(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu končím. Je zájem ještě o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě? (Poslanec Skopeček: Ano.) Ano, prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já musím reagovat. Já v tom skutečně nevidím problém. Myslím si, že bez československé koruny Aloise Rašína bychom dneska neměli českou korunu, tak jak ji používáme. Stejně jako 28. října slavíme den české státnosti, jakkoliv Česká republika existuje od roku 1993. Čili já v tom žádný problém nevidím. Budu trvat na svém původním návrhu. Nicméně můžeme samozřejmě hlasovat o vašich pozměňovacích návrzích, kde se změní místo české koruny československé koruny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Teď otevírám podrobnou rozpravu. A slovo má pan navrhovatel, aby nás seznámil s návrhem usnesení.

 

Poslanec Jan Skopeček: Takže já ještě jednou zopakuji to usnesení, se kterým jsem vás seznámil už v obecné rozpravě.

"V době 100. výročí české národní měny a zároveň v době nedávného výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína, se Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, vědoma si důležitosti národní měny, usnáší na tomto slavnostním prohlášení: Doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu - českou korunu."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Čižinský. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já jsem učitel, učitel hospodářských dějin. Proto mi to prostě nedá. Nemůžeme klamat všechny, kteří si to přečtou. Proto můj pozměňovací je, aby to byla prostě pravda, že se zasloužil, že vytvořil československou korunu. To znamená nahradit slovo českou československou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan předseda Kalousek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nejsem učitel a už vůbec ne dějin. Tak mi dovolte prostý pohled administrátora přes peníze. Národ československý víme, že vlastně nikdy nebyl. Že to byl konstrukt. A ta národní československá měna platila na území, kde se dnes platí hřivnou, eurem a českou korunou. A jestliže slavíme 100 let samostatného státu a vzpomínáme na jednoho z mužů 28. října a zakladatele té měny, tak tam prostě v tomto kontextu patří slovo česká, nikoliv československá. Toť můj názor.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je prosím další přihláška do podrobné rozpravy? Není. Tedy podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo? (Poslanec Skopeček: Není.) Také není. Budeme tedy postupovat tak, že nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, který zazněl od pana poslance Čižinského, abychom nahradili slovo českou slovem československou, a pak budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak ho předložil pan poslanec Skopeček. Je prosím souhlas s tímto postupem? Nebo někdo něco namítá? Ne, je souhlas, budeme tak postupovat. Já vás všechny odhlásím, protože je tu žádost o odhlášení. Přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování.

 

Takže nyní hlasujeme o protinávrhu pana poslance Čižinského.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 100. Přihlášeno 166 poslanců, pro 66, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Skopeček. Požaduje prosím někdo, aby ještě jednou byl přečten návrh usnesení? Ne, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 101. Přihlášeno 173 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk napříč sálem.)

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Kéž by bylo víc takových příležitostí, kdy bude absolutní shoda. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám bod číslo

 

107.
Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění
zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
/sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je pan poslanec Karel Rais jako navrhovatel a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Onderka. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura, takže mu dám nyní slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte, abych využil toho, že jsme mezi body. Omlouvám se, budu potřebovat ten telefon odemknout, než to přečtu. (Zadává PIN do mobilního telefonu.) A jednou, abych řekl, milou částí práce předsedy poslaneckého klubu je hájit své poslance, pokud jsou například nepravdivě nařčeni. Když jsme tady vedli debatu v bodě o tlumočnících, tak můj kolega pan poslanec Klaus kritizoval výrok pana poslanec Vondráka, aby vystoupil jiný poslanec hnutí ANO pan poslanec Plzák. Takže já pro něj pročtu inkriminovaný výrok, protože stenozáznam se nedělá online, museli jsme počkat, nemohli jsme reagovat ihned.

A pan poslanec Vondrák řekl: "Prosím vás, je součástí nás všech se celoživotně vzdělávat. To znamená, že pokud dostávám nový úkol, tak se to musím doučit." A teď ta věta pro pana poslance Plzáka prostřednictvím pana místopředsedy. "Jinak prosím vás tady nemám místo v této společnosti." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. (O slovo se hlásí jiní poslanci.) Nelze dát slovo nikomu jinému než těm, co mají přednostní právo v této chvíli. Jednací řád hovoří jasně. My se teď zabýváme bodem číslo 107. Než dám slovo panu navrhovateli, tak vás seznámím s omluvami. Z dnešního jednání se z pracovních důvodů od 14.30 omlouvá pan ministr Dan Ťok, pan poslanec Dominik Feri od 12 do 13 hodin a od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Jana Levová.

Prosím navrhovatele, aby vystoupil, pokud si přeje ještě před otevřením rozpravy.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vzhledem k času budu velmi stručný, protože chci, aby se stihl schválit tento návrh zákona ještě dopoledne. Existuje tady zákonné opatření Senátu, kterým byla upravena v podstatě daň z nabytí nemovitých věcí v případě, kdy se jednalo o nově postavenou bytovou jednotku v bytovém domě, tak toto 4% daňové zatížení bylo osvobozeno. A v tom zákonném opatření jsme zapomněli, nebo přesněji řečeno Senát zapomněl, na situaci, kdy vznikají nové bytové jednotky v rodinných domech. Toto je podstata tohoto návrhu. Čili jde o to, abychom rozšířili osvobození z prvního úplatného nabytí vlastnictví v případě, kdy jde o bytovou jednotku v rodinném domě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. K tomu konstatuji, že sněmovní tisk 179/4, který obsahuje pozměňovací návrhy, nám byl doručen 13. února. Usnesení garančního výboru je sněmovní tisk 179/5. Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP