(12.10 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Skopečku, vy jste tady popsal, myslím, to, co malinko je problémem, protože říkáte: naše fiskální a nominální politika je v pořádku. Vy jste říkal, že to má být i nadále na nás, a proto nemáme vstupovat nikdy do eurozóny. Já sama si myslím, že i po vyřešení těch problémů, se kterými se eurozóna potýká, máme. Ale i z toho, co jste vy říkal, že naše firmy jsou nesmírně provázány s eurozónou. My exportujeme do eurozóny. V našem životním zájmu je, aby eurozóna byla v dobré kondici, protože bez ohledu i na to, jestli budeme členy, nebo nebudeme členy, stav ekonomické situace v eurozóně bude mít vliv na naše firmy, na naši zaměstnanost, na náš hospodářský růst. A v tom je právě ten problém. Ono říkat "my to děláme dobře a nás nezajímá, jak to dělají ti ostatní, a není v našem zájmu, aby byl třeba dohled nad zodpovědnou fiskální politikou Itálie", zkrátka není podle mne moudrý a zodpovědný přístup, protože pokud se třeba i ta Itálie, která dneska má problémy, dostane do problémů, bude v problémech celá eurozóna, tak dříve či později se to odrazí právě i u nás i na situaci našich podniků, i na situaci v zaměstnanosti atd. Takže říkat: ono nám stačí, že si budeme plnit naše domácí úkoly... A já opravdu souhlasím s tím, že u nás je dobrá fiskální, monetární politika. Ale není možné k tomu pohlížet tak, že to, co se okolo nás děje, to, co se v eurozóně děje, se nás netýká nebo nás to nezajímá. Ono se nás to týká a ono by nás to zajímat rozhodně mělo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Děkuji. Mám tady dvě přihlášky na faktické poznámky. První pan poslanec Skopeček a připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Budu reagovat na svoji předřečnici. Ještě jednou to zopakuji. Česká republika a její ekonomika je historicky dominantně závislá na trzích eurozóny. Drtivá většina našeho exportu míří do eurozóny. A přesto, že máme na rozdíl od ostatních zemí českou korunu, tak přesto každý rokem, až na období krizí, každým rokem náš export do zemí Evropské unie, do zemí eurozóny roste. To je důkaz toho, že české ekonomice koruna nepřekáží, českým exportérům koruna nepřekáží. Jsem schopen akceptovat při diskusi o společné evropské měně euro, že má i své pozitivní stránky. Tou pozitivní stránkou jsou nižší transakční náklady pro naše exportéry, ale ty náklady, o kterých jsem tu hovořil, z titulu ztráty měnové politiky jsou neskonale větší než ten dílčí přínos pro exportéry, kteří to navíc zvládají. Podívejte se na ta čísla. Každý rok máme export do Evropské unie větší, a to s českou korunou.

Souhlasím s vámi, že nám nemůže být lhostejno, jakým způsobem eurozóna funguje, jak se jí daří, ale pokud byste to skutečně myslela s eurozónou vážně, tak budete první, která bude říkat, že Řecko z ní mělo být venku, že Španělsko z ní mělo být venku, a měla byste pracovat na tom, aby se z eurozóny stala skupina zemí, které jsou navzájem ekonomicky podobné. Ale protože euro není ekonomickým projektem, protože je politickým projektem, tak budete donekonečna trvat na tom, aby i ty země, které jsou strukturálně oproti zemím, jako je Německo, Holandsko, odlišné, tak je tam budete držet za cenu toho, že se těm lidem tam bude dařit hůře, a za cenu toho, že ze severního křídla eurozóny budou daňoví poplatníci platit neodpovědně hospodařící státy eurozóny.

Čili pokud vám jde skutečně o to, aby eurozóna fungovala dobře pro naše exportéry, tak říkejte nahlas, že eurozóna se musí změnit a že řada zemí, které to nezvládají, z ní musí odejít. To by bylo fér.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a následně mám tady tři žádosti o vystoupení, už jenom dvě žádosti o faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Mikuláš Peksa a následně se připraví pan poslanec Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Měl bych jenom takovou rychlou otázku na pana kolegu Skopečka prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste, pane kolego, ekonom. Chtěl bych se vás zeptat, v jak velké míře si myslíte, že makroekonomické údaje typu agregátní poptávka, agregátní nabídka v České republice závisí na hospodářské a měnové politice České republiky, a v jak velké míře naopak na celkové hospodářské politice Evropské unie. Protože jsem přesvědčen o tom, že ona ji v podstatě stejně definuje. Takže tahle hádka o suverenitě je do značné míry zbytečná. Nechávám prostor odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Farského na faktickou poznámku a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Chtěl bych reagovat na pana poslance Skopečka a chtěl bych uvést, že mi tady vadí posun té debaty. Prosím, my nehlasujeme o přijetí eura. A vy jste si prostřednictvím pana předsedajícího vytvořili chiméru souboje s přijetím eura nad touto smlouvou a s ní teď bojujete. Ale to je boj, který k tomuto nepatří. Tam je jasně napsané, a kdo četl tu smlouvu alespoň zběžně, tak určitě došel k tomu, že prostě to tak není. Navíc ta smlouva zcela jasně říká, že je závazná, kromě článku 14, pouze pro státy, které už jsou v eurozóně. To není o vstupu do eurozóny. Tak tady prosím přestaňte bojovat s eurem, protože to není otázka tohoto předpisu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka na faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Skopeček: Nejprve na svého předřečníka. Reagoval jsem na paní poslankyni Langšádlovou, která mluvila o provázanosti České republiky s eurozónou, o euru atd. To nebyl můj výmysl, ale to se obracejte spíše na ni než na mě. To je první odpověď.

Odpověď na kolegu z výboru pro evropské záležitosti, který se ptal na to, do jaké míry je naše měnová politika suverénní. Do značné míry je suverénní. Samozřejmě nemůže dělat, co chce. Musí se dívat i na ostatní trhy. Samozřejmě eurozónou a měnovou politikou eurozóny je ovlivněna, musí to zahrnout do svého rozhodování.

Ale ukážu vám praktický příklad. Podívejte se na to, jakým způsobem zareagovala Česká národní banka po roce 2008 po vzniku finanční krize. Byla jedna z prvních centrálních bank, která na to reagovala uvolněním měnové politiky, což znamenalo, že v těch prvních měsících a v prvním období od nastartování krize jsme měli propad jeden z nejnižších. Když se podíváte na náš měnový kurz, který je díky tomu, že máme vlastní korunu, flexibilní, tak ten v tom roce 2008 oslabil, což znamenalo, že propad našich exportérů byl mnohem menší, než byl propad exportérů v zemích, které platily eurem, díky tomu, že právě ten vyrovnávací mechanismus v podobě našeho flexibilního měnového kurzu, o který bychom přišli v případě, že bychom přijali euro, prostě zafungoval a našim exportérům pomohl. Když se podíváte na stávající podobu nastavení úrokových sazeb, stávající podobu měnové politiky, je skutečně jiná, než je politika Evropské centrální banky, a ta naše stávající měnová politika je pro nás bezesporu výhodnější než to, co dělá Evropská centrální banka včetně kvantitativního uvolňování.

Abych tu odpověď shrnul. Ano, naše autonomní měnová politika se nám velmi vyplatila, velmi se nám vyplatila po roce 2008, kdy díky ní jsme měli ten propad díky ekonomické krizi (způsobený krizí?) menší. To, že jsme si to pak zkomplikovali svou hospodářskou politiku a tu krizi jsme si prodloužili, to je sice pravda, ale v těch prvních fázích nám měnová politika neskutečně pomohla.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Skopeček a nyní máme tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Václav Klaus mladší, připraví se pan poslanec Peksa a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Jen stručně. Každé hlasování jsou vlastně takové volby. A když děláte volební kampaň, tak je samozřejmě moudré oslovovat nerozhodnuté voliče. Čili v této věci já také nechci oslovovat pana poslance Munzara nebo zase z druhého břehu pana poslance Benešíka, ale rád bych se obrátil na nerozhodnuté voliče v této věci, největší poslanecký klub. A jenom vás prosím, srovnejte si odborné, věcné, národní a konzistentní vystoupení pana poslance Skopečka v této věci vůči tomu politikaření a dalším takovým těm výlevům panevropské ideologie, kterými vás tady obohacují někteří další řečníci. To je jenom to, co bych vás jakožto nerozhodnuté rád poprosil, abyste to zvážili, protože vím, že řada z vás jsou konzervativní, normální, zdravě uvažující lidé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Mikuláš Peksa, připraví se pan poslanec Jan Farský a následně ještě pan poslanec Ferjenčík na faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Dvě minuty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP