(12.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

Tady slyším z pléna nějaké jo, jo, jo. Tak doufám, že to se... To nejde od pana Faltýnka, ale od kolegů z SPD. Tak bych poprosil o reakci od pana Faltýnka.

A poslední otázka, číslo osm, se týká radního hnutí ANO pana Jiřího Švachuly. A už to tady zaznělo od pana předsedy Stanjury. Chci se zeptat za osmé prostřednictvím pana předsedajícího, kdo prosadil obviněného radního z hnutí ANO pana Jiřího Švachulu v roce 2017 do dozorčí rady ČD Cargo. Jestli to neví pan Faltýnek, tak poprosím, aby se k tomu vyjádřil pan ministr dopravy.

Myslím si, že to, co tady zatím zaznělo, tak se nevyjadřuje k podstatě této kauzy. Předstíráme, že ty zásadní věci tady neexistují. A myslím si, že ta výmluva, že by to nenapsala média v okamžiku, kdy váš předseda vlastní Lidové noviny a Mladou frontu DNES prostřednictvím svěřeneckého fondu, je naprosto zavádějící. Ten přístup, který vy máte do médií, je naprosto nesrovnatelný se zbytkem politické scény, zejména pokud jde o ta média, která jsou ve vlastnictví vašeho předsedy nebo která mají velmi úzké obchodní vztahy s holdingem vašeho pana předsedy.

Děkuji za pozornost a za zodpovězení těch položených otázek zejména. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám žádost o faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové. Ale než dorazíte k mikrofonu, dovolte mi přečíst opět tři omluvy. Takže pan poslanec Richter se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Radim Fiala se neomlouvá a pan poslanec Aleš Juchelka se omlouvá od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já se snažím tady dosáhnout té odpovědi od pana ministra, protože se obávám, že už brzy budeme tento bod zase končit a on nebude mít prostor. Tak ho znovu vyzývám, aby odpověděl na tu otázku, kterou jsem kladla.

Já jsem se neptala jenom pana Faltýnka, ptala jsem se i vás, pane ministře, na konkrétní dotaz. Jestli jste o tom věděl, byl informován, jaké všechny schůzky probíhaly, čeho všeho se účastnil pan Faltýnek. A stále tady tedy odpověď nezazněla. Tak bych byla nerada, abyste se promlčel do konce tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám pana poslance Ferance, aby vystoupil. A připraví se pan poslanec Marian Jurečka. A jak avizovala paní poslankyně, jenom bych chtěl připomenout, že v tuto chvíli jednáme do 13. hodiny. Tak bych chtěl připomenout, že ve 13 hodin jednání přeruším.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já si dovolím několik poznámek k tomu, co tady zaznělo k problematice mýta. Myslím, že o tom něco vím. Působil jsem na Ministerstvu dopravy jako náměstek.

Já jsem rád, že tady pan ministr vysvětlil tu časovou souslednost, protože v různých vystoupeních se neustále z nevědomosti, možná spíš ze záměru smíchávají různé etapy, etapy řešení problematiky mýtného systému. Tak jsem rád, že to vysvětlil, a předpokládám, že to všichni pochopili.

K otázce kauzy Faltýnek. Já nechci skutečně řešit kroky orgánů činných v trestním řízení. Nikdo z nás, tedy doufám, neviděl ty originál dokumenty. A nechci to řešit jako různé mediální spekulace. Nicméně u jedné mediální spekulace se zastavím a to je ta mediální spekulace - Faix požádal Faltýnka, ať zařídí zrušení u ÚOHSu. Zločin! Já když jsem to přirovnal, tu kauzu, tak jsem říkal, že to je vrtěti psem. Ale napadl mě ještě jeden film, možná ho znáte - Minority Report, kde se předcházelo zločinům. Problém tady té spekulace je, že ten zločin se nestal. Pan předseda úřadu nezrušil soutěž. On naopak opačně zrušil rozhodnutí prvního stupně, tím byla zrušena soutěž. To je jen tak mimochodem. Já jenom říkám, zločin, který se nestal, respektive zločin bez oběti. Ale to jenom reaguji na mediální spekulace. A nechci se někoho zastávat. Já neznám ty policejní dokumenty, na rozdíl možná od vás.

K tomu, co tady zaznělo. Pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek říkal, ten bod jsme navrhli v květnu 2018. Proč ho Sněmovna neprojednávala? No, v květnu 2018 probíhala soutěž. Byla vyhlášena 17. 6. Respektive probíhalo, myslím, odvolací řízení proti prvnímu rozhodnutí. No, nebyla ukončena soutěž. Nemyslím si, že je šťastné do toho zasahovat.

Další záležitost, říkal tady pan kolega Michálek, dával otázky. A jak je to možný, že se politici potkávají, poslanci se potkávají s někým? Pokud všichni budete tvrdit, že jste se nepotkali například s panem ředitelem Kapsche, tak se nejdřív podívejte do seznamu kontaktů. Ale já na tom nevidím nic nelegitimního, že poslanec přijme někoho. Problém je tu jiný. A já tady mám oficiální dokument, který projednával hospodářský výbor. Dne 19. 6. 2018, v době, kdy soutěž běžela, ministerstvo podalo rozklad a kolegové Piráti navrhli bod Informace k problematice mýtného systému, kde popisují, jak je ta soutěž špatná, netransparentní a tak dále. To je v pořádku. Problém je, že to je přímo z podání firmy Kapsch na ÚOHS, přímo opsaný. Možná jste to takhle cítili, já tomu rozumím.

A nejvíc, co mě úplně šokovalo, já jsem to už říkal i na výboru - klub Pirátů tehdy doporučil Ministerstvu dopravy, aby stáhlo podaný rozklad úřadu. Co by to znamenalo? No soutěž by byla zrušena, už by nenastala. Co by muselo nastat? No smlouva s Kapschem. Naštěstí Ministerstvo dopravy neuposlechlo nepochybně dobře míněnou radu Pirátů. Naštěstí Piráti neřídili Ministerstvo dopravy. Takže to dopadlo, jak to dopadlo.

Závěrem - opakuji znovu, vím, jak probíhala ta záležitost kolem mýta - chci říct jednu věc, podle mě důležitou. Mýto je obrovský IT systém, to asi všichni víte. To nejsou ty mýtné brány. A to, že se podařilo přesoutěžit, a možná poprvé v dějinách České republiky, dodavatele IT systému, já považuji za obrovský úspěch. Obrovský úspěch. A patří poděkování ministrovi dopravy, náměstkovi Kopřivovi, jeho ho znám, panu Krumphanzlovi a dalším lidem, kteří se na tom podíleli. Já děkuji všem politikům, kteří vyjadřovali tehdy podporu. Takže ještě jednou patří poděkování, že to takhle dopadlo a že to nedopadlo tak, jak někteří doporučovali, možná naivně, někteří si přáli. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Polanský. A připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Marian Jurečka. Vaše dvě minuty, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Díky za slovo. Děkuji panu předřečníkovi, že připomněl ten můj dokument, který jsem v červnu přinesl na hospodářský výbor a ve kterém se objevilo několik zajímavých otázek k tendru, na které mi nikdy nikdo nedal odpověď. Ale teď k věci.

Vy jste citoval část kapitoly, která se nazývá Navrhovaný postup. Na začátku té kapitoly je uvedeno prohlášení, které jsem navrhoval, aby hospodářský výbor přijal za své. Já je přečtu. Hospodářský výbor žádá vládu, aby provedla nezávislý audit hospodárnosti celého záměru pořídit nový systém elektronického mýta podle parametrů ukotvených v zakázce číslo Z22017015974. Termín září 2018. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP