(11.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Nejedná se tedy o generální pardon pro opilce ani v případě toho původního návrhu, ani těch kompromisních návrhů, protože nepřiměřené požívání alkoholu, v jehož důsledku takový jedinec způsobí újmu a škodu na zdraví či majetku, totiž postihují další právní předpisy.

Nicméně odpovědnost člověka nevznikne nebo nevzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, kontrol, regulací, příkazů, zákazů. Naopak. Čím větší omezení svobodné lidské vůle, tím větší bude neschopnost člověka posoudit adekvátnost svého počínání. Bude mu totiž chybět zpětná vazba. A jak jsem tady říkal, chceme-li, aby lidé měli respekt k právu, musí také právo, které zde přijímáme, reflektovat realitu a přání lidí. Tolik k toleranční hranici.

A ještě se chci vyjádřit jako poslanec za střední Čechy k návrhu pana poslance Pávka a paní Krutákové na vyjmutí Berounky ze seznamu významných dopravních vodních cest. Každý, kdo zná Berounku, ví, že je skutečnou perlou středních Čech, proto je také vyhledávanou cestou pro vodáky jako rekreační tok. Přesto je z historických důvodů z dob minulého režimu zařazena do právě významných vodních cest, a to zejména kvůli myšlence tehdejších inženýrů ji využít k přepravě nějakých výrobků ze Škody Plzeň. A vzhledem k tomu, že je stále historicky zařazena do tohoto seznamu, tak se objevují v různých koncepcích státu, a stát je tím nucen i v různých koncepcích navrhovat různá řešení, návrhy na jejich splavnění, což stojí čas, peníze, energii nejenom těch úředníků, ale zejména peníze daňových poplatníků. K tomu, aby skutečně došlo ke splavnění, což je podle mě virtuální realitou, k tomu by byly nutné drahé investice a nutně by se změnil charakter a kouzlo Berounky. Podle mého názoru je splavnění Berounky snad ještě méně reálné než vybudování kanálu Odra-Labe-Vltava. Přesto se k tomu zpracovávají dokumenty, generely, studie, a jak říkám, je to zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků. I to je důvod, proč budu hlasovat pro vyjmutí a proč bych vám to chtěl doporučit.

Je důležité zmínit, že obce na toku Berounky typu Černošice, Řevnice, Všenory, Karlík, Lety, Tetín, Srbsko, Karlštejn, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, ale i městské části Praha-Zbraslav, Praha-Lipence, Praha-Velká Chuchle přijaly usnesení, že nesouhlasí se splavněním Berounky, to znamená, jsou pro toto vyjmutí, pro tento návrh. Splavnění Berounky by byl totiž neekonomický projekt, který by zničil přírodní kouzlo, a proto návrh na vyjmutí podporuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Feranec, připraví se kolega Pávek. Stáhl svou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom krátce ke svému pozměňovacímu návrhu. Celá ta debata byla mezi zastánci nulové tolerance u jakékoliv dopravy a liberálnějším přístupem, který přece těm vodákům povoluje pivo, dvě, tři, čtyři atd. Proto jsem se snažil a po konzultaci s Ministerstvem dopravy předložil pozměňovací návrh, jehož podstata je jednoduchá. Na dopravně významných vodních cestách, jsou asi čtyři nebo pět v ČR, zůstává dál nulová tolerance a u jiných vodních cest u vůdce malého plavidla, to znamená u vůdce, je tam tolerance 0,5 promile. Takže to je podstata tohoto návrhu. Pochopitelně ti, kdo si myslí, že má být nulová tolerance, budou hlasovat proti jakémukoliv návrhu. Ty, co si myslí, že by mohla být nějaká tolerance, můžu jenom poprosit, ať hlasují pro z mého pohledu potenciálně nejméně nebezpečný návrh, to znamená pro 0,5 promile. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím.

Ještě než budu pokračovat, přečtu došlé omluvy. Paní poslankyně Radka Maxová se omlouvá od 14.30 do 15.30 hodin, paní poslankyně Táňa Malá od 17 hodin z pracovních důvodů do konce jednacího dne a pan poslanec David Kasal od 14.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu kroku našeho jednání a to je hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Hospodářský výbor doporučil následující proceduru. Jako první bychom hlasovali o tom, co jsem avizoval, to je ten návrh legislativně technických úprav. Je to změna definice podle připomínek Ministerstva dopravy a původní návrh předkladatelů by se změnil: To neplatí, pokud jde o malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, které nepodléhá evidenci podle tohoto zákona. Hospodářský výbor to vzal jako legislativně technickou úpravu a doporučujeme o tom hlasovat jako o prvním.

Nicméně potom se dostaneme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, o kterých hospodářský výbor doporučuje hlasovat podle výše tolerance od toho nejvíce tolerantního, to znamená od původního návrhu hospodářského výboru, který je pod bodem A, poté návrh, který vychází z původního návrhu pana poslance Ferance, ale je to návrh pana poslance Bartoně, kterým se zavádí hranice jedno promile, pak 0,8 promile - to je D1, potom návrh pana Ferance, který zde obhajoval, pozměňovací návrh B, a potom ten návrh, který se týká Berounky, to je pozměňovací návrh C. A návrh zákona jako celek je poslední. V případě, že přijmeme nějaký pozměňovací návrh, tak ty další jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo připomínku, dotaz? Ne, není žádný návrh na změnu procedury... Pan poslanec Václav Klaus ještě k proceduře. Pane zpravodaji, dejte šanci panu kolegovi. (Uvolňuje místo u řečnického pultu.)

 

Poslanec Václav Klaus: Mně to všechno dávalo smysl, co říkal pan zpravodaj, jenom nerozumím, jak řekl na závěr, že přijetím jednoho pozměňovacího návrhu se vyloučí ostatní, protože ta Berounka myslím nesouvisí s žádným z nich.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano. Děkuji za upřesnění. Myslel jsem tím samozřejmě ty toleranční hranice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požaduje někdo zopakovat případně to, co tady o legislativně technických říkal pan zpravodaj? Ne.

 

Tak můžeme tedy postupovat podle procedury, kterou schválíme v hlasování číslo 91, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro stanovenou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 176 pro 158, proti nikdo. Budeme tedy postupovat tímto způsobem. První návrh?

 

Poslanec Vojtěch Munzar: První budeme podle schválené procedury hlasovat o návrhu legislativně technických úprav. To je ta změna definice plavidla v původním návrhu předkladatelů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 92 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 92 z přítomných 176 pro 156, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pokračujeme - návrh A, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Návrh A je původní návrh hospodářského výboru, který zavádí hranici jednoho promile pro vůdce plavidla a vyjímá ostatní členy posádky, a to na všech tocích. Musím tady říci, že v opakování druhého čtení hospodářský výbor se pak přiklonil k jinému pozměňovacímu návrhu, takže tento nakonec nedoporučil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Odhlásím vás všechny a požádám o vaše nové přihlášení. Prosím, přihlaste se identifikačními kartami a rozhodneme o tomto návrhu, jakmile se ustálí počet přihlášených, což se momentálně stalo. A rozhodneme tedy o bodu A v hlasování číslo devadesát tři se stanovisky, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Výbor nedoporučuje.) Nedoporučil. Zástupce navrhovatelů? (Souhlasím.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP