(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze, všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli vím, že pan poslanec Vrána hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci: Věra Adámková - zdravotní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Jaroslav Faltýnek - rodinné důvody, Stanislav Grospič - osobní důvody, Tomáš Hanzel od 15 do 16 hodin pracovní důvody, Tereza Hyťhová do 13 hodin pracovní důvody, Jan Chvojka od 15.30 zahraniční cesta, Miloslav Janulík bez udání důvodu, Pavel Juříček - zahraniční cesta, Jana Krutáková - rodinné důvody, Věra Procházková - zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Pavel Staněk - rodinné důvody, Karel Tureček - rodinné důvody, Ondřej Veselý od 16.30 pracovní důvody, Pavel Žáček - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - rodinné důvody, Jan Hamáček od 14.45 pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - osobní důvody, Dan Ťok od 14.30 pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body 154, 32 a 11. Pak bychom se měli věnovat bodům z bloku smlouvy prvé čtení, případně bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu schůze. (Hluk v sále.)

Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, pokud možno všichni. A poprosím o klid v sále. Tak. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu Pirátů navrhl pevně zařadit body číslo 44, tisk 229 - novela Ústavy, první čtení, a bod číslo 45, tisk 230 - novela o NKÚ, první čtení, dnes jako první bod dnešního odpoledního jednání od 14.30. Děkuji. (Hluk v sále trvá.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dnes první bod? Já poprosím opravdu o klid v sále! Já jsem neslyšel, co pan poslanec navrhuje.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dnes jako první bod odpoledního jednání od 14.30.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Takže pevně na 14.30 zařadit body 44 a 45. Tak. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení k pořadu schůze. V tuto chvíli je to tedy vše. (Gong.) A vypořádáme se hlasováním s jedním návrhem, který v tuto chvíli zazněl.

 

Je to návrh zařadit dnes pevně ve 14.30 bod 44, tisk 229, a poté bod 45, tisk 230. (Chvilku čeká.) Tak. Myslím, že už se počet poslanců v sále ustálil.

Takže já zahajuji hlasování, a kdo je pro navržený bod? Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přihlášeno 151, pro 121, proti 20. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Začneme jediným třetím čtením, které v tuto chvíli máme. Otevírám bod

 

154.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

Poprosím paní ministryni financí, která už jde ke stolku zpravodajů, aby zaujala své místo, a zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Romana Kubíčka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 261/2, který byl doručen dne 29. ledna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 261/3.

Ptám se paní ministryně, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu v tomto bodu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě v třetím čtení k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kontrolní výbor na svém jednání 16. schůze 7. února projednal vládní návrh zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat takto: Nejprve o legislativně technických úpravách, budou-li předneseny, tyto nebyly. Dále pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního kontrolního výboru č. 58 z 12. schůze konané 8. listopadu 2018, sněmovní tisk 260/1, a tyto hlasovat jako celek. A za další, hlasovat o návrhu zákona jako celku. Tato procedura je poměrně jednoduchá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ta procedura je velmi jednoduchá. Já myslím, že ale už je zde zvykem, že i takto jednoduché procedury hlasujeme. Takže má-li někdo nějaký návrh k proceduře? Nikoho nevidím.

 

Takže si schválíme tuto jednoduchou proceduru.

Já zahajuji hlasování, a kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 193, přihlášeno je 163 poslanců, pro 160, proti nikdo. Procedura byla schválena. Takže prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Protože nebyly předneseny legislativně technické úpravy, nebudeme o nich hlasovat a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích z usnesení garančního výboru jako jeden celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva k pozměňovacímu návrhu z výboru? (Ministryně: Souhlasné.) Stanovisko výboru? (Zpravodaj: Výbor doporučuje.) Tak.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přihlášeno je 164 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: A nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 261, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 195, přihlášeno je 166 poslanců, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji a končím třetí čtení.

S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan poslanec a ministr Staněk. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP