(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Ten byl poslední přihlášený do obecné rozpravy řádně, ale mám k tomu dvě další faktické poznámky, paní kolegyně Gajdůškové a pana poslance Beitla, takže dám slovo k faktickým poznámkám. Paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Ctěná Sněmovno, vážená vládo, jenom velmi rychle. Pan poslanec Svoboda tady hovořil o tom, kdo může, či nemůže, kdo chce, či nechce. Zaměstnanci tuto volbu nemají. Prostě pokud běží provoz, tak oni musí přijít. Nikdo se jich neptá. A sociální demokraté vždycky stáli na straně zaměstnanců. Proto také jsme byli předkladateli toho zákona, o kterém se dnes bavíme a který by se měl novelizovat ve smyslu, jak o tom tady předkladatelé mluvili. Ale jak upozornil pan poslanec Luzar, v podstatě novela vykosťuje tento návrh zákona. A bude obtížné, aby zaměstnanci skutečně to volno těch sedm dnů v roce měli. A věřte tomu, že když s nimi hovoříte, řeknou vám, že alespoň těch sedm dnů v roce, kdy vědí, že budou moct být se svými dětmi, se svými rodinami, jsou pro ně velmi cenné, cennější než ten případný příplatek. A jak o tom mluvil pan poslanec Bláha, netýká se to jenom těch konkrétních zaměstnanců, kteří v těch obchodech musí být, ale týká se to všech navazujících firem, tedy spousty a spousty dalších lidí. Já si myslím, že bychom jim to volno, ten luxus být se svou rodinou, měli přát. A já se přimlouvám za to, abychom zůstali při původním znění zákona o státních svátcích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Beitla a poté pana poslance Stanislava Grospiče, který jistě doplní svůj procedurální návrh. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Grospiče, který tady uvedl řadu argumentů, proč by tento návrh neměl projít. Ale musím ho upozornit, že všechny tyto argumenty, které uvedl, jsou ošetřeny zákoníkem práce. A pokud má pocit, že ten zákoník práce není někde dodržován, tak určitě existují nástroje, lze na to upozornit a dodržování si vynutit.

A ještě bych tady chtěl taky na základě své profese, kterou jsem dělal řadu let, upozornit na to, že o svátcích nepracují jenom hasiči a lékaři, ale - (Bavící se skupina poslanců před lavicemi, hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším, přestože jste ve faktické poznámce, a požádám sněmovnu o klid! Kolega se přihlásil k faktické poznámce, má na to jenom dvě minuty, ale není ho slyšet. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Beitl: Ale pracují také všichni ve službách, a především v těch službách, které jsou určeny pro to, aby lidé, kteří mají volno, mohli lépe užívat svůj volný čas, ať už jsou to různá zábavní centra, ale především restaurace, hospody, hotely. A tohle jsou části toho systému, které potřebují mít zachovaný ten support, to zásobování, materiální i servisní, tak abychom si my všichni, abych byl úplně konkrétní, mohli ty svátky skutečně užít. A já mám pocit, že tenhle návrh zákona tomu jde naproti, aby to zásobování mohlo být dodrženo, aby ty restaurace mohly skutečně nabízet v plném rozsahu své služby. A pokud to zakážeme, tak jdeme svým způsobem sami proti sobě. A to, o čem tady mluvíte, že ti lidé mají právo si ty svátky užít, tak v tomto případě si je nemají právo užít, protože ty služby, které oni očekávají, nebudou naplněny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Beitlovi za dodržení času k faktické poznámce, přestože jsem ho přerušil při jeho vystoupení. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanislava Grospiče a poté kolegy Jiřího Bláhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já se velice omlouvám, protože když jsem navrhoval to procedurální přerušení projednávání tohoto bodu, tak jsem neřekl dokdy. Navrhoval bych ho do příští schůze Poslanecké sněmovny, aby se vytvořil prostor mezi oběma stranami, které tvoří vládu České republiky, aby se dohodly na přístupech k tomuto zákonu. A věřím, že najdou řešení, které bude ke spokojenosti zaměstnanců v maloobchodě i velkoobchodě.

Jinak replikuji prostřednictvím vaším, pane předsedající, na svého předřečníka. Samozřejmě že existuje zákoník práce a spousta dalších institutů. Problém je, že v obchodních řetězcích a v supermarketech pomálu fungují např. odborové organizace a málokdo si z těch zaměstnanců odváží stěžovat, protože si prostě vyhodnotí tu situaci tak, že je rád, že má tuto práci, a je si vědom toho, že se ho prostě ten zaměstnavatel dříve či později zbaví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To přerušení bude v rámci otevřené rozpravy, protože to je asi podstatné, aby ta rozprava podrobná neskončila, protože obecnou rozpravu hodlám ukončit, jestli tomu tak mám rozumět. Čili bychom to případně přerušovali v rámci otevřené podrobné rozpravy, pokud projde, abychom si rozuměli, aby i zpravodajka věděla, museli jsme se poradit, jak s tím naložit.

Nyní tedy pan kolega Bláha s faktickou poznámkou, poté kolega Mihola s faktickou poznámkou. Jsme pořád v obecné rozpravě, takže procedurální návrh je směřován po obecné rozpravě, abychom o něm rozhodli. Nyní kolega Bláha s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom zareagovat na zákoník práce, který tady zazněl. Otázka zákoníku práce. Zeptejte se všech, kteří dneska pracují v nemocnicích, jak je dodržován zákoník práce, kolik mají lékaři odpracováno hodin, jak se to vykazuje. A to samé je v obchodech a v jiných organizacích, kde je nedostatek pracovních sil. Obejít zákoník práce je v České republice normální záležitost a všichni to dělají. My o tom všichni víme, mlčíme a máváme. To je jedna záležitost.

A druhá záležitost, která tady zazněla. Pořád mluvíte o tom, že se může někdo svobodně rozhodnout. Nemůže se svobodně rozhodnout. Jestliže dodáváte do velkoobchodu, tak prostě jestliže nedodáte ve svátek, tak jste skončil, protože prostě pekařů, cukrářů, ale i jiných čeká ve frontě řada. Takže máte smůlu. Nedodáte-li, nenaženete-li lidi do práce, aby šli vyrobit to pečivo, tak jste skončil. Ale to samé je v okamžiku, kdy si sjednáváte smlouvu, prodloužení smlouvy v tzv. obchodních domech. Já to teď zažívám, bylo mi odpovězeno, prostě vaše připomínky a vaše nároky na změnu pracovní doby... Já jsem zavřel všechny svoje pobočky kromě těch, kde musím mít otevřené, a chtěl jsem při změně smlouvy změnit i to, že nebudu mít ve svátek otevřeno. Prostě nemůžu. V ten okamžik by mi bylo napsáno: Vykliďte svoji jednotku. V té jednotce mám nainvestováno 10 milionů. Tak přemýšlejte o tom, co pro mě bude asi výhodnější, jestli zrušit, nebo jestli pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Mihola s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já jenom krátká reakce na pana kolegu Beitla. My bychom si to mohli říct mezi sebou, je to můj kolega soused, ale abyste to slyšeli taky a nedělali jsme nějaké tajnosti. Když mluvíme o tom supportu atd., tak já bych si položil stejnou otázku jako před chvílí tady kolega Bláha, jak to dělají v tom zahraničí. Pokud netušíme, tak se tam rozjeďme, nějak to určitě dělají a zvládají a nehroutí se z toho. A nějakou dobu už ten zákon běží. Sice jenom pro vybrané svátky, ale já myslím, že bychom tady jinak měli frontu restauratérů, kdyby ten problém zásadně nějak vyvstával. Podle mě nevyvstává.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To bylo poslední vystoupení v obecné rozpravě. Jinou přihlášku nemám. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova zástupce navrhovatelů. Pan Patrik Nacher - ano, má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP