(16.10 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže pan poslanec uhodil hřebíček na hlavičku, tak já se nebudu zdržovat tím, abych objasnila vlastně celý ten proces, co se týká finanční úspory. V podstatě realitní kanceláře, a ten popud skutečně vznikl těsně před jednáním vlády na odborné konferenci realitních makléřů, kteří mě skutečně přesvědčili o tom, že ta praxe realitních makléřů je dvojí. Jedni realitní makléři rovnou od začátku říkají, že tu úhradu a úschovu peněz mají dělat klienti u notářů. Druzí realitní makléři samozřejmě nabízejí zprostředkování v rámci svých možností. Rozdíl je ale v podstatě zásadní v tom, že pokud se to nabízí u těch notářů, bank atd., tak nejenom že u těch obchodů dochází ke zpoždění, takže když tam pak jsou hypotéky atd., které je potřeba řešit velmi promptně, tak to dělá problémy. A druhá věc, že to zdražuje nemovitost jako takovou, protože úhrada nákladů za úschovu se pohybuje v řádech tisíců. A opravdu nejčastěji, což mi říkaly i banky, se to pohybuje kolem 9 tisíc korun. A právě tady je ten problém, že se bavíme o třeba velkých obchodech, tak tam realitní společnosti říkají, že v těch velkých obchodech už to takový problém není, a ony samy nabízejí tu úhradu, nebo úschovu u těch bank, notářů atd. Ale mnohdy, často jde skutečně pouze o obchody typu prodej garáží nebo nějakých vedlejších pozemků, chaty atd., kde ty obchody nedosahují takové výše, ale ta úschova a poplatky jsou pořád stejné. Pořád by zaplatili samozřejmě za tu úschovu ty tisíce a skutečně by to velmi prodražovalo nemovitosti jako takové.

Na té vládě jsem s tím nápadem, nebo s tím pozměňovacím způsobem přišla já, protože skutečně mým cílem je, když tady řešíme bytovou problematiku, cenu nemovitostí, tak skutečně cílem vlády není nevhodnými kroky naopak zase dále zvyšovat cenu nemovitostí. Takže nemají to nabízet, ale pokud se opravdu dělají obchody malého rázu, tak není důvod, aby to nezajistil ten zprostředkovatel obchodu, to znamená realitní kancelář, protože oni vlastně tu cenu dávají do té provize a tomu zájemci se to nenavyšuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za snesené argumenty, ale ty nejsou úplně přesvědčivé. Kupovat nemovitost není nákup housky na krámě, neděláme to každý den. Jedná se o proces, který je nějakým způsobem mimořádný, do kterého lidé ukládají své často i celoživotní úspory, a tomu by měl být věnován adekvátní čas. To znamená, co se týče toho, že to protahuje vůbec tu transakci, tak jestli nějaký advokát jedná nedůstojně, tak může samozřejmě ta smluvní strana dát podnět na ČAK, aby se tady tím zabývala. A co se týče těch transakčních nákladů, tak není pravda, že by byly fixní. Třeba u notářů je ta úprava obsažena v notářském tarifu a nějakým způsobem se odlišuje. To znamená, ty smluvní strany, ty spotřebitele vystavujeme velkému riziku, protože u těch realitních zprostředkovatelů - za prvé oni mísí ty peníze, málokdo prostě si vytvoří vlastní účet pro každou transakci, což advokát dělat musí ze zákona, a vystavujeme ty klienty tomu, že o ty peníze přijdou, ty peníze jsou postihnutelné v exekuci a může se stát, a je to velmi častá neblahá praxe, že ti realitní zprostředkovatelé ty peníze mísí, hospodaří s nimi a využívají je k něčemu jinému. (Předsedající upozorňuje na čas.) Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně má zájem o doplňující odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já naopak zase musím odpovědět, že ani vy jste mě nepřesvědčil o těch argumentech, protože skutečně my to nemůžeme směšovat jenom na velké obchody. My to musíme brát pro celou republiku. Já se a priori bráním tomu dělat z klienta nesvéprávného občana, že on neví, co má dělat. Jenom jsem čekala, jestli to řeknete, kdo utekl s tou provizí. Prosím vás, utekl advokát. Nikdy ne ta realitní společnost. Prosím, nedávejme jim tento punc. My se snažíme o to dát tomu zaměstnání prestiž, tomu povolání, ale nemyslím si, že klient je nesvéprávný, aby nevěděl, že když prodává nemovitost za 10 milionů, má volit samozřejmě tyto kroky. Ale když prodávám garáž za 250 tisíc, tak skutečně asi není ten důvod, těch 10 % z ceny, což je 25 tisíc korun, si nechat u realitního makléře.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další s interpelací vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, který bude interpelovat rovněž paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená paní ministryně, opravdu vážně zvažujete, že by část daně z nemovitostí byla sebrána obcím a byla příjmem Státního fondu rozvoje bydlení? V neděli 10. února jste to například řekla v České televizi. Za prvé je to majetková daň, lidé platí každoročně za fakt, že vlastní nemovitost. Proto třeba já osobně s touto daní příliš nesouzním. Ale zároveň je třeba zdůraznit a respektovat fakt, že je to jediná daň, která je zároveň 100% příjmem obcí. Takže je to vlastně komunální daň, u které se předpokládá, že obce za ni budou platit veřejné služby, úpravu a údržbu veřejných prostranství, zeleně, chodníků v okolí nemovitostí. Proto také mají možnost obce do určité míry tu výši daně z nemovitostí ovlivnit usnesením zastupitelstva.

Mně osobně se nelíbí neutuchající touha státu a některých stran po zvyšování přerozdělování, na které se neustále snaží získat od daňových poplatníků nové a nové peníze. A v tomto případě jsou ty peníze na úkor samospráv. Takže moje otázka zní, zda to opravdu vážně zvažujete, a pokud ano, čím obcím výpadek v jejich rozpočtech, výpadek příjmů nahradíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Já jsem ráda, že ten dotaz se vztahuje k Otázkám Václava Moravce, to znamená, kde to bylo řečeno. Jenom je potřeba to zasadit do kontextu. Ono to tam nebylo řečeno takto, protože pan Moravec se mě ptal, jestli já sama zvažuji nějaké možnosti. A já bych potřebovala vysvětlit, o čem to celé je. Stát se musí, musí připravit na výpadek evropských fondů. Proto ministerstvo přišlo se Státním fondem podpory investic, kde samozřejmě budeme kombinovat dotační prostředky a úvěrové nástroje. Úvěry a finanční nástroje nemohou poskytovat dílčí ministerstva, to znamená, realizuje se to přes konkrétní fondy. A velmi legitimní je debata na výboru fondu, kde se baví o tom, jak máme zajištěné zdroje toho fondu do budoucna. Je to legitimní debata do budoucna, ale není to otázka ani dneška, ani zítřka, ani příštího roku. Je to otázka toho, jak bude vypadat programovací období 28 až 33. To znamená, zda budou nějaké evropské fondy, jak se to bude celé vyvíjet. A je velmi legitimní začít debatu o tom, kde by mohly být potenciální zdroje.

Když jsem dostala přímou otázku, tak jsem říkala, vzhledem k tomu, že je to fond a priori - a priori - určený pro projekty obcí, do budoucna možná i krajů, tak je legitimní se bavit například i o dani z nemovitosti. Ale je to předmětem diskuse. Není nic na stole. Není to rozdiskutováno s Ministerstvem financí. Takže takto to vzniklo a takto se o tom budeme bavit. Ale těch možností, jak ten kapitál do toho fondu - samozřejmě nejsou jenom daňové, my se budeme bavit i o dalších možných zdrojích.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já chápu, že je to začátek diskuse. Nicméně když už se o tom takto v nějaké variantě uvažuje aspoň ideově, tak já potřebuji k tomu zdůraznit, že v případě, že i část daně z nemovitosti se sebere obcím, tak to přestane mít prvek komunální daně a zůstane z toho čistě majetková daň. A můj dotaz tedy platí, když ty úvahy jsou, že se třeba část těm obcím sebere, tak musí platit i úvaha, jak se to těm obcím nahradí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já znovu říkám a opakuji, ta úvaha je o tom, že se budeme muset pobavit o tom, jaké bude mít fond do budoucna zdroje. Také je potřeba si tady samozřejmě dát otázku daní na stůl, ohledně daně z nemovitostí - my máme snad vůbec nejnižší, co existuje. Je to debata, jak obce, pokud ten fond myslí vážně a chtějí to na své rozvojové projekty, jak i ony vlastně tomu fondu mohou pomoci, abychom si tady zastabilizovali rozvojovou politiku státu do budoucna.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Mikoláš Ferjenčík - na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já bych vás rád interpeloval ve věci § 7b odst. 2 trestního řádu, který byl minulý rok novelizován. Na nás se v současné době obracejí provozovatelé webhostingových služeb z obav, nebo s příklady extenzivního výkladu policie tohoto paragrafu. Kolega Jakub Michálek dával v této věci písemnou interpelaci na pana ministra spravedlnosti Kněžínka, který ho v odpovědi ubezpečoval o tom, že § 7b odst. 2 má být primárně jenom zpřesnění výkladu už stávajícího, dříve platného § 8 trestního řádu. Nicméně tedy my se setkáváme s informacemi, že to tak bohužel není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP