(19.00 hodin)
(pokračuje Válek)

Nemyslím si, že je nezbytně nutné ten zákon zaříznout v prvním čtení a teď hned ho zlikvidovat a nebavit se o něm dál. Je to jakýsi návrh, je to jakýsi pracovní materiál, o kterém podle mého názoru může být velmi zajímavá diskuse. Já si nemyslím, že musíme být free a že musíme být cool nebo in, jak to tady od některých zaznělo. Protože doufám, že nikdo z nás není, jak kdysi zpíval Folk Team, frikulín a z toho důvodu bych vás velmi poprosil, nechme to pustit dál a pojďme se o tom bavit, pojďme o tom debatovat. Bude to určitě velmi zajímavá a užitečná debata.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Proto se táži na závěrečná slova a končím obecnou rozpravu. Pane senátore, máte zájem o závěrečné slovo? (Ano.) Jinak upozorňuji, že máme konec jednacího dne v 19 hodin.

 

Senátor Jiří Vosecký: Děkuji, pane předsedající. Já bych asi začal... některé věci už byly zodpovězeny. Silnice druhé, třetí třídy, první třídy, dálnice a místní komunikace jsou jasně rozlišeny. To je jedna věc. To je -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás budu muset přerušit, pane senátore, protože máme 19 hodin. Takže já ještě přečtu jednu omluvu. Je to omluva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů. A prosím o odstranění chyby ve stenozáznamu, protože tam došlo k nějakému nedorozumění.

Takže tímto končím dnešní program a uvidíme se zítra v 9.00 hodin. A přerušuji tento bod.

 

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP