(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Adamce, který bude interpelovat ve věci výstavby jaderných bloků. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, já už mnoho interpelovat nebudu, kolega toto téma víceméně vyčerpal. Ale já musím tedy říct, že ohradit se proti tomu, kde to bereme, ty informace - tak z veřejně dostupných zdrojů. Jsou toho plná média, otázka prodloužení životnosti Dukovan. A já jsem očekával, že pan premiér řekne, že dneska tu jaderku nikdo neumí vyrobit. To jsem očekával, protože o tom jsme se bavili v Dukovanech, náš hospodářský výbor. Pak je otázka samozřejmě, kdo to zaplatí. Protože ČEZ samozřejmě není státní firma, jsou tam menšinoví akcionáři, tak je to velký problém. Takže bych prosil, abychom to skutečně brali vážně, protože takováto informace v médiích vždycky zbystří pozornost. A nebyla to jedna média, která to zveřejňovala. A myslím si, že to, co jsme tady zaslechli, tak já osobně si vůbec nemyslím, že cesta alternativních zdrojů nás zachrání před nárůstem spotřeby elektrické energie, nebo případným nárůstem spotřeby elektrické energie. Padlo to tady také, auta na elektriku. Někde se ta elektrika musí vyrobit. A kdyby to bylo skutečně tak, že jenom prodloužíme životnost Dukovan, tak vlastně mezitím dojde životnost řadě hnědouhelných elektráren a máme problém na stole.

Nicméně, říkám, už interpelovat nebudu, jenom konstatuji na doplnění kolegy Munzara, děkuji, že to bereme všichni vážně, a pan premiér nám řekl, jak to vidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér, nevím, jestli bude reagovat. Bude, tak prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Věřte mi, že to bereme vážně. Takže my tady musíme vyřešit koncepci energetiky na budoucí desetiletí. A máme Státní energetickou koncepci a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky a my jsme se domluvili s paní ministryní průmyslu, nevidím ji tady, že zkrátka tu koncepci budeme aktualizovat, protože zkrátka ten svět se mění, Evropa se mění, a proto já se i setkám s ředitelkou Drábovou ohledně této problematiky. Setkáme se určitě i s dalšími experty. My chceme to rozhodnutí, abychom v tom měli jasno, mít do konce roku 2018. Ale pravda je, že s ČEZ ta investice do jádra se minoritním akcionářům nelíbí, protože oni argumentují tím, co jsem tady řekl, že zkrátka je to riziková investice, která může poškodit jejich hodnotu nebo firmu, to je jejich názor. Vedeme o tom debatu. Svolali teď mimořádnou valnou hromadu ČEZu. Takže to není rozhodnutí, které bychom podceňovali. Vedeme o tom vážnou debatu. Jsme si vědomi důležitosti, ale ono to bylo špatně celé od počátku.

Každý, kdo v životě podnikal, tak ví, že nejdřív podnikám doma, tam si splním úkol, a když už doma jsem si splnil, tak potom jdu do okolních států. A ČEZ má v Turecku něco, stále něco kupují v zahraničí, v Polsku, můžeme si vzpomínat, co všechno odešlo z toho ČEZu, I&C Energo a Mibrag, a potom se to vrátilo atd. Investovali všude po světě místo toho, aby řešili dlouhodobě energetiku a energii pro naše firmy a pro naše občany. Takže toto se mělo rozhodnout už dávno a ne že... To rozhodnutí expandovat všude do světa si myslím, že nebylo správné. Otázka je i návratnosti těch investic. A teď stojíme před tímhle rozhodnutím, které samozřejmě je pro naši zemi, pro naše občany zásadní, i pro naše firmy, samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, tak prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, děkuji za to vysvětlení. Jsem rád, že to pan premiér i celá vláda bere vážně, protože je to vážný problém v dnešní Evropě. Jinak chci říct, že jsem samozřejmě registroval třeba Bulharsko, tu akvizici, která se vůbec nepovedla ČEZu v Bulharsku.

A co se týká obnovitelných zdrojů, tak jenom na doplnění. My jsme tady, většina z nás, nebyli ve Sněmovně, ale já jsem byl v té době v Senátu a hlasoval jsem proti způsobu financování obnovitelných zdrojů, tak jak je to nastaveno dodnes. Takže děkuji za odpověď. My se k tomu vrátíme samozřejmě po Novém roce, až vláda rozhodne, protože to považuji za důležitý krok pro rozvoj naší země.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér má zájem o odpověď na doplňující dotaz, tak prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, tak když se bavíme o evropské politice nebo Evropské unii, tak já chodím do výboru pro evropské záležitosti, takže nabízím, pokud je zájem, můžeme přijít s paní ministryní Novákovou do hospodářského výboru nebo do nějakého jiného výboru a můžeme to tam společně probrat. Protože informace, které samozřejmě byly v tisku, nebyly dané v souvislostech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Rakušana, který bude interpelovat ve věci vztahů České republiky k Rusku. Připraví se paní poslankyně Majerová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den, pane premiére. Z veřejně dostupných zdrojů jsem zaznamenal vaši větu, dovolím si citovat: Rusko nechápu jako hrozbu. Ta věta zazněla 28. 10. ve veřejnoprávní televizi. Vrátil bych se k vašemu staršímu výroku, a to z 21. 3. 2018: Moskva stupňuje svou informační válku proti státům Unie. Nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo. Další váš výrok z března 2018: Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. - Z těchto výroků by se dalo dovozovat, že ještě v celkem nedávné době jste Rusko jako hrozbu vnímal, aniž bych vám chtěl cokoli podsouvat.

Dovolte mi prosím ještě citovat tři odstavce z veřejně dostupné zprávy Bezpečnostní informační služby: Rok 2016 se nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti ruské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. Citace druhá: Tyto ruské vlivové a zpravodajské aktivity jsou v prvé řadě ruskou ingerencí do českých vnitřních záležitostí. Ve strategické rovině jsou však vnímány jako součásti ruských hybridních kampaní proti Ukrajině, NATO a Evropské unii. A do třetice: Cílem ruské kyberšpionážní kampaně se stala také česká vojenská výzkumná instituce. Cílilo se rovněž na Ministerstvo zahraničních věcí a obrany.

Pane premiére, dovolte mi dvě otázky. První z nich je: Vnímáte Ruskou federaci jako hrozbu pro Českou republiku? A druhá otázka: Důvěřujete jako premiér vlády České republiky zprávám našich tajných služeb? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď. ***

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem se dnes zúčastnil konference JAGELLO, vystoupil jsem tam ohledně bezpečnosti. A byl tam panel, tam byli čtyři lidé nebo pět, moderoval to bývalý velvyslanec a mluvili o geopolitických hrozbách. A z těch čtyř nikdo jako hrozbu neoznačil. Jedině pan generál Pavel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP