(15.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže klidně ten Temelín. Je škoda, že to nedopadlo, a jednoznačně to jádro je pro nás priorita. V období let 2035 až 2045 bude muset Česká republika být schopna nahradit výkon více jak 4 tisíc megawattů za dožívající hnědouhelné elektrárny. Významné doly se předpokládá, že budou uzavřeny. Tak je to i v Německu, i když oni tam mají, že v roce 2030 se k tomu ještě vrátí. No tak, mají tam nějakou rezervu nebo řekněme exit teoretický. Jak to dopadne, nevím. Jinými slovy, výkon dnešních tří elektráren Temelín je potřeba de facto nahradit. Při předpokládané spotřebě roku 2040 a nulovém vývozu to znamená cirka 40 % spotřeby v tomto roce.

Nové jaderné bloky by měly být základním pilířem této obnovy výrobní základny České republiky. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení úspor, mimo jiné i elektrické energie, a navýšení podílu obnovitelných zdrojů. Vládní prohlášení obsahuje jasnou deklaraci, že zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků. Výstavba nových jaderných elektráren je proto otázkou energetické bezpečnosti České republiky. Základní otázkou pro příštích 12 měsíců bude i rozhodnutí o jednotkových výkonech bloků a možném celkovém výkonu definovaném Státní energetickou koncepcí. Stálý výbor pro jadernou energetiku, který se teď měnil, a my jsme tam pozvali i opozici, je tam vlastně nový vládní zmocněnec, pan Míl, tento výbor připravil podklady v oblasti liniových staveb, legislativy, finančních modelů, bezpečnostních analýz a podobně. Nicméně v lednu tohoto roku došlo k dohodě urychlení vývoje a jeho směřování ke zřetelně formulované snaze o získání široké politické podpory nad programem výstavby nových jaderných zdrojů. S tím souvisí změna názvu, ten výbor se nyní jmenuje Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice, a statutu vládního výboru, který 18. února 2019 schválila vláda, kde by nově měli s právem hlasovacím zasedat zástupci opozičních stran a hnutí. Tento vládní výbor by měl být nástrojem k efektivnějšímu plnění úkolů. Vládní zmocněnec se nově stává i výkonným místopředsedou výboru. Dne 27. března 2019 bude jeho první zasedání za účasti zástupců politických stran a hnutí.

Co chci jednoznačně zdůraznit, je skutečnost, že Česká republika, a tedy i ČEZ, bude dodavatele vybírat na základě transparentního tendru. Chceme co nejlepší podmínky pro výrobu elektřiny pro české hospodářství, pro běžné spotřebitele. Takže ano, i Spojené státy nebo firma Westinghouse má o to zájem a samozřejmě má možnost se zúčastnit toho tendru, který musí být transparentní. A my jsme o tom jednali, byl tady ministr energetiky, já jsem ho viděl v Bílém domě. Takže my akorát víme, že Westinghouse připravuje nějaké nové modelové technologie, ale je to na nich, jak té soutěže se zúčastní.

Takže po letech přešlapování naše vláda fakticky restartuje výstavbu jaderných elektráren v České republice. Takže je to samozřejmě složitá situace. Bohužel ČEZ byl v kuponce, takže tam nemáme sto procent, nemáme to ve výlučné kontrole a zároveň díky historickým zásahům Evropské unie a vlád okolních zemí je otřesena důvěra ve fungování trhu s elektřinou, takže musí být základním cílem státu získat kontrolu nad výstavbou nového jaderného zdroje. Stát takovou kontrolu získá, pokud uzavře s ČEZ smlouvu (upozornění na čas) o výstavbě nového jaderného zdroje.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Předsedající poslankyni slovo neudělil.) Pane premiére, vy jste na závěr aspoň částečně zodpověděl moji otázku, že jste jednali při vaší návštěvě USA s firmou Westinghouse o dostavbě reaktoru. Můžete nám to jednání trošku přiblížit, co bylo vlastně jeho obsahem? Konkrétněji trochu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem s firmou Westinghouse nejednal. Ještě jednou, nejednal jsem s firmou Westinghouse, znovu opakuji. Byl tady ministr energetiky Spojených států na návštěvě. Jednali jsme na Úřadu vlády, byly tam zastoupeny i resorty. A teď v Bílém domě na jednání s prezidentem Trumpem tam znovu seděl ministr energetiky, ale neměli jsme si nového co říct, protože situace je jasná. Takže znovu opakuji, s firmou Westinghouse jsem nejednal. Ale jednal jsem v Bílém domě s prezidentem, jeho kolegy a jeden z nich byl ministr pro energetiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat ve věci plán, aby Česká republika byla zase tam, kde si zaslouží. Připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem sledoval samozřejmě návštěvu pana premiéra ve Spojených státech a součástí těch prohlášení, která zazněla kolem toho, byla informace, že pan premiér má plán, aby Česká republika byla zase tam, kde si zaslouží, na špičce Evropy mezi předními zeměmi v ekonomice a ve vědě a výzkumu na celé planetě. To je samozřejmě velmi bohulibý záměr, který stoprocentně podporuji. A chtěl jsem se zeptat pana premiéra, jestli bychom ten plán mohli vidět. Pan premiér je velmi zkušený manažer, který řídil velké společnosti, a určitě má zpracován ten plán, ve kterém jsou konkrétní úkoly, termíny, zodpovědnosti, a byli bychom rádi, kdybychom tento plán jako opozice viděli a mohli kontrolovat vládu v tom, že se jí podaří dosahovat cílů tohoto plánu.

Já jsem samozřejmě nechtěl tady čerpat čas, takže jsem se podíval na webové stránky, jestli bych našel tento plán na stránkách vlády. Bohužel jsem ho nenašel. Viděl jsem tam samozřejmě programové prohlášení vlády, kde ale žádné konkrétní informace nejsou. Pak jsem také se snažil čerpat v knížce O čem sním, když náhodou spím. Ale tam je celá řada věcí, které tato vláda vůbec neprosazuje, takže to asi také není ono, například elektronické přiznání daňové, o kterém paní ministryně prohlásila, že stejně není potřeba lidi motivovat k tomu, aby ho používali, protože už ho firmy musí používat povinně a u ostatních - ti chtějí vrátit přeplatky. Pak jsem našel ještě nějaký takovýhle dokument (poslanec ukazuje plénu i premiérovi graf), to asi také není ten plán, který jste měl na mysli, zvyšování dotací Agrofertu.

Takže by mě zajímalo, co ten plán skutečně je. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Investiční plán vlády, ten je také tajný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pan premiéra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, omlouvá se nám pan poslanec Dvořák od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Rutová od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tady ho máte, pane Michálku. (Premiér ukazuje knížku.) A když bude premiérem Bartoš, tak doufám, že v tom budete pokračovat. Tady to máte napsané. Já vám to přečtu. To je plán. To je knížka, kterou jsme psali v roce 2016. Například na straně 228, elektronická komunikace: a živnostníci budou všechny daně odesílat jen jedním převodem. To například plníme. Nebo digitalizace estonská. Já jsem byl ten, který přišel s vládním zmocněncem pro digitalizaci. Předtím nikdo nic nedělal. Ano? Takže to je ten plán. To je ten plán, kde já říkám - říkal jsem prezidentovi Trumpovi, že on chce udělat America Great Again, a já také. Protože jak tady píšu v knížce: Češi, Moravané a Slezané jsou národ výjimečně vynalézavých a kreativních lidí. I když naše země není tak velká jako Německo, Itálie nebo Polsko, jsme národ velký svým talentem správně se zorientovat a překvapit. Za první republiky, to je ono, býval jedním z těch, kteří hýbali Evropou. Ve dvacátých letech minulého století jsme byli bohatší než Rakušané, Italové nebo Holanďané, produktivnější než Němci, byli jsme v desítce nejbohatších zemí světa. Hospodářský růst byl dvouciferný, vyšší, než má dnes Čína. Baťa, Škoda, ČKD Tatra, Koh-i-noor. Dal jsem pastelky vnučkám pana prezidenta. On má devět vnuků, takže dostali sadu Koh-i-noor. Jawa Zbrojovka ČZ. Dostal pistoli pan prezident. Byli jsme největší výrobci zbraní na světě. 1936. A naše zbraně i premiér Netanjahu a v Maroku, všichni znají české zbraně. Špičková kvalita. Takže za té první republiky jsme byli na špičce. A tady říkáme dále (listuje v knížce a opět z ní cituje): Zůstalo nám neuvěřitelné architektonické dědictví, světová hudební kultura a technická virtuozita. Ani padesát let potlačování svobody a tvořivosti tak z lidí nevytlouklo odkaz Bati, schopnosti, které máme geneticky dané. No, vidíte, tady to je: vynalézavost, kreativitu a neobyčejnou zručnost a českou houževnatost, sílu se zvednout ze země. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP