(18.40 hodin)

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. Já jsem si jenom za poslední rok, co tady sedím, přečetl několik nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, který konal svoji povinnost, navštívil a zkontroloval některé orgány státu. Obrovský průšvih. Skoro všude, kam přišli, našli miliardové nedostatky. Ptám se, co se stalo. Co se stalo potom, když došlo k tomu nálezu? Ta ministerstva, ty organizace prostě dál fungují, nález nenález. Ale kvůli těm byl Nejvyšší kontrolní úřad založen a zřízen. Tam jakoby je hlavní doména jeho kontrolní činnosti. A co se stalo s těmi nálezy? Tak to zkontrolovali, nalezli tam nedostatky v řádech většinou miliard peněz - a nestalo se nic. Napíše se o tom článek a zase nic. Tak jako odvádíme pozornost od špatného hospodaření státu k hospodaření obcí?

A ještě jenom krátkou poznámku ke kolegovi Ferjenčíkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. A to není myšleno nijak zle, ale vy prostě zatím nemáte tu zkušenost z komunálu. Já vím, že máte zkušenost z Prahy. A já vám ji neupírám. A možná že vaše kontrolní činnost a vaše opoziční činnost v rámci Prahy nejenom že vedla k vašemu volebnímu úspěchu, ale možná že opravdu přispěje ke zvýšení kultury. Ale nepřenášejme - nepřenášejme - zkušenost z Prahy na další tisíce obcí a jejich další desetitisíce organizací. To jsou domovy důchodců. To jsou školky, školy. Jako prostě to nebere nikde konec.

Takže navrhuji toto neposlat dál. (Upozornění na čas.) A pokud to přijde, zvažte tyto argumenty na organizačním výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, také bych ráda zareagovala. Hovořilo se tady hodně o duplicitách kontrol. Po tom samosprávy volají už mnoho let, aby se nějakým způsobem duplicita kontrol vyřešila. Bohužel tomu tak není a do současné chvíle, byť jsme tady měli návrh zákona o finanční kontrole, tak to je právě ten zákon, který by měl ty případné duplicity nějakým způsobem už vyřešit, protože opravdu není možné, aby vám na jednu věc přišlo pět kontrol, čtyři konstatovaly, že je všechno v pořádku, a ta pátá, že je úplně všechno špatně. Myslím si, že dnes se právě z toho vyjmuly ty obce, především ty malé, protože především ty pořád říkaly: my nemáme problém s tím, aby nás kontrolovalo NKÚ, ale udělejte něco s duplicitami kontrol.

A trochu mě mrzí, že tam jsou zase jenom kraje a zase jenom statutární města, protože jsme tady měli GDPR. Na koho zůstala pokuta 10 milionů? Statutární města a kraje. Registr smluv - kraje, statutární města. Jsme pořád u toho samého. Ale víte, chtěla bych říct, mně ani tak nevadí, že se to bude vztahovat na kraj jako na vyšší územně samosprávný celek. Mně vadí, že se to bude vztahovat na ty příspěvkové organizace. Protože jaký je rozdíl mezi mateřskou školou, kterou zřizuje statutární město, a kterou zřizuje pověřený obecní úřad? No žádný. Opravdu tohle si myslím a budu určitě s panem ministrem o tom hovořit v rámci třeba pozměňovacího návrhu. Myslím si, že příspěvkové organizace, opravdu jsou i malé příspěvkové organizace především z té sociální oblasti... A my máme vůbec problém dneska do vedení těch příspěvkových organizací sehnat lidi, aby se nám přihlásili do výběrových řízení.

Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Roman Kubíček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuju za slovo. Nebudu rozpoutávat žádné vášně. Jenom upozorním na to, že Nejvyšší kontrolní úřad o 15 členech provádí v průměru 2,7 kontroly za rok na člena, takže jsem to spočítal, že těch kontrol je cca 40. Pokud přibere dva lidi na tuto kontrolu, bude to mezi pěti šesti kontrolami.

Další věc. Připojili jsme se k Limské deklaraci z roku 1977, která jednoznačně vyzývá ke kontrole veřejných prostředků. Já jsem tedy už tohle kolečko absolvoval i v Senátu, takže ty argumenty celkem znám a vím, čeho se lekli senátoři, kteří původně přislíbili podporu zákonu, a pak to neudělali. Nicméně měl jsem tu čest si to ověřit na Slovensku, v Rakousku, jakým způsobem to funguje. A skutečně tady souhlasím s paní hejtmankou, to není zaměřené na ty školky. Ono to potom při té diskusi nějakým způsobem vyplyne. A podotýkám, že jsem i zpravodajoval zákon o finanční kontrole, který v té první široké verzi řešil i ty duplicity kontrol atd. Potom vzhledem k tomu tlaku na implementaci evropské směrnice byl trošku zkleštěn. A já jednám s panem náměstkem Vyhnánkem právě o metodice, duplicitě kontrol. A totéž provádím s panem prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. Budu v tomto nápomocen. Budu o tom jednat. Pan poslanec Kupka je členem kontrolního výboru. My respektujeme připomínky všech a budeme se snažit je do toho zapracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Jenom se musím ohradit proti tvrzení pana kolegy Ferjenčíka vaším prostřednictvím, který řekl, že jsem údajně měl zmínit, že nechci žít ve světě bez kontrol. Ne, tak to nezaznělo. Řekl jsem, že nechci žít ve světě, kde se předpokládá, že všichni podvádějí. A to opravdu nechci. A věřím, že nikdo z nás, kteří jsme tady v Poslanecké sněmovně. A odmítám přijmout to, že první a základní smysl existence úřadu je připravovat se na kontroly, které můžou přicházet odkudkoli.

Ten problém, který aktuálně máme, a máme ho reálně, je, že nejrůznějším institucím na úrovní měst, obcí, příspěvkových organizací hrozí naopak vlastně nepřeberné množství kontrol. Dokonce už jich je tolik, že už to nemusí být ani efektivní, protože přicházejí kontroly finančního úřadu, kontroly dotačních institucí, kontroly potom samozřejmě dalších konkrétních organizací, které dohlížejí na složkové zákony, resp. na jednotlivé kompetence obcí a měst. To je to, kam směřuji. Já se v žádném případě - a tady si taky troufnu tvrdit, že nikdo není, kdo by říkal, že nesmí být kontroly. Kontroly musí být. Je to základní funkce a základní součást fungování samospráv. Jen jich prostě nesmí být tolik, kolik je jich v současné době.

A to, co by tady mělo ležet na prvním místě na stole, a myslím, že si to taky všichni uvědomujeme, je významné zjednodušení systému kontrol tak, aby ve výsledku byly efektivnější, aby jich nebylo duplicitní množství, anebo dokonce triplicitní, ale aby opravdu efektivně mířily na to, že bude prostě ve státě na nejrůznějších úrovních co nejefektivnější správa.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec a jeho dvě minuty faktické poznámky.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, ohradil bych se proti tvrzení pana poslance Ferjenčíka vaším prostřednictvím, aby nás neházel do jednoho pytle jako pražskou ódéesku, jejich zkušenosti. Nakonec když jsem ho poslouchal, tak je vidět, že žádné NKÚ na kontrolu nepotřebují. Vidíte to sami. Nedělejte špatná politická rozhodnutí. A možná proto právě teď jsou v té pozici v Praze, ve které jsou. Ale neposuzujme Českou republiku podle Prahy.

To, co říkal pan kolega Kubíček prostřednictvím pana předsedajícího, tak tohle už jsem slyšel před lety, kdy přišla myšlenka, že NKÚ by mohl kontrolovat obce. A tehdy úplně ten samý argument, bude to pět šest kontrol ročně na jednoho kontrolora, oni budou chodit velmi málo. Mně to fakt připadá, že opravdu tudy cesta nevede. Nakonec se to tady prosazovalo horko těžko. A tohle bylo v době, kdy tady korupce na nás číhala na každém rohu. Vzpomínám si, to byla doba toho zákona o veřejných zakázkách, podle kterého se nedalo soutěžit, protože všichni se báli, že budou označeni za korupčníky. Ale ta doba je pryč. A ukazuje se, že to nebyla pravda, že to byl prostě jen politický marketing určitých politických skupin. Teď nemám na mysli nikoho konkrétního z té doby. Tak jako já si myslím, že tady, když to poslouchám, vůbec nehrozí odstranění duplicit, protože jestliže vychází pět šest kontrol na jednoho kontrolora, tak si to řekněme, NKÚ bude chodit na udání, jinak tam chodit nebude, protože si nemůžou udělat ani plán, který by odpovídal reálné skutečnosti v České republice. Takže není to nic nového. Byl to politický marketing, snaha zaujmout voliče bojem proti korupci. A ty dozvuky jsou tady doteď. A já fakt nechápu ten princip, proč NKÚ musí kontrolovat rozhodnutí samospráv. Ta rozhodnutí jsou většinou ztrátová, protože obce vlastně nic jiného než ztrátové hospodaření neřeší, protože od toho jsou vlastně zřízeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Martina Baxa a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Jak vidím ten seznam přihlášených, stále tam nevidím nikoho ze zástupců pirátské strany. Já jsem očekával, že se tady od pánů poslanců dozvím ten opravdový obsah toho, proč se tento návrh předkládá. Záměrně jsem tady trošku predikoval to, co je jeho obsahem. Pan kolega Ferjenčík to vlastně potvrdil, kdy jenom tady vyčetl jakoby sérii nebo několik jako příkladů zjevně nehospodárného nakládání, takzvaných afér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP