(12.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jenom velmi prosím, abychom tuhle vzpomínku, která skutečně patří k mimořádné historii českého státu, Československa, ke 100. výročí založení samostatného státu, neposouvali směrem k diskusi, zda euro ano, či ne, nebo koruna navěky.

Doktor Rašín se nepochybně zasloužil o československou korunu, byť samozřejmě bychom mohli vést teoretické diskuse, zda o českou korunu, kterou dnes používáme, se více zasloužili pánové Klaus a Tošovský, nebo doktor Rašín, ale to je na samostatný seminář. Ale doktor Rašín se nepochybně zasloužil o československou korunu, nepochybně se zasloužil o národní měnu, nepochybně - na rozdíl od mnoha jiných zemí bývalého Rakouska-Uherska - svou politikou odvrátil inflaci od České republiky.

Já mám jednu jedinou prosbu, aby v tom usnesení, které pan kolega Skopeček napsal - je to můj pozměňující návrh - tam je dvakrát zmíněna národní měna. Půjčíte mi to, pane kolego? (Bere si text návrhu od poslance Skopečka.) Tam je napsáno: V době 100. výročí české národní měny a zároveň v době výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína, se Poslanecká sněmovna České republiky, vědoma si důležitosti národní měny, usnáší na tomto slavnostním prohlášení: Doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu.

Doktor Alois Rašín se nepochybně zasloužil o národní měnu, českou korunu. Já dávám pozměňující návrh, aby z první věty, nebo z první části souvětí vypadla slova "vědoma si důležitosti národní měny". Někteří z nás se domníváme, že je mnohem důležitější uvažovat o přijetí eura. Já bych byl nerad, kdyby tohle usnesení bylo bráno tak, že o něm uvažovat Poslanecká sněmovna nechce, jakkoliv respektuji i ten druhý názor. Prosím, berte to jako pozměňující návrh. Souhlasím s tímto návrhem s tím, že vypadnou slova "vědoma si důležitosti národní měny". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, rozumím. Já bych, pane předsedo, potom ještě poprosil, abyste to zmínil v podrobné rozpravě, abychom o tom mohli hlasovat.

S faktickou poznámkou nejprve vystoupí pan poslanec Skopeček. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem určitě nechtěl otevřít debatu výhod a nevýhod přijetí společné evropské měny. Také jsem to v úvodním slově ani jednou nezmínil. Nezmínil jsem to, že já osobně mám názor, že česká koruna je to nejlepší, co v tuto chvíli můžeme mít, a že pro nás není výhodné euro. Vůbec nechci tuto debatu otevírat, byť ji považuji za důležitou. To jsem si odehrál například na seminářích, které proběhly nedávno k 25. výročí vzniku eura, nebo právě když jsme 28. října slavili sto let, tak jsem takový seminář, kde jsem hájil českou korunu proti euru, uspořádal tady v Poslanecké sněmovně.

Do tohoto bodu vůbec nechci téma debaty o společné měně tahat, nicméně nemůžu souhlasit s tím pozměňujícím návrhem pana ministra Kalouska, protože si myslím, že by to byla urážka České národní banky, jejího guvernéra, bankovní rady, která se dnes a denně stará o stabilitu české měny, abychom řekli a vypustili z usnesení, že si jsme vědomi důležitosti národní měny. Dneska národní měnu používáme, měnová politika je jedna z nejdůležitějších součástí hospodářské politiky, a pokud připustíme to, že národní měna není důležitá, že národní měnová politika je zbytečná, tak si myslím, že můžeme Českou národní banku zrušit, a to já myslím, že nikdo z nás nechce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní budeme pokračovat ve faktických poznámkách v pořadí: páni poslanci Klaus, Plzák, Ferjenčík, Čižinský a pak se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych se obrátil vaším prostřednictvím k poslanci Kalouskovi, abych mu řekl, že jste propásl příležitost mlčet. My jsme chtěli uctít českého vlastence Aloise Rašína. Nikdo z nás se nehlásil do jakékoliv diskuse. Slibovali jsme, že to bude krátký a důstojný akt. Vy přijdete, řeknete "nechci tuto debatu, aby se nezatížila debatou o euru", a pak to sám otevřete a začnete tady horovat, aby tam nebyla zmínka o národní měně. Takže když už jste tu rukavici hodil, tak já bych kromě k smrti odsouzenému panu Rašínovi, vlastenci, zmínil jiného českého vlastence, muže 28. října, dlouholetého poslance Stříbrného, který v rakouském parlamentu řekl: Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Takže my budeme i po Evropské unii, pane Kalousku, bez ohledu na to, co tady budete vyvádět v této chvíli, kdy chceme uctít hodnotu české měny!

A z ekonomického hlediska je jasné, že je to v zájmu České republiky. Podívejte se na Řecko, jak dopadlo. Možnost dělat si vlastní měnovou politiku je jedním ze symbolů vlastního státu, za druhé je to účinná metoda oblastí, které jsou chudší nebo nějaké jiné než zbývající části toho, kde měnová unie působí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem nebyl na tu debatu připraven, ale nikdo samozřejmě nezpochybňuje zásluhy pana Aloise Rašína o naši národní měnu. Ale on měl, tuším, tři spolupracovníky - jeden z nich byl, myslím, bankéř Preiss -, kteří se možná o měnu zasloužili ještě více než on. (Ozývají se nesouhlasné hlasy ze sálu.) Myslíte si, že ne? Já si to dohledám. Pardon. Ale zase abychom historicky někomu neupřeli zásluhy. Ale jinak samozřejmě to usnesení podpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Čižinský. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já osobně nemám s tím usnesením problém, nicméně vnímám, že někteří kolegové ho vnímají jako hlasování částečně i o podpoře koruny vůči euru. Chtěl bych apelovat na pana předkladatele, jestli by nemohl nějak konsenzuálně upravit usnesení tak, abychom skutečně hlasovali pouze o Aloisi Rašínovi, jehož zásluhy jsou, myslím, nezpochybnitelné. Navíc je to, tuším, jediná oběť atentátu mezi českými politiky. Chtěl bych jen apelovat na předkladatele, jestli nemůže najít nějakou konsenzuální verzi, se kterou bude spokojen i pan Kalousek jako příznivec přijetí eura.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Měna, která byla v roce 1919 vytvořena, se jmenovala československá koruna. Domnívám se, že pokud bychom to přijali takto, tak dáváme vlastně signál, jako kdyby Alois Rašín se svými spolupracovníky vytvořili měnu, která se jmenovala česká koruna. Domnívám se, že by se to také dotklo všech, kteří Československo vnímají jako svůj stát.

Dávám pozměňující návrh, že tam bude napsáno československá koruna, protože to bude historicky správně a určitě se to nedotkne nikoho, kdo má v úctě Československo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová, po ní pan předseda Kalousek. Faktické poznámky. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jako sociálně demokratický klub podpoříme usnesení tak, jak tady zaznělo na půdě Sněmovny.

Chtěla bych přerušit tu debatu a říci několik slov. Státnost, národní uvědomění, statečnost, hrdinství a nezlomnost - to byl Alois Rašín. A tyto jeho kvality jako člověka, jako osobnosti, jako národního hrdiny, tak ho tehdejší pamětníci vnímali při procesu s Omladinou. To jsou všechno vlastnosti, které ho předurčily podle mého soudu k úspěchu. Vyzývám Sněmovnu, abychom si s úctou tuto osobnost připomněli a připomněli si statečnost tohoto člověka, který po vyslechnutí rozsudku c. k. mocnářství se smál tomuto rozsudku smrti a nikdy mocnáře nepožádal o milost. Vraťme se k respektu a k uctění jeho památky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP