(18.20 hodin)
(pokračuje Kupka)

Proto se obávám případných kontrol v téhle oblasti. Jak budete posuzovat v takovém případě, zda náhodou to město z hlediska opravdu posouzení NKÚ pochybilo nebo nepochybilo? Tady si myslím, že ke kolizi dochází, a proto je podle mého soudu ten návrh neadekvátní a v souvislosti s počtem kontrol, které dnes procházejí v hospodaření krajů, obcí i měst, prostě neadekvátní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším je pan poslanec Petr Pávek. Připraví se pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych také zareagoval s vaším dovolením na své dva předřečníky. Je to přesně tak, jak říkal kolega Kupka. Je to tak, že se to prostě zvrhne v úřednické posuzování rozhodnutí, která nemusí být vždy v souladu s tabulkami, ale jsou v souladu s vůli toho zastupitelstva, stejně tak jako mohou být u té rodiny v souladu s vůlí té rodiny. A prostě to, co hrozí, je, že tady vznikne škála precedentních případů. Jak jsme dnes diskutovali u jiných zákonů, jak je obtížné dnes sehnat lidi, kteří jsou ochotni zodpovědně do samospráv vstupovat, vůbec kandidovat, jak se těžko přesvědčují, aby opustili třeba svá mnohem výnosnější zaměstnání, tak tohle bude jen další hřebík do té rakve samospráv. Takže já se toho upřímně obávám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máme tady tři faktické poznámky - pan poslanec Jiří Běhounek, připraví se pan poslanec Pavel Růžička a pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády, hezký večer. Já navážu na své předřečníky. Názorů je mnoho, ale já tady volám, a mnozí z vás to vědí, po tom, aby v okamžicích, kdy jsou kontroly, byly nějaké metodické pokyny. Já jsem zažil kontroly na evropské fondy, každoročně nás kontroluje Ministerstvo financí, které hodnotí hospodaření kraje. Myslím, že chodí i na obce. V této situaci by mě velmi zajímalo, jaké metodické postupy zvolí NKÚ, protože bohužel, když se podívám na jednotlivé nálezy, tak si myslím, že si mnohdy i odporují.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Pavel Růžička. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na předřečníky, prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Kupku. No, ono je to už teď. Ono už teď samospráva, když chce něco prodat, nedej bože za jednu korunu - my jsme prodali nemovitost za cenu v místě obvyklou na základě pěti znaleckých posudků a tato Sněmovna byla požádána, aby mě vydala k trestnímu stíhání. Táhne se to doposud a není to vyřešeno. Takže já si nedovedu představit, jakým způsobem by to řešil kontrolní úřad, protože už dneska je situace značně složitá a pro samosprávu, pro ty lidi, kteří v tom pracují, je značně nekomfortní, protože se neumějí orientovat v tom, co je dobře. Jestliže mám znalecké posudky, tak teď soud nechává dělat revizní znalecký posudek na to, který z těch pěti znaleckých posudků je tedy ten správný. A jak se ti lidé v samosprávě mají rozhodovat? Já s vámi naprosto souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že právě kvůli výhradám malých obcí jsme navrhli pouze statutární města a kraje. A myslím si, že jak statutární města, tak kraje se s tím dokážou vypořádat a dokážou se připravit řádně na kontrolu. Stejně tak si myslím, že je to přiměřené.

Ostatně ani kraje a statutární města netrpí nedostatkem zájemců o volenou funkci. Tam je skutečně přetlak kandidátů na počet volených míst poměrně značný.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana poslance Ivana Adamce, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Všechno faktické poznámky. Poprosím o klid v sále. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ono už to tady padlo, když tady říkal kolega Sklenák, že nikomu nic není do toho, když si obec postaví zlatý vodovod. To právě tedy je, jako jo. Mimochodem by vás zabili občané, to je jedna věc, vyhodili by vás z okna radnice. Druhá věc je ta, že skutečně ti úředníci NKÚ vezmou tabulky a začnou porovnávat a řeknou, že ten vodovod měl být dřevěný, plastový nebo něco jiného a budou vlastně suplovat rozhodnutí té samosprávy.

Abychom tomu rozuměli. NKÚ byl zřízen k něčemu úplně jinému. To byl opravdu úřad, který byl ke kontrole hospodaření se státním majetkem. Když vidím některé závěry, tak nad tím také kroutím hlavou. To je prostě realita. Poslat na obce, a je úplně jedno, jestli na obce, statutární města, obce s rozšířenou působností nebo na všechny - mimochodem, mělo by to být na všechny, protože my všichni máme stejnou rovnost před zákonem. Myslím si, že by to tak mělo být. Tak jako vlastně - oni budou rozporovat usnesení rady a zastupitelstva a budou ho poté kriminalizovat, protože oni to předají těm orgánům. A jestli nás teď udávali političtí konkurenti nebo nespokojení občané, tak teď se k tomu přidají ještě úředníci NKÚ. Fakt mi to připadá jako v Kocourkově.

A druhá věc. Neříkejme si, že budou chodit namátkově. Budou chodit na udání, jinak to nebude, protože s tím stavem úředníků, těch kontrolorů, které tam mají, nejsou schopni ty kontroly obsáhnout. Máme 6 500 obcí.

A ještě možná další věc. Já tomu tedy fakt nerozumím. My jsme se tady bavili o tom, že ostatní kontroly budeme rušit, ty, které jsou duplicitní. Ale já vám můžu říct, já mám příklad, když jsem zažil kontrolu třídenní na dotace tehdy přes okresní úřad, okresní úředníci řekli, že je to v pořádku, přišlo Ministerstvo pro místní rozvoj na kontrolu, řeklo, že je to v pořádku, přišli úředníci z Ministerstva financí a byli jsme zločinci. Takže si nedělejme iluze, pokud nesnížíme počet kontrol těch ostatních, tak zapomeňme na to, že NKÚ to tímto způsobem nahradí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já to s dovolením zopakuji i pro kolegu Adamce prostřednictvím pana předsedajícího. Statutární města jsou v našem návrhu. Nehovoří se o šesti tisících obcí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máme tady pět nových faktických poznámek, takže pan poslanec hejtman Vondrák si může sednout, bude mít ještě času dost. Pan poslanec Jiří Bláha. Poprosím opravdu o klid v sále! Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl přispět svou troškou do mlýna s tím, že vidíte, jak je to složité. Když se nad tím zamyslíme, jak ty kontroly jsou složité. A teď si představte, že ten živnostník, který zaměstnává devět lidí, k němu ty kontroly přicházejí opakovaně a několikrát a stále chtějí stejné dokumenty. Takže já se to třeba snažím řešit a řeším to prostřednictvím kontrolního webu, na kterém by ty dokumenty byly sdíleny. Možná že by se něco takového hodilo i pro města a obce, aby úředníci tu kontrolu vlastně zahájili na úřadě, načetli si ty dokumenty dopředu, všechno si zjistili a de facto kontrolou nezatěžovali, protože věřím tomu, že pro malé obce to musí být šílené.

Ale to nic nemění na tom, že i já si myslím, že NKÚ dělá svoji práci velice dobře. Teď je potřeba zvážit, jak s tím dál. Proto potom pojďme diskutovat třeba právě na kontrolním výboru a říci a vyslechnout si právě ty připomínky kolegů, kteří jsou z praxe, protože opravdu za stolem to vždy vypadá hrozně jednoduše.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan místopředseda Pikal.

S faktickými poznámkami jsou přihlášeni v pořadí: pan poslanec Ivan Adamec, pan poslanec Martin Kupka, pan poslanec Martin Baxa a pan poslanec Karel Krejza. Poprosím pana poslance Ivana Adamce. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já výjimečně souhlasím s kolegou Bláhou v tom, že vlastně ti živnostníci, na ně chodí až třicet kontrol ročně. Když si vezmete, že ta kontrola bude trvat průměrně den, kdy tam bude, tak je to měsíc a půl z hlediska pracovních dní, což je šílené číslo. Souhlasím.

Ale na druhé straně - já jsem to tady říkal, ty kontroly chodí na ty úřady, na ta města, úplně stejně, duplicitně, prostě je to špatně. My jsme říkali, ať se to vyřeší, ať to není duplicitní, ať je tedy jedna kontrola, která prokontroluje to, co prostě má, a odejde. Zjistí kontrolní zjištění a nazdar. Takhle to ale nefunguje. Já jsem tady říkal, na jednu dotaci prostě tři kontroly a výsledky různé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP