(17.30 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, já vám to vysvětlím. V podstatě způsob ukončení činnosti, nebo funkce představeného striktně řeší zákon o státní službě. Jiným způsobem než tam popsaným nelze postupovat. Případ generálního ředitele Janečka je takový, že on v podstatě podal žádost, to jinak udělat ani nejde, podle zákona o státní službě o odvolání ze služebního místa představeného. Tu mi doručil k mým rukám. Já jsem ji neprodleně předala do gesce státního tajemníka Ministerstva financí. Jinak postupovat ani nemůžu. Já nemám žádnou pravomoc v tomto směru podle zákona o státní službě. Státní tajemník ji zaevidoval a podle zákona o státní službě musí vydat neprodleně rozhodnutí, podle kterého bude generální ředitel Generálního finančního ředitelství ve Finanční správě odvolán, na základě tohoto rozhodnutí. To rozhodnutí podepisuje státní tajemník Ministerstva financí. Takže to je zákonný postup.

Generální ředitel mi v podstatě řekl to samé, co uvedl v tiskové zprávě, kterou jste dnes v médiích měli k dispozici, že těch důvodů je více, že prostě delší dobu to rozhodnutí učinit tento krok v něm zrálo. Já jsem to respektovala a v podstatě postup bude následující.

Ještě pro vaši informaci. Podle poměrně jednoznačné judikatury Soudního dvora Evropské unie nemůže být nikdo nucen zůstat ve funkci, když prostě takovýto krok učiní, takže v žádném případě on nucen nebude. Bude vydáno rozhodnutí. A v momentě, kdy mu bude toto rozhodnutí doručeno, což předpokládám, že bude v pondělí příštího týdne, tak okamžitě, neprodleně může státní tajemník Ministerstva financí vypsat výběrové řízení. Ve své žádosti o odvolání pan generální ředitel Janeček uvedl, že chce být odvolán ke dni 27. prosince. A já předpokládám podle lhůt, které jsou možné podle zákona o státní službě, že ke stejnému datu budeme mít nového generálního ředitele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano, je. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za dobrou odpověď. Chtěla bych se ještě zeptat, zda se změní ve světle důvodů, které vedly k odchodu pana generálního ředitele, a s ohledem na kritiku jeho činnosti vaše požadavky na činnost jeho nástupce. Zda politika likvidačních a zajišťovacích příkazů či kontrol svatebčanů skončí, nebo se na ní bude trvat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni, jestli má zájem. Má. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za otázku, paní poslankyně. Požadavky na obsazení místa, resp. na možnost přihlásit se do výběrového řízení jsou stanoveny jednak zákonem o státní službě, a já předpokládám, že předpoklady budou stejné, myslím teď ty formálně právní, budou stejné, jako když se vypisovalo předcházející výběrové řízení, že v tomhle směru je tam požadavek na vzdělání, na praxi atd. Ale vy se mě ptáte určitě na požadavky, nakonec se mě na to ptala dneska i média, takže vám odpovím stejně. Moje představa... A jinak bude samozřejmě vybírat nového generálního ředitele komise. Já pouze jako ministryně financí určuji dva členy do této komise. Jednoho určuje státní tajemník a jednoho náměstek pro státní službu pan Postránecký. Vybírá ho komise a já podle zákona o státní službě potom uzavírám dohodu se státním tajemníkem a na základě té dohody státní tajemník jmenuje. To je ten procedurální postup. Takže mám tam určitou ingerenci. Omlouvám se, tady jmenuji já. Omlouvám se, jmenuji na základě dohody uzavřené se státním tajemníkem. Beru to zpět.

Ale vy se mě ptáte na moje požadavky morálně volní, nebo lidské určitě. Moje představa o budoucím generálním řediteli Finanční správy je taková, že určitě bych chtěla, aby to byl člověk z Finanční správy, aby to byl člověk s transparentní kariérou ve Finanční správě, to znamená, který stoupal transparentně po kariérním žebříčku a vždycky si všechno odpracoval. Chtěla bych, aby to byl člověk s manažerskou zkušeností a se zárukou toho, že Finanční správa bude pracovat. Ona musí pracovat podle zákona. Musí plnit své povinnosti. Ty povinnosti nikdy nebudou vnímány samozřejmě... Finanční správa nikdy nebude vítána veřejností, protože Finanční správa je prostě do určité míry represivní složka. Ale vždy tu byla a vždy tu bude. Ale musí umět vysvětlovat své kroky veřejnosti. To znamená, že pokud činí nepopulární kroky, tak je musí umět vysvětlit veřejnosti tak, aby ta veřejnost chápala nutnost těchto nepopulárních kroků.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další je tady pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na paní ministryni Martu Novákovou. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkný podvečer. Vážená paní ministryně, vrátím se k tématu, které zde bylo dneska již jednou otevřeno. Jde o to, že Státní energetická koncepce České republiky z roku 2015 považuje za jednu z priorit posílení role jaderné energetiky při výrobě elektřiny a maximální využití odpadního tepla z jaderných elektráren. Cíle aktualizované koncepce jsou dále rozpracovány v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky, schváleném vládou už 3. června 2015. Ten považuje za žádoucí neodkladně zahájit přípravu na výstavbu jednoho jaderného bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín. Z pohledu kontinuity pak považuje za nutné spuštění bloku v Dukovanech nejpozději do roku 2037.

Vážená paní ministryně, začátkem října jste vyjadřovala podporu neodkladnému zahájení příprav k výstavbě nového jaderného zdroje také, avšak posléze ve vašem rozhovoru pro agenturu Bloomberg z minulého týdne již uvádíte toto, že o výstavbě nových jaderných bloků nemůžeme rozhodovat pod tlakem, nechceme být pod tlakem dodavatelů či jiných subjektů. Jistě, s tímto také sám souhlasím. Nicméně další část rozhovoru stejně tak jako mediální vyjádření z tohoto týdne se však už nesou v duchu odkládání takto zásadního rozhodnutí.

Otázky jsou tedy:

1. rád bych věděl, kdo přesně vás tlačí a jak;

2. zda se bojí tato vláda učinit takhle důležitá strategická rozhodnutí, případně jak dlouho se chystá takové strategické rozhodnutí odkládat;

3. následně jakým způsobem se chce případně postavit k energetické bezpečnosti státu v dlouhodobém horizontu;

4. případně jakým způsobem se pak hodlá ministerstvo postavit k naplňování aktualizované Státní energetické koncepce, nebo zda se chystá snad její radikální přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, k vašemu dotazu. Možná asi pro doplnění toho všeho, co tady už dnes zaznělo, tak bych asi chtěla říct tolik, že ten Národní akční plán, který byl přijat, znamená, že vlastně byla zřízena komise pro dostavbu jaderných bloků. Tato komise je řízena vládním zmocněncem pro dostavbu. Má čtyři pracovní skupiny. Ty pracovní skupiny pracují. Jedna je technologická, technická, jedna je legislativní, jedna pracovní skupina je finanční. A ta čtvrtá byla zřízena letos na základě vlastně usnesení stálého výboru, který byl zřízen, a ta je takzvaná bezpečnostní a řeší pro potenciální dostavbu geopolitická rizika. To znamená, že na tom akčním plánu lidé v těch pracovních skupinách stále pracují. Tedy nedošlo k tomu, že by se cokoli jakkoli zastavilo. To znamená, dále se pracuje na podkladech pro rozhodnutí.

Zároveň bych chtěla říci, že ČEZ vlastně vydělil nebo zřídil dvě dceřiné společnosti, jedna je EDU2 a jedna ETE2, a obě dvě tyto společnosti pracují na tom, aby si vlastně vytvořily podmínky pro získání EIA a získání všech patřičných dokumentů. Takže tady opravdu nedošlo k zastavení činnosti, ale nadále se na tom pracuje.

Vláda se nebojí rozhodnutí, ale vláda skutečně nechce rozhodovat pod tlakem. A já už jsem to tady taky dneska jednou odpovídala, že je zapotřebí opravdu tahle rozhodování velmi pečlivě zvážit. A musíme si také uvědomit, že od toho roku 2015 došlo už k celé řadě technologických změn jak ve vývoji obnovitelných zdrojů, tak ve vývoji jaderných zdrojů, které budeme respektovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP