(13.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Tak já tedy dám hlasovat, protože sice pan premiér přiběhl, ale pan ministr vnitra se nedostavil. Váš návrh je tedy hlasovatelný.

 

Takže já zopakuji, budeme hlasovat o tom, že je tady návrh na přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra a pana ministra vnitra.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 2: přihlášeno 141 poslanců, pro 71, proti 62. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy jednání do přítomnosti ministra vnitra Jana Hamáčka.

 

Tak já jsem jenom dostal teď informaci, že paní ministryně Schillerová zavolala panu ministrovi. Pan ministr již jde z kanceláře. Takže abychom měli nějaký časový horizont, budeme asi pokračovat během krátké doby.

 

(Jednání přerušeno od 13.02 do 13.04 hodin.)

 

Máme tady pana ministra Jana Hamáčka, takže zahájíme v pokračování přerušeného bodu. Má zájem vystoupit pan premiér krátce. Tak prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych chtěl požádat ctěnou Sněmovnu, jestli můžu opustit Sněmovnu od 13.15 do 13.45 hodin, abych se rozloučil s estonským premiérem. Tak si myslím, že tu půlhodinu byste mohli přežít beze mě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan premiér a nyní - ale vy jste ukončil svoje vystoupení. Pardon... (Poslanec Jurečka se před řečnickým pultíkem hlásí o slovo, mimo mikrofon se domlouvá s předsedajícím.) O vašem návrhu se hlasovalo, nicméně, no dobře. Já vám dám prostor, dobře. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já myslím, že to bylo i minule při jednání a bylo mně umožněno pokračovat v mém projevu dále. Já děkuji za to, že tady je pan premiér i pan ministr vnitra. Prosím pěkně já totiž chci jednak reagovat na to, co tady z jejich úst zaznělo, a pak mám i regulérní faktické otázky, na které bych byl rád, kdyby i poté, co se pan premiér vrátí, až se rozloučí s estonským premiérem, kdyby pokud možno na ně odpověděl.

My se tady scházíme v atmosféře, která by tady vůbec nemusela být, kdyby nejenom nebylo toho příběhu, ale kdyby i ta komunikace ze strany pana premiéra od začátku byla jiná. Máme zde v minulosti vzory, kdy tady byly také obvinění politici i členové vlád, ale nepamatuji si, že by Jiří Čunek nebo exministryně a dnešní eurokomisařka Jourová komunikovali v takové vyhrocené rétorice vůči novinářům, vůči těm, kteří kladou otázky, a to je stejné i třeba v případě také trestně stíhaného hejtmana Martina Půty. Kdyby od začátku tady byl férový otevřený přístup - budu komunikovat, poskytnu všechny argumenty věcné, cítím se nevinný - tak si myslím, že ta diskuse by se nikdy nevyhrotila do té dnešní podoby, ve které ji dnes bohužel máme.

Bylo tady hodně řečeno o tom, že tady je atmosféra, která přináší občanům této země ekonomický profit, že se daří dobře, že vláda díky tomu může říkat, že dobře funguje. Já bych byl velice rád, kdybychom tady také žili ve společnosti a v České republice, kdy nejsou jenom hlavními ukazateli kvality života naší společnosti a lidí jen ekonomické ukazatele, míra nezaměstnanosti či zvyšování důchodů a podobně. Protože všechny tyto kroky by chtěla dělat jakákoliv rozumná vláda, kdyby na to měla dostatek prostředků a nebyly tyto věci dluhem pro budoucnost. Nicméně také je důležité budovat určitou politickou kulturu ve společnosti, protože i politici jsou určitými vzory a definují určité standardy, které prostě budou v budoucnu také vytvářet tu laťku, kterou stále bohužel v posledních dnech a týdnech snižujeme.

Nicméně já si dovolím se teď vrátit k těm otázkám faktickým, protože já se celou dobu snažím v té diskusi, která už tady běží přes dva a půl roku, se držet těch faktů. Kromě příběhu Čapího hnízda, kdy jsme slyšeli několik verzí příběhu o otázce, kdo tehdy vlastnil Čapí hnízdo a podobně, tak samozřejmě tyto věci jsou předmětem vyšetřování. Já to nechci komentovat, ale už tehdy to začalo budit určité rozpaky, jestli to, co vždy tady v této Sněmovně zaznívalo z úst ministra financí, bylo pravdou a jestli tomu můžeme věřit. Nicméně já mám teď ty skutečné otázky na oba pány, které jsem zmiňoval, a sice jestli Andrej Babiš mladší byl od okamžiku, kdy byl obviněn, na území České republiky, a když se tady na území České republiky v té době pohyboval, proč doposud za zhruba ten rok a půl nebyl vyslechnut, a jestli je možné, aby ministr vnitra či představitelé policie byli schopni říct, jakým způsobem a jak aktivně v této věci postupovali. Protože ty otázky veřejnosti jsou poměrně oprávněné, zdali opravdu za ten rok a půl bylo uděláno maximum v této věci.

Pak je tady také oprávněná otázka, když Andrej Babiš mladší napsal policii e-mail, že se cítí býti unesen. Myslím, že tady média opravdu v těch zkratkách to pozměnila, a když jsem slyšel to vyjádření a četl, tak to bylo takto. Tak proč tehdy policie nekontaktovala přímo jeho, proč kontaktovala jeho matku a zároveň proč o tom nebyl zpraven dozorující státní zástupce a proč policie v rámci různých svých složek si tuto informaci nebyla schopna předat dál, proč tady jsou určité otazníky kolem tohoto postupu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP