(16.30 hodin)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Já si tedy tu EIA lépe nastuduji. Já jsem se na to koukala, ale přišlo mi, že tam některé věci nebyly ošetřeny důsledně. Vlastně co mě tam nejvíc zaráží, je to, že my dneska hodně bojujeme proti suchu. Ministerstvo dává ohromné prostředky na to, aby se krajina zlepšila z hlediska hospodaření s vodou a z hlediska vodních rezerv v krajině, a tohle území je zrovna specifické tím, že tam té vody je hodně. A přišlo mi, že je to trochu proti té strategii, co ministerstvo teď tlačí. A já jsem tomu ráda, že se tomu boji proti suchu tak věnuje.

Mám tam ale otázku, nevím, jestli je to teda přímo na ministra životního prostředí - ale v blízké lokalitě jsou velké brownfieldy, které jsou nevyužity. Ten investor pokládá pro něj za vhodnější stavět v území, které je přírodně velmi cenné a ekonomicky je to pro něj zřejmě výhodnější než stavět v brownfieldu. A to je pro mě zarážející. Jestli má pan ministr na tohle nějaký názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji, paní kolegyně, za dotaz a rovnou vám řeknu - mně se to taky nelíbí. Ale problém je v tom, že tady role Ministerstva životního prostředí je skutečně výrazně omezena. Protože já bych byl samozřejmě nejradši, kdyby byly prioritně využívány brownfieldy, ale ono to je strašně moc o tom územním plánování obcí a o rozhodování obcí a krajů.

Ale já znovu zdůrazním tu jednu z klíčových informací a to je to, že ten projekt zatím není v souladu s územním plánem obce, což si myslím, že je docela zásadní investor. Pravděpodobně věří, že se mu to podaří změnit. Ale to je potom na obci, jak bude rezistentní. A nesporně by pro krajinu i přírodu bylo lepší, kdyby ta priorita využívání brownfieldů prostě byla. Ale s tím Ministerstvo životního prostředí nemůže nic dělat. My to máme i v rámci programového prohlášení vlády jako jednu z věcí, kterou samozřejmě řešit chceme. To znamená podpořit daleko více brownfieldy před tím greenfieldem, když to řeknu hezky česky. Prostě před tím panenským územím, kde je to samozřejmě pro toho investora jednodušší.

Ještě k té vaší první otázce. Samozřejmě ten záměr, pokud by ten dopad na vodu, ať už povrchovou, nebo podzemní, nebyl kompenzovatelný, tak by ten záměr nemohl být povolen. Opět ale zdůrazňuji, že pokud kompenzovatelný je, a ta EIA je správní odborný proces a je to správní úvaha těch úředníků, já jim do toho určitě nemluvím, ani nesmím, tak potom ten závěr může být takovýto. Ale znovu zdůrazňuji, že v navazujících řízeních je možno samozřejmě i napadnout závěr EIA a ten pak může být hájitelný i před soudem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. Dále je s interpelací pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, rád bych se s vámi podělil o zážitky spojené s cestováním rychlíkem Českých drah mezi Hradcem Králové a Prahou druhou třídou. Pokud by vám mé zážitky připomínaly povídku Moje jízda tramvají, jedná se, věřte, o podobnost čistě náhodnou.

První, co mě překvapilo, bylo, že na nádraží v Hradci Králové na informační tabuli v hale bylo hlášení o příjezdu vlaku na třetí nástupiště. Na zmíněném nástupišti tato informace již nebyla. Objevil se vlak, tak jsem se zeptal drážního zaměstnance, který se zde potuloval, zda tento vlak jede na Prahu. On odvětil, že jede na naftu a svému vtipu se srdečně zasmál.

Ve vlaku byla některá místa označena rezervačními lístky. Cestující si posedali na místa lístky neoznačená. Vzápětí se nově příchozí dožadovali i nerezervovaných míst a to tak, že se stojící vrhli doslova na sedící. Po krátkém boji došlo k uklidnění až na to, že mnoho lidí, hlavně starých, stálo v uličce. Co chvíli se ozvalo zaúpění, když rychlík trhnul a méně zdatní, hlavní důchodci, se udeřili o madla.

Dále se rozvinula debata na téma volných střech vagonů, zřejmě inspirace dopravou v Indii. Kdyby tak dali na perony trampolíny, my bychom si naskákali. Náhle se ozval jakýsi vzdělaný pán a řekl - co se na ten chybějící vagon složit? I za války se lid v Sovětském svazu skládal na tanky a v šedesátém osmém jsme se i my skládali na zlatý poklad republice. Co je proti tomu jeden vagon? V tu chvíli se k nám prodral průvodčí, byl velmi komisní a poznámky o chybějícím vagonu odbyl slovy - to si stěžujte nahoře.

Chtěl jsem vám, pane ministře, přiblížit kulturu cestování rychlíkem Českých drah. (Předsedající upozorňuje na čas.) Jestli vám to přijde jako smích skrze slzy, budete blízko pravdě. Ptám se: Mají cestující započít se sbírkou na vagon nebo si nějaký starší zrenovovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, já vás poprosím o odpověď. Vy jste to měl dlouhé, pane poslanče. Rychle jste četl. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Podale prostřednictvím pana předsedajícího, mně to příliš úsměvné nepřišlo. Za prvé bych se vám chtěl omluvit, zejména za neprofesionální chování některých zaměstnanců na dráze. Já tady mám takový dlouhý popis této linky. Já možná z toho zacituji jenom jednu věc a v každém případě budu chtít tuhle záležitost probrat s managementem Českých drah, protože to určitě není profesionální.

Já tady mám informaci, že linka je v provozu v taktu šedesát minut s ojedinělými mezerami v přepravním sedle z důvodu omezené kapacity jednokolejné trati, kde musí být zajištěn prostor též pro regionální a nákladní dopravu. Není možné ten interval mezi vlaky zkrátit, že by jezdil častěji. Základní kmenová souprava je tvořena čtyřmi vozy, z čehož polovinu jednoho vozu tvoří oddíl první třídy. V soupravě je řazen též víceúčelový vůz pro přepravu zavazadel, zejména jízdních kol. Tato souprava kapacitně stačí pro většinu spojů v průběhu dne, ale vybrané vlaky v ranní a dopolední špičce jsou posilovány, a to více než na dvojnásobek kapacity, to je o pět dalších vozů. Přidávání dalších vozů v Hradci Králové naráží na technologické limity této uzlové stanice. Delší soupravy, než je současných osm až devět vozů, by navíc v některých stanicích překračovaly délky nástupišť.

V současné době jsou vlaky této linky postiženy četnými výlukovými pracemi v úseku Praha - Velký Osek, kdy dochází k výrazné modernizaci drážní infrastruktury. Z tohoto důvodu byla v letošním roce většina vlaků odkloněna v úseku Praha - Nymburk přes Prahu Libeň a Poříčany, přičemž z důvodu zlepšení informovanosti cestujících budou vlaky jezdit po celou dobu platnosti jízdního řádu 2018 až 2019 pravidelně.

Já bych vás možná jenom poprosil, jestli mi dáte písemně tu vaši interpelaci, a já bych chtěl, aby mi přesně na tento případ členové představenstva dali odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? (Ne.) Ne, není. Takže přistoupíme k další interpelaci, na kterou je přihlášen pan poslanec Martin Kolovratník na nepřítomného pana ministra Antonína Staňka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Mrzí mě, že jsem první, jehož ministr na interpelace tu dnes není. Ale odpověď bude vyjádřena písemně.

Tedy vážený pane nepřítomný ministře Staňku, já se na vás v tuto chvíli obracím jako člověk, který mimo svou odbornost dopravy pracoval dvanáct let v oblasti médií a kultury. A já bohužel v oblasti kultury jsem v posledních měsících zatím rozpačitý z toho, co se ve vašem rezortu v přístupu ke kultuře děje, respektive neděje. Chápu, že jste byl ještě donedávna i na pozici primátora statutárního města Olomouc. Vím, že dvě takové pozice vykonávat zároveň je těžké, ale věřím, že teď se vše zlepší.

To, o čem chci mluvit konkrétně, je rozpočet, příprava rozpočtu, a v případě Ministerstva kultury je to položka číslo 334, tedy položka živá kultura. Totiž většina odborníků i samo Ministerstvo kultury dlouhodobě požaduje zvýšení finančních prostředků právě na oblast živého umění do ukazatele, který se jmenuje kulturní služby podpora živého umění. Abych byl konkrétní, abych vám ta čísla představil a připomněl. Pro letošní rok 2018 sem bylo plánováno 763 milionů korun. Nakonec to bylo v letošním roce dokonce navýšeno na více, než 822 milionů. Bohužel v tuto chvíli, k dnešku, má kultura plánováno snížení, a to pouze částku 742 milionů korun, něco přes 742 milionů korun. Konkrétní problém, který já vidím, je to, že součást této položky, takzvaný program pro profesionální festivaly, má usnesením vlády nařízeno, že může být otevřen, pouze pokud bude připraven nebo naplněn, částkou 100 milionů korun a v tuto chvíli tam ta částka není, je tam něco málo přes 80 milionů korun.

Znamená to, že vyhlášené festivaly, trvalé, jako je Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Český Krumlov, zatím nevědí, jestli v příštím roce budou mít finance. A moje otázka jednoduchá: Jak, pane ministře, tuto situaci budete řešit (upozornění na čas) a kde zajistíte zdroje pro živé festivaly, tedy profesionální hudební festivaly? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP