(17.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

V případě služby Balík do ruky je balík doručován adresátům prostřednictvím doručovatelů na adresy uvedené na zásilce. Pokud není zastižen adresát, zásilka je ukládána na poště a adresátovi je zanechána výzva k vyzvednutí zásilky a nabízena možnost požádat o opětovné doručení. Ten hlavní problém je v tom, že Česká pošta se dlouhodobě potýká v personální oblasti s nízkou mírou mezd a velmi vysokou fluktuací, a z toho plynou všechny ty problémy. To znamená, pokud chceme řešit problém na poště systémově, musíme nejprve poštu personálně stabilizovat. Proto dozorčí rada České pošty rozhodla o tom, že od 1. 4. vzrostou platy na poště o 10 procent. Týká se to tarifních zaměstnanců, nikoliv těch, co mají smluvní platy nebo smluvní mzdy. To je ze strany vedení České pošty signál pošťákům a zaměstnancům, že je vůle tuto věc řešit.

Současně musíme vyřešit otázku úhrady za univerzální službu, kdy stát si od České pošty objednává službu, která Českou poštu stojí nějakých 1,3 až 1,5 miliardy korun, a za tu službu platí pouze 500 milionů a současně v důsledku poštovní licence nutí poštu držet přes tři tisíce poboček. To znamená, toto budeme moci vyřešit tady v Poslanecké sněmovně v rámci novelizace zákona o poštovních službách. A obecně můj plán je, aby pošta během dvou let prošla zásadní proměnou. Pan generální ředitel má ten projekt připraven a po této transformaci by z prvé pošta měla být v černých číslech a za druhé by měla přejít z toho tradičního, řekněme rakousko-uherského modelu doručování listovních zásilek do 21. století, kdy objem listovních zásilek klesá a dramaticky roste počet balíků.

Pokud tady srovnáváte služby České pošty s jinými přepravci či kurýrními službami, tak chci jenom podotknout jednu věc, že Česká pošta na rozdíl od nich nemá možnost stanovit strop na počet zásilek, které přepravuje. To znamená, ti konkurenti si mohou říci, když jejich síť není schopná zásilky doručovat či absorbovat, a všechno to ostatní, to spadne na Českou poštu. Česká pošta odmítnout nemůže a musí doručit všechno, co je podáno, to vyplývá z té licence. Takže se může stát, že v některých exponovaných dobách je pošta přetížena, klasicky Vánoce. Já jsem ale přesvědčen, že to, jak zvládla pošta ty minulé Vánoce, si zaslouží pochvalu, protože nedocházelo k nějakým zásadním problémům. A znovu říkám, pokud byly některé ojedinělé incidenty, tak ty většinou souvisí s tím, že se pošta potýká buď s nedostatkem, nebo řekněme s nízce placenými zaměstnanci. A to právě teď řešíme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku, paní poslankyně? Ano. Dávám vám slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane ministře, vážím si zaměstnanců i toho zlepšení, které připravujete. Jenom velká prosba. Organizačně tam určitě jsou nějaké rezervy, aby alespoň příjemcům těch balíčků nebo oznámení zkrátka chodily ty esemesky včas, třeba den předem a třeba ve dvouhodinových limitech jako u ostatních dodavatelů, protože není možné čekat celý den na to, jestli vám Česká pošta ten balíček donese. To by se určitě dalo zlepšit hned a jsou samozřejmě stovky případů, kdy lidé jsou doma, určitě máte třeba i sám tu zkušenost - přijde vám papír, nebyli jste zastiženi, přijďte si na poštu, a to přesto, že ti lidé doma jsou. Tohle jsou opakované, opakované příklady. Jsou to možná maličkosti, ale většině občanů by to opravdu zpříjemnilo kontakt s touto institucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem odpovědět. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Paní poslankyně má samozřejmě pravdu, že takovéto excesy se stávají. Pokud se máte bavit o řešení lepšího oznamování nebo notifikace klientů, tak to souvisí s reformou logistiky. S tím pan generální ředitel již přišel, takže postupně by se ta situace měla zlepšovat. A samozřejmě pokud nějakým způsobem upravíme podmínky poštovní licence, například pokud zvládneme přejít od doručování další den například na doručování jednou za dva dny, tak to samozřejmě uvolní kapacity, umožní to i optimalizovat počty zaměstnanců a trošku to i uleví doručovatelům. Protože z mého pohledu ten problém vzniká ve chvíli, kdy doručovatel není schopen časově stihnout objet ten okrsek, tak pak se může stát, že místo toho, aby zazvonil, tak tam jenom hodí lístek. Tím to nehájím. Je to špatně. Nemělo by se to stávat, ale může to být nějaká reakce na přetížení. Takže já ten problém vnímám, řešíme ho a naším cílem je, aby Česká pošta poskytovala v 21. století služby 21. století.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v dubnu roku 2017 přijalo Ministerstvo školství soubor opatření, který se zabývá otázkou snížení počtu žáků mateřských škol na jednu učitelku. Cíl je to velmi ambiciózní a podle tohoto materiálu by mělo dojít k navýšení, respektive - pardon - ve třídě by měl být počet žáků nejvýše dvacet na jednu učitelku. Tento cíl byl potvrzen i tiskovým prohlášením vlády z dubna 2017.

Ráda bych se dotázala, jak se k tomuto cíli nadále stavíte a zda navrhované opatření prosazuje i současná vláda a jaké kroky činí. Tento dotaz, který vám pokládám, je reakcí na řadu emailů, které jsem dostala od starostů. Mají strach z tohoto opatření, protože již v dnešní době je velmi trápí nedostatek kapacit v mateřských školách, a to při daleko vyšším počtu dětí v jedné třídě.

Vážený pane ministře, ptám se tedy, zda souhlasíte s tímto záměrem minulé vlády a nadále plánujete snižování počtu dětí ve třídách mateřských škol, což samozřejmě vítám, nicméně se musím zeptat, jaké kroky byste učinili k naplnění tohoto cíle a jakým způsobem byste zajistili dostatečný počet učitelů a financování rozšíření kapacit mateřských škol, které bezpochyby bude nutné. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní poslankyně, musím říct, že opatření ke snižování počtu dětí připadajících na jednu učitelku v mateřské škole je určitě chtěným opatřením, ale když se podívám na ten velmi ambiciózní plán paní ministryně Valachové z roku 2017, který počítal dokonce s tím, že snad od 1. 9. 2020 bude deset dětí na jednu učitelku, tak je to plán ambiciózní, když to řeknu diplomaticky, ale neodpovídá reálné situaci v území.

Tedy já shodnu se na tom, že cílem ministerstva, a to i v rámci dlouhodobého záměru na roky 2019 až 2023, je a musí být zkvalitňovat předškolní vzdělávání a eliminovat odklady povinné školní docházky. Záměrem ministerstva zůstává postupně snižovat počet dětí ve třídě, ale s ohledem na možnosti mateřské školy a musí tento poměr, toto snižování být doprovázeno odpovídajícím finančním zabezpečením. A samozřejmě musí v těch podmínkách zohledňovat nejenom materiální kapacity, ale i lidské zdroje. Konkrétní kroky, které k tomuto činíme už v letošním roce - protože vláda má ve svém programovém prohlášení závazek, že budeme investovat také do pedagogického personálu s cílem výrazně snížit počet dětí na jednu učitelku - v roce 2019, prostřednictvím rozvojového programu, jsme se rozhodli realizovat v celkové výši 1,8 miliardy opatření k zajištění časového překrývání činnosti dvou učitelek v jedné třídě mateřské školy, a to v rozsahu 2,5 hodiny denně, s cílem umožnit učitelkám pracovat s menšími skupinami dětí. Toto byla záležitost, která stejně probíhala, ale nebyla pokryta finančně v předcházejícím roce. Letos jsme zajistili 1,8 miliardy a poskytneme to, respektive přes rozvojový program to poskytujeme tam, kde je to možné. Tento přístup budu držet i nadále.

To znamená ano, chceme snižovat, ale jak jsem už jednou řekl, musí to odpovídat realitě v území a podmínkám v těch daných mateřských školách. A z roviny státu tam musí zároveň docházet odpovídající finance.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Myslím, že to je dobré řešení. To se ale týká personálu, tedy učitelek. A já se tedy ptám - ty dotazy, které přicházely, se týkaly nejenom toho, zda hrozí to snižování počtu dětí, tříd, ale také toho, zda bude Ministerstvo školství, popřípadě Ministerstvo pro místní rozvoj podporovat finančně rozšíření kapacit, protože je jasné, že těch projektů se stavebním povolením je v řádech miliard korun v obcích v určitých regionech. Samozřejmě nás mrzí, že v minulém roce nebyl podpořen náš pozměňovací návrh právě na navýšení finančních zdrojů na dotační titul (nesroz.) o 300 milionů. Jakým způsobem tedy bude stát, respektive Ministerstvo školství, podporovat rozšíření kapacit? Myslím tím tedy finančně? Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP