(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční výbor? Nenavrhuje.

 

Takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, přihlášeno 168 poslanců, pro 150, proti nikdo. Návrh jsme přikázali hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru. Má někdo návrh nyní, abychom přikázali ještě jinému výboru? Není tomu tak. Takže konstatuji, že návrh byl přikázán pouze hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Děkuji paní senátorce, panu zpravodaji, končím prvé čtení tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

43.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 338/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 338/1. Předložený návrh uvede pan senátor Jiří Vosecký, kterého tady vítám a kterému dávám slovo. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Vosecký: Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

K návrhu tohoto zákona Senát přistoupil, protože byl osloven skupinou deseti tisíc podpisů pod peticí cyklistů, kde se staly v minulém období takové drobné excesy, jako je, že policie dala dýchat na cyklostezkách a vinných stezkách a v podstatě tam vybírali pokuty. Já si myslím, že to k práci policie nepatří, že policie by opravdu měla chránit a některé věci řešit. A v tuto chvíli Senát přikročil k tomu, že je některé kompetence policii zapotřebí odebrat, a to v tom, že by cyklisté měli povoleno 0,5 promile na silnicích, na cyklostezkách, vinných stezkách, místních komunikacích a silnicích třetí třídy. S tím, že dosavadní úprava zákona o silničním provozu říká, že nikdo nesmí požít alkohol. Takže v tuto chvíli by z toho bylo akorát vyloučeno jednosměrné jízdní kolo, které pojede na vymezených komunikacích, cyklostezkách, účelových místních komunikacích a silnicích třetí třídy, nepřepravuje děti na sedadle ani na přívěsném vozíku, případně na žádném dalším kole nebo dvojkole. Budou-li tyto podmínky splněny, může mít řidič na jízdním kole před jízdou i během jízdy požit alkoholický nápoj, avšak za podmínky, že zjištěný obsah alkoholu u něj nebude vyšší než 0,5 promile.

Smyslem tohoto návrhu je prolomení něčeho, co vlastně neexistuje. Protože nulová tolerance alkoholu při řízení pro omezenou skupinu cyklistů v podstatě jde o to, že není, protože je prokázáno, že tělo samo si určitou část alkoholu vyrábí a je tam. Takže to bylo z tohoto, k tomuto bylo přikročeno. A pak je další problém, kterým je testování. Protože testy jsou nepřesné, dechový test s pohybuje v nějaké toleranci do 0,3 promile, tzn. že v současné době, když si dáte pivo v restauraci a uvidí vás policisté a na druhém konci někde vás zastaví a dají vám dýchnout, a zeptají se vás: Vy jste pil? A vy odpovíte, že jste nepil, a jste pod 0,3, tak v podstatě vám nemůžou nic udělat. Protože když půjdete na krev, tak se dostáváte do problému, že z krve, když nebudete nad 0,3, tak soudní znalci a protokoly, které jsou, tam napíšou, že jste měl nulu alkoholu. Nehledě k tomu, že v podstatě u cyklistů je v celé Evropě do 0,5 povoleno používat alkohol. Za podobných podmínek, jaké zde byly před to sděleny.

To je asi teď k tomu co bych asi k tomu chtěl říct. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. My jsme měli určeného zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Pávka, ten zde není. Zpravodajské role se ujme pan poslanec Jiří Kohoutek. Já nicméně, pane zpravodaji, jsem rád, že jste se té role ujal, ale musíme to schválit hlasováním.

 

Takže požádám nyní Sněmovnu, abychom hlasovali o změně zpravodaje. Místo Petra Pávka to bude pan poslanec Jiří Kohoutek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 103, přihlášeno 169 poslanců, pro 120, proti nikdo.

 

Pan zpravodaj Jiří Kohoutek, právě schválený Poslaneckou sněmovnou, se může ujmout slova, prosím.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Sněmovní tisk 338, novela o provozu na pozemních komunikacích, předložil Senátu návrh zákona 5. 4. 2018. Senát schválil návrh zákona usnesením číslo 30. Návrh zaslal vládě k vyjádření stanoviska, souhlasí s neutrálním stanoviskem. Organizační výbor určil hospodářský výbor jako garanční.

Návrh zákona vychází z toho, že je správné zrušit absolutní zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Absolutní nula. Pro omezenou skupinu řidičů. Jedná se o cyklisty, tedy řidiče jízdních kol. Navrhovatel považuje za absurdní, že např. na Moravě byly vybudovány za užití veřejných peněz vinařské cyklostezky, které cíleně vedou vinohrady a v okolí vinných sklepů, a přitom veřejná moc i malé ochutnání vína cyklisty postihuje. Podmínkou navrhované úpravy však je, že cyklisté pojedou na kole sami, tedy nepovedou ani děti, ani nebudou řídit dvojsedadlové kolo. Další kumulativní podmínkou je, že toto bude umožněno jen na stezkách pro cyklisty, účelových a místních komunikacích a silnicích třetí třídy, tedy těch pozemních komunikacích, kde je slabší provoz proti jiným dopravně významnějším silnicím první a druhé třídy. Zbytek řekl pan senátor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen pan místopředseda Sněmovny Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, navrhovaná změna, aby si cyklisté na cyklostezkách a na silnicích třetí třídy mohli dát malé množství alkoholu do 0,5 promile, tzn. například malé pivo, v podstatě legalizuje standard, který již platí například v Německu a v Rakousku. Legalizovat alespoň jedno malé pivo na kole na nejméně frekventovaných komunikacích mi přijde méně pokrytecké než současný stav. Proto návrh podporuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP