(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující dotaz. V tom případě jako další by měla interpelovat paní poslankyně Vrecionová ministra Tomana, který je omluven, ve věci proplácení dotací společnosti Agrofert z národního rozpočtu. Nicméně paní poslankyni tady nevidím, tedy interpelace propadá a dále se jí nebudeme zabývat.

A já prosím pana poslance Černohorského, který bude interpelovat omluveného ministra Staňka ve věci vysvětlení postoje Ministerstva kultury České republiky k integraci systému státní památkové péče do státního stavebního úřadu. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážení kolegové. Vážený pane ministře, žádám vás jakožto ministra kultury o vysvětlení požadavku Ministerstva kultury na základě dokumentu Připomínky Ministerstva kultury k věcnému záměru stavebního zákona, který byl vložen do systému eKLEP dne 26. 2. 2019, kde na straně číslo 4 dole v poslední větě mj. dáváte zvážit - a teď cituji: celkovou změnu modelu výkonu veřejné správy a celý systém státní památkové péče integrovat do státního stavebního úřadu.

Chtěl bych se proto, pane ministře kultury, zeptat, zda tímto zmíněným požadavkem ke zvážení adresovaným Ministerstvu pro místní rozvoj nerezignujete na roli Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr je omluven a odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

Nyní prosím pana poslance Adamce, který bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci budoucnosti resortu. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové já bych si dovolil mít takové čtyři nezáludné otázky na pana ministra Havlíčka, ministra resortu, který považuji za jeden z nejdůležitějších pro rozvoj našeho státu. A protože jsme tady už několikrát narazili na problémy, o kterých teď budu hovořit, tak bych chtěl znát jeho názor jako nového pana ministra, jak si to představuje do budoucna, jak se celé ty kauzy budou vyvíjet.

První otázka je, zda bude stát těžit lithium, jak sliboval před volbami současný premiér v roce 2017, anebo stát od tohoto záměru ustoupí jako stát přímo a lithium se bude těžit standardním způsobem prostřednictvím soukromých firem, nebo zda vláda už vůbec na těžbu této významné suroviny úplně rezignovala. To je první otázka.

Druhá otázka je, kdy bude vybrán dodavatel nového jaderného bloku. Jakým způsobem bude stavba financována? Kdo a kdy podepíše smlouvu s ČEZ za stát a bude ČEZ poskytovat nějaké garance pro případ změny podmínek, např. v legislativě? Vaše paní předchůdkyně slíbila, že investiční model stavby bude znám do dubna. Už máme vlastně první polovinu května skoro za sebou, takže bych rád znal váš názor.

Třetí otázka. Pan premiér se opakovaně vyjadřuje, že je potřeba snížit cenu mobilních dat. Jakým způsobem hodláte tento úkol naplnit? Protože já si vzpomínám, poslední změna, akorát jsme zvedli sankce a udělali jsme na ně bububu.

Za čtvrté. Jakými kroky MPO podnikne ukončení zmatků na Energetickém regulačním úřadu, který vláda způsobila loni? Nechce se mi snad říkat nezákonným jmenováním nového předsedy rady Energetického regulačního úřadu. Tento úřad je institucí, která má rozhodující vliv na cenu a dodávky energií. Nepořádek na tomto úřadu není rozhodně ani v zájmu státu, ani v zájmu občanů. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji a prosím pana ministra o odpovědi.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, dovolte mi, abych odpověděl na tyto čtyři otázky.

Začnu tím, čím začal i pan poslanec Adamec, to znamená lithium. Lithium je kritická surovina, zcela zásadní pro nás. Já, tak jak se postupně seznamuji se všemi prioritami, tak obecně vnímám surovinovou politiku jako nesmírně důležitou a obecně můžu říct, že kritické suroviny by měly zůstat v budoucnu, pokud to alespoň trochu půjde, pod kontrolou státu. Nicméně musí zůstat tak, abychom nepoškodili jakékoli investory nebo toho, kdo případně už je nějakým způsobem zasmluvněn. Ta situace není vůbec jednoduchá v oblasti lithia, čímž ale na druhou stranu neglorifikuji celé lithium. Myslím si, že to je možná někdy až trošku přeceňovaná nikoliv komodita, ale vůbec ta oblast ve smyslu toho, co se tam nakonec bude dařit případně těžit, nebo ne.

V dané chvíli na tom úzce spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí. Vnímáme to, že tři čtvrtiny toho ložiska lithia jsou na straně české, přibližně čtvrtina na straně německé. Budeme jednat i s příslušnou německou spolkovou vládou, která je velmi aktivní v oblasti německé. Současně jsme pochopitelně připraveni jednat s těmi, kteří už tam zahájili výzkum. Naším cílem bude to, aby jednání dopadla tak, že Česká republika bude mít v případné těžbě a vůbec s čímkoli, co se bude na tom území dělat, aby nad tím měla jasnou kontrolu. Těch variant je tam víc, ale já nechci dneska předjímat, jakým způsobem nakonec všechna ta jednání dopadnou, ale povedeme je právě k tomu, abychom tu kontrolu neztratili.

Co se týká případného jaderného bloku, tak situace je taková, že v tuto chvíli modelujeme budoucí energetický mix, ze kterého vyplývá celkem jednoznačně, že do budoucna se bez jádra neobejdeme. Myslíme tím bez rozšíření jádra. Pravděpodobný podíl mezi roky 2030 až 2040 by mohl být někde okolo 50 % jádra, protože je třeba vnímat několik aspektů. Ad 1 bezpečnostní aspekt. Ad 2 ekologický aspekt. Ad 3, a neříkám podle pořadí, aspekt ekonomický. Pochopitelně je třeba vnímat i naše závazky vůči Evropě například ve smyslu obnovitelných zdrojů. Ale všechny už dopočítáváme a připočteme, spíše ale odečteme-li od toho to, že zde musíme používat nebo vnímat vliv utlumování uhlí, které by v té době mělo mít přibližně 15procentní podíl, tak když to dopočítáváme, tak to jádro by se mohlo pohybovat někde okolí 50 %. Pokud ještě vezmeme, že Dukovany jednička až čtyřka budou v těch letech dojíždět a budou se muset zřejmě prodlužovat, tak jenom vlastně to další jádro by nahradilo pouze uhlí. A tam je ještě třeba vnímat jeden faktor - faktor chlazení věží. Protože pokud to sledujete, tak 2 400 megawattů je vlastně nějaká maximální schopnost toho, co je možné dneska chladit. A jestliže tam v tuto chvíli máme výkon okolo 2 000 megawattů, tak znamenalo-li by to, že bychom další blok vystavěli o výkonu přibližně 1 200 megawattů, tak v tu chvíli musíme ty staré bloky nějakým způsobem utlumit.

Takže je to poměrně vážná náročná diskuse, kterou chceme dělat neideologicky. Chceme ji dělat nadčasově. Taky nepochybně víte, že výbor pro jádro, který je pravidelně svoláván, má zastoupeny všechny strany, všechny rozhodující strany a všechny činitele nejenom z odborného úhlu pohledu, ale i z politického úhlu pohledu.

A teď k těm časovým horizontům. Myslím, že tady teď to není o tom, že by se mělo něco ukvapit nebo něco uspěchat, což neznamená, že bychom seděli na židli. Nevymlouvám se na to, že jsem tam krátce, ale musím říct, že prakticky denně jednám o jádře, denně řešíme energetické náležitosti. A zatím v tuto chvíli ten jízdní řád by mohl být následovný:

Smlouva, nad kterou shodou okolností dneska probíhá už diskuse mezi potenciálními právníky, tzn. probíhá výběrové řízení s právními kancelářemi, tak tato smlouva, která by měla začít popisovat etapu číslo 1, přičemž etapa číslo 1 by fakticky znamenala to, jak bude zaranžováno výběrové řízení, plus tam ještě bude územko a bude tam potvrzení Úřadu pro jadernou bezpečnost, tak ta by měla být v každém případě připravena a uzavřena do konce tohoto roku. To znamená to, co vlastně řekl vládní zmocněnec pro jádro pan Jaroslav Míl, tak by mělo být naplněno. To má samozřejmě co do činění s nějakým průběhem výběrového řízení, protože ta první smlouva bude do určité částky, která bude v kompetenci MPO, bude to tzv. rychlým režimem, nicméně další část té smlouvy se bude dělat prostě trošku náročnějším režimem. (Předsedající upozorňuje na uplynutí času k odpovědi.)

Já vím, ale ony byly čtyři otázky. Tak co se týká mobilních dat, tak mobilní data -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vím také, ale bohužel vám nemůžu dovolit odpovědět. Pan poslanec vám položí doplňující dotaz, který vám to umožní potom.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Tak já to odpovím potom v té druhé části.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Já bych samozřejmě dal prostor panu ministrovi, aby mi mohl odpovědět na dvě zbývající otázky, ale chtěl bych zareagovat na to lithium. Já bych to také bral jako normální těžbu. Ale ono to tak bohužel před těmi volbami nevypadalo. Tehdy se z toho stala politická kauza, a právě proto se na to ptám, jak to bude vypadat dál, protože tehdy padlo mnoho slov a realita samozřejmě bude nějaká. Tak proto jsem se na to ptal, zvlášť na lithium. Jinak samozřejmě já to vnímám, že je to těžba jako každá jiná a je potřeba k tomu tak přistupovat. Ale říkám, politiku z toho udělal někdo jiný.

Já bych poprosil, kdybyste mi ještě odpověděl na ty dvě otázky. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP