(18.40 hodin)
(pokračuje Ťok)

Takže když to shrnu, abych odpověděl, Ředitelství silnic a dálnic v současné době primárně chce situaci napravit, nebo musíme tu situaci napravit. V současné době tam probíhá injektáž kaveren, která už je k dnešnímu dni dokončena. Musí dojít k zasypání toho vykopaného výkopu. Musí se odstranit samozřejmě sníh, ty práce se mohou dělat do minus 7 stupňů. To znamená, když nás odsud počasí vyžene, tak samozřejmě s tím nic nenaděláme. Ale naším cílem je, abychom do nějakého 18. února odstranili provizorní svodidla a dálnici zprovoznili. Další snahou je, aby od začátku další sezony tam nastoupil nový dodavatel, který bude schopen pokračovat ve stavebních pracích, aby se ten úsek dal dohromady.

Můžeme se klidně vrátit k tomu, zdali není ten plán příliš ambiciózní, ale já bych tady chtěl opravdu říct to B. Pokud by se ta dálnice intenzivně neopravovala a nemodernizovala, tak bychom neměli po čem jezdit. Problém je, že to všichni tak dlouho odsouvali, že nám už nezbylo nic jiného, než se do toho opravdu pustit velmi intenzivně. Je potřeba říct, že to není nějaký hazard České republiky, řekl bych, dvě dálnice, které byly velmi podobným, téměř podobným způsobem, i co se týče délkou těch úseků modernizovány, je třeba dálnice mezi Lincem a Salcburkem v Rakousku, která takto byla opravována myslím sedm let. Mnozí z nás tam jezdili, já si pamatuji, když jsme jeli na hory, tak se tímto úsekem jezdilo 60 až 80. A totéž se dělo na dálnici mezi Drážďany a Berlínem, kde v podstatě je to copy-paste, co děláme na dálnici D1.

Ještě závěrem. Já rozumím tomu, že jsou řidiči omezováni, že jsou rozhořčeni, ale chtěl bych říct, více než polovina dálnice je už v novém stavu a jezdí se po ní úplně jinak. A ten zbytek - je otázka, jestli máme dělat pomalu, nebo rychle. Já jsem stále přesvědčen, že je lepší to trápení mít rychle za sebou než to rozkládat na mnohem delší dobu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr. Já tím pádem zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášenu řadu poslanců. Takže jako prvního vyzývám pana poslance Víta Kaňkovského. Připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobrý večer. Já už budu jenom krátce reagovat na pana ministra. Děkuji mu za jeho věcné shrnutí té problematiky. Určitě se ve všech závěrech nepotkáme, nicméně vážím si toho, že to probral bod po bodu. Možná se některým věcem částečně vyhnul, ale nemyslím si, že to bylo účelové. Takže vezmu to po bodech.

Pokud se týká problematiky odstoupení od smlouvy, oba víme, že je to velmi složitá záležitost. Nicméně pokud nelze odstoupit od smlouvy, tak zcela jistě je možné s tím zhotovitelem jednat o postupu prací a například i o tom, že by došlo alespoň k posunu svodidel. To si myslím, že možné bylo. Můžeme si to samozřejmě ještě v rámci této diskuse vzájemně říci. Podle mého názoru ve chvíli, kdy se skutečně blížilo to nejkritičtější zimní období, tak alespoň některé preventivní kroky v tomto úseku měly být provedeny, a to i stávající firmou, která to nakonec nedodělala a v tuto chvíli už na tom zmíněném úseku není.

Pokud se týká povolování uzavírky, ano, situace, kdy už to bylo tak, jak to bylo, tak asi vám skutečně toho moc nezbývalo. Ale tak jak jsem řekl v tom předchozím bodu, alespoň některé minimální kroky podle mého názoru bylo možné udělat dřív než za situace, kdy už tam k té kalamitě došlo.

Pokud se týká jízdy kamionů, to je další preventivní opatření. Jestliže se blížila zima a věděli jsme, že tam je jeden plnohodnotný a jeden neplnohodnotný pruh, tak dopravní značení ve smyslu zákazu jízdy kamionů v levém jízdním pruhu, to tam mohlo od začátku zimy prostě být. A začátek zimy na Vysočině je od začátku listopadu. Ten není až v prosinci.

Pokud se týká intenzity těch oprav, tady bych vás, pane ministře, spíš pochválil. A není to o tom - já si skutečně myslím, že ta D1 za dané situace je jedna z těch nejfrekventovanějších, nebo je to v tuto chvíli asi nejfrekventovanější páteřní komunikace v České republice. To znamená, to, že jste zintenzivnil rychlost těch oprav, za to vás rozhodně nekritizuji. Za to bych vás pochválil. Ano, přináší to s sebou negativní vjemy, samozřejmě zejména pro řidiče, a asi nejvíc to dožírá, nebo se to dotýká řidičů osobních automobilů, protože dneska je z Brna do Prahy na nějaký čas v zimě, v létě - prostě nikdy nevíte, jak to dopadne.

A tady bych zdůraznil to, co jsme už avizovali v prosinci, kdy bych vás chtěl vyzvat, abyste společně ve vládě uvažovali o tom, po dobu rekonstrukce, která ještě na dálnici D1 čeká, abyste udělali legislativní či nelegislativní opatření toho typu, aby vozidla s tonáží do 3,5 tuny byla osvobozena od dálničního poplatku v úseku Brno-Praha a Praha-Brno. Protože jestliže teď po většinu sezony ta dálnice je ze 30 až 40 % omezena, v omezeném stavu, tak si myslím, že není solidní, aby řidiči, kteří očekávají nějakou službu, a oni tu službu nemají ani z poloviny, tak jak očekávají, navíc tam zažívají stresové situace, tak si myslím, že by to skutečně té situaci pomohlo. A možná by pak ti řidiči už nebyli tak napružení, když tam dojde k nějaké kalamitní situaci.

A pak se nemůžu nezmínit o tom, co už jste opakoval i v médiích a zopakoval jste to i tady, to je záležitost pana ministra Šimonovského, který - a nevím, jestli to všichni poslanci vědí, a většina z nich asi ano - vládl v křeslu ministra dopravy v letech 2002 až 2006, tedy 12 až 16 let před situací, ve které stojíme dnes. Já nechci v tuto chvíli hodnotit, jestli udělal všechno, co měl udělat. Myslím si, že zcela jistě se tam našly pozitivní kroky a možná některé negativní. Ale svádět danou situaci teď na něj si myslím, že sem skutečně nepatří. Já už jsem tady říkal ten příklad, když si někdo zlomí kotník na neupraveném chodníku a starosta mu řekne "to já ne, to ten starosta, který tady byl před 15 roky", tak si myslím, že to je podobné. Tohle skutečně takhle nelze a já bych vás chtěl velmi poprosit, abychom tady podobnou argumentaci už neříkali, protože já skutečně chci s vámi hovořit věcně a myslím si, že teď je potřeba se bavit o tom... Vy jako hnutí ANO sedíte na Ministerstvu dopravy pět let a je potřeba teď říct, co se za těch pět let stalo. Vy jste tady řadu těch kroků řekl. Já rozhodně netvrdím, že to je všechno kritické. Skutečně jste nepřebíral ten resort v úplně ideálním stavu. Skutečně tady byl problém s výkupy pozemků. Byl tady problém s tím, jak byly ty stavby naplánovány. To znamená, to není žádná sžíravá kritika vás. Ale bavme se o tom, co v tuto chvíli tím problémem je. A hlavně se bavme o tom, jak to udělat do budoucna lépe. To znamená, jak skutečně minimalizovat rizika těch situací, které nastaly.

Já jsem říkal, to se netýká jenom toho zimního období. Vy jste říkal, že jste se inspiroval v zahraničí. Já do Rakouska a Itálie jezdím také. Tam jsou skutečně někdy uzavřeny třeba dvacetikilometrové úseky, to je pravda, ani oni nejsou schopni to zvládnout za měsíc. Ale dávají si velmi dobrý pozor na to, aby tam měli, já nevím, po kilometru a půl, po třech kilometrech, jak v kterých úsecích, ty bezpečnostní zóny, kam lze havarované vozidlo nějakým způsobem v uvozovkách uklidit. Dávají si velmi dobrý pozor, aby tam měl přístup integrovaný záchranný systém. A to jsou opatření, nad kterými bychom se měli zamýšlet právě při plánování dalších rekonstrukcí a modernizací našich páteřních sítí. A o tom by měla ta diskuse dneska být. To znamená ano, dívejme se, co se stalo, ale dívejme se, co se může stát, abychom tady nemuseli stát za rok s podobným problémem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan ministr - s faktickou, nebo přednostním? Můžete si vybrat. S přednostním nemáte limit, protože stejně nikdo jiný s přednostním právem není přihlášen. Takže s přednostním, dobře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já bych chtěl jenom velmi krátce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Víte, tady bylo řečeno, že jsme mohli určitě něco udělat a mohli jsme ten úsek zúžit. Nemohli! Nebo rozšířit. Nemohli! Prostě tam ta firma zanechala výkop. A nejenom že tam zanechala výkop, ale všichni, co znají stavební práce - když děláte výkop, tak ho normálně pažíte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP