(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

A potom samozřejmě máme ty nezaměstnané, kteří - někteří dělají načerno. Úřad práce v minulosti se i zbavil možnosti kontrolovat práci načerno. Ta inspekce. Nějak ji vyčlenili. Takže já k tomu připravuju nějakou vlastní analýzu, a když to budu mít hotové, tak vám to rád ukážu. Je to klíčový úřad. V této chvíli je jenom distribuce peněz. Nedělá aktivně, neřeší aktivně zneužívání dávek na bydlení a neřeší aktivně zneužívání dávek pro takzvané nezaměstnané, kteří potom někteří pracují na černo. Tam by se to mělo změnit. Samozřejmě uvidíme, jak se s tím nová paní ministryně popasuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím paní poslankyni o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď. Ale úplně to nebyla odpověď. Totiž já jsem vůbec neřekla, že by Úřad práce fungoval dokonale. Jenom jsem řekla, že je to skutečně ten reálný úřad, kde se řeší problémy lidí v obtížných životních situacích, včetně osob se zdravotním postižením, kde jsou úředníci - to jsem neřekla, ale nyní bych to ráda zdůraznila - velmi často za velkého osobního nasazení pod tlakem lhůt, aby to zvládli vyřídit. Už dnes je tam vysoká fluktuace na těch místech, která jsou v přímém kontaktu s klienty, protože je to prostě velice obtížná práce. Mám tady konkrétní číslo. Z celkového počtu výstupů zaměstnanců z pracovního nebo služebního poměru to bylo 80 procent, co odešli, byli zaměstnanci právě v té přímé práci s klienty. Tahle obtížná práce nyní dostala další nálož, a to demotivaci v podobě, že 10 procent bude škrtnuto. A to by bylo podle mě velice nespravedlivé. To, že tam nefungují IT systémy, je samozřejmě další velký problém (upozornění na čas), ale související.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, já souhlasím. Je třeba změnit motivaci. Kdybych byl ředitel Úřadu práce, tak budu motivovat zaměstnance na to, kolik lidí nezaměstnaných dostanou do práce. Na to bych je motivoval. Nic takového tam není. Ano? A je to samozřejmě o těch zkušenostech. A věřte mi, že já nejsem ministr práce a sociálních věcí, ale je to resort, který má největší kapitolu a největší výdaje, a samozřejmě je tam plno práce, kterou je třeba udělat. A já myslím, že ti lidé budou hlavně motivováni, když budou mít pocit, že ten resort někam směřuje a že má nějaký konkrétní cíl. A ty úřady práce musí zkrátka začít pracovat úplně jiným způsobem. Proč my dáváme peníze těm kvazinezaměstnaným na rekvalifikaci a oni potom občas se rekvalifikují, a tak nejdou do práce, místo toho, abychom vlastně motivovali na to firmy, například, které by měly na tom zájem a které si to i tak dělají samy, protože co jim jiného zbývá. Takže já rád se s vámi o náplni práce Úřadu práce pobavím a (nesroz.) jsem se tomu věnoval a budu se tomu věnovat dál, protože je to obrovská kapitola, která potřebuje taky i šetřit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat ve věci uhlíkové daně. Připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, opravdu se chystáte zavést nové uhlíkové daně na lokální, tedy domácí vytápění? A proč jejich zavádění vaše vláda chce doporučovat Evropské unii? Tady je potřeba zdůraznit, že případné zdanění lokálního vytápění zvýší životní náklady obyvatel. Podle analýzy, kterou zpracovalo Ministerstvo financí v roce 2016, by podle vybrané varianty mohlo dojít k navýšení výdajů domácností až o 450 korun na osobu za rok. Mezi lidmi závislými na vlastním vytápění, například uhlí, je mnoho lidí s menšími příjmy a mnoho důchodců. Jsem přesvědčen, že zavedení této daně by je nepřivedlo k investicím do nových technologií, například do drahých tepelných čerpadel, jak se mnohdy tvrdí, jak to tvrdí mnohdy zastánci uhlíkových daní, protože by na to stejně neměli, jen by se jim vytápění zdražilo. Kotle na uhlí byly také nedávno podporovány z kotlíkových dotací a nyní by stát jejich provoz zatížil novou daní. My s tím v zásadě nesouhlasíme.

Ale opakuji svoji otázku. Opravdu se chystáte zavést nové uhlíkové daně, případně kdy? A proč vaše vláda doporučuje jejich zavádění v Bruselu, a to konkrétně v rámcové pozici České republiky k evropské strategii Čistá planeta pro všechny? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: K uhlíkovým daním chci říct, že vláda dne 9. ledna 2017 projednala analýzu variant řešení zavedení uhlíkové daně a jejich dopadu, zpracovanou Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Analýza má být podkladem pro přípravu návrhu novely zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, která vytvoří podmínky pro snížení podílu pevných paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod EU ETS. Ve svém usnesení č. 6 ze dne 9. ledna 2017 vláda vzala analýzu na vědomí a uložila tehdejšímu ministru financí, aby ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí aktualizoval a doplnil o podrobnější odhad environmentálních dopadů a do konce roku 2018 předložil vládě doporučení k případnému zohlednění environmentálních prvků, sazbách spotřebních a energetických daní v České republice.

Vzhledem k tomu, že závěry takto aktualizované a doplněné analýzy a následného doporučení vládě se mohou dotknout také citlivé otázky výše daňové zátěže pro některé skupiny subjektů, s čímž mohou případně souviset i určité kompenzace pro sociálně citlivé skupiny obyvatel, je nutné dospět jednoznačně k shodě mezi vládními resorty. Z toho důvodu Ministerstvo financí požádalo o změnu termínu předložení aktualizované analýzy a navazujícího doporučení vládě na září 2019. Na základě následné dohody členů vlády, myslím tady přítomných - pan Brabec tu už není - paní ministryně Schillerové a pana ministra Brabce, analýzu nebude předkládat Ministerstvo financí, ale tato analýza bude součástí materiálu předkládaného Ministerstvem životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane premiére, za vaši upřímnou odpověď. Vy jste tady potvrdil to, že vaše vláda se připravuje na zavádění nových uhlíkových daní, které zdraží lokální vytápění, domácí vytápění zejména těch domácností, které mají kotle na uhlí. My s tím souhlasit nebudeme, protože se domníváme, že už takto životní náklady obyvatel - a dopadne to samozřejmě na ty nízkopříjmové a zejména na důchodce - jsou dostatečně vysoké. Jenom bych měl tedy doplňující otázku, kdy předpokládáte toto zavedení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takto lhát bych fakt nedokázal, pane poslanče. Chce to znovu přečíst? Já jsem řekl, že budeme navyšovat daně? Neřekl jsem to. Tak přestaňte lhát. Žádné daně se navyšovat nebudou. Tak nelžete. Žádné daně se navyšovat nebudou. My jsme snížili daně. Vy jste odkud? Z ODS. Vy jste navyšovali daně. Chcete vidět tabulku? Tady mám... (Premiér se otáčí za sebe k vládní lavici a soustředěně hledá ve svých dokumentech.) Tady máte. Koukejte. Tady máte vaši DPH. Toto je ODS. Takhle toto všechno jde nahoru - a hnutí ANO jde dolů. Sto miliard daní jsme snížili! My daně snižujeme! Na rozdíl od vás, kteří jste vždy navyšovali. Tak nelžete. Žádné daně navyšovat nebudeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci fakeové vlády a připraví se pan poslanec Rakušan. Prosím, paní poslankyně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP