řekla, že si myslím, že je dlouhodobě neudržitelné nebo nešťastné, aby 85 % daňových příjmů vycházelo ze spotřeby a z práce.

S ohledem na ty dvě výzvy, které nás čekají, ale také s ohledem na globalizaci, která neustále postupuje, si myslím, že musíme - ale není to věc této vlády, protože to nemáme obsaženo v programovém prohlášení vlády - se musíme podívat opravdu na to, jak zásadním způsobem překonat ten daňový systém. A tato debata běží už na evropské úrovni a běží v celé řadě ostatních členských zemí Evropské unie. Myslím si, že v několika příštích letech dorazí i k nám, tak jak to bylo např. i s tou digitální daní, kterou jsem původně navrhovala já, a jsem velmi ráda a myslím si, že je to výborný výsledek naší koalice, že dnes už je v legislativním procesu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Škoda, že mám jenom jednu minutu. Ale chci jenom velice stručně říci k tomu vašemu rozboru přístupu pravice - levice, že není pravda, že by pravice pak následně rušila takovéto služby. Ona si jenom velice často myslí, že by se lidé, a je to fungující model v mnoha státech, také měli nějakým způsobem třeba spolupodílet. Neříkáme, že jenom plně, ale že třeba částečně by to bylo vhodné doplnit. To je třeba i přístup v rámci zdravotnictví atd. Ale to je jedno.

Opravdu jste mně zase odpověděla v podstatě velmi obecně, takže z toho chápu, že v tomto volebním období je podle vás tímto stylem zavádění nové daně neřešitelné, protože to nemáte ve volebním programu. Ale ve volebním programu jako první bod máte právě důchodovou reformu. Zatím jsme ani na komisi neslyšeli nějakou konkrétnější představu. Můžete ji tedy sdělit alespoň stručně teď, jaká je vaše představa naplnění tohoto programového bodu vlády?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak já jsem nevyloučila, že to není možné, digitální daň také není v programovém prohlášení vlády a přece jenom už s ní vláda přišla. Ale myslím si, že zásadní přerozděl daňového systému bude úkolem pro ty vlády příští k té ufinancovatelnosti.

Co se týká důchodové reformy, tak jste členkou prostřednictvím pana předsedajícího Komise pro spravedlivé důchody. Máme řešení pro nižší penze žen, máme řešení, nebo v tuto chvíli pracujeme na řešení udržitelnosti a efektivitě třetího pilíře. Víte, že jsme se shodli, že výnosy lidí, kteří si spoří každý měsíc na svou penzi, které nepokrývají ani inflaci, asi nejsou udržitelné. Máme také shodu v rámci důchodové komise, tuším, že jste tam minule nebyla prostřednictvím pana předsedajícího, na tom, že třetí pilíř musí být propojen s problematikou dřívějšího odchodu fyzicky náročných profesí do penze. To už je poměrně zásadní přelomový krok. Takže to už je třetí oblast. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP