(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11.35 hodin, budeme pokračovat v našem jednání. Jsme v situaci, kdy zazněla závěrečná slova, a měli bychom přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana předsedu Chvojku, který je zpravodajem, kterého tady zatím nevidím... a už je tady, aby nás seznámil s návrhem procedury a provedl nás hlasováním o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak děkuji ještě jednou za slovo, pane místopředsedo. Proceduru mám před sebou, byla schválena na schůzi ústavněprávního výboru. To znamená, je to standardní postup. Ta procedura je celkem jednoduchá, to znamená, budeme hlasovat 22krát. Měli jsme tady už delší hlasování. Pojďme se, pane místopředsedo, do toho pustit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já bych přece jenom byl pro, abychom ten návrh procedury, tak jak je předložen garančním výborem, schválili hlasováním. Ono to bude jistější i z toho důvodu, že ta procedura není úplně jednoduchá. Navíc mám pocit, že pan poslanec Luzar se hlásí právě k tomu, aby se vyjádřil k proceduře, takže...

 

Poslanec Jan Chvojka: Možná se mu nebude líbit, protože on by ji samozřejmě měl znát. Má ji každý poslanec ve svých mailech na svých stolech. Dám panu kolegovi přednost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže prosím, pane poslanče, pokud se hlásíte k proceduře, tak vám dám slovo. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, děkuji za slovo. Pan kolega Chvojka vaším prostřednictvím se bát nemusí, nechci mu nabourávat jeho složitou proceduru. Pouze prosím, aby v bloku hlasování A, což je blok schválený ústavněprávním výborem, se zvlášť hlasovalo o bodu 9, který byl evidován pod číslem 1189. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ptám se pana zpravodaje, zda souhlasí s takovýmto návrhem?

 

Poslanec Jan Chvojka: No ne, tak já jsem to krátce konzultoval tady s předsedou ÚPV a předsedou podvýboru a tvrdí, že to není možné. To znamená, rozumím návrhu pana kolegy Luzara, ale legislativně to nejde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře. Ještě se hlásí předseda ústavněprávního výboru k této proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, tady jsme v trochu nestandardní situaci. My jsme na začátku druhého čtení schválili, že projednáváme ve znění usnesení ústavněprávního výboru. To jest ten bod A. Pro jistotu - já bych skoro za sebe tvrdil, že už to tak je - ale pro jistotu jsme ještě na závěr hlasování dali hlasování o bodu A jako celku. Ale návrh na to, aby se o něčem z těch bodů hlasovalo zvlášť, by musel být podán. A také jsme na to tady tak upozorňovali. Ve druhém čtení není možné ho vyčlenit do čtení třetího, protože se opravdu jedná o podklad, o kterém tato Sněmovna rozhodla, že bude hlasovat jako o celku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za vysvětlení. A protože tu existuje názor, že nelze hlasovat o návrhu pana poslance Luzara, já bych to celé vyřešil tím, že budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji předložil garanční výbor a jak ji tady přednesl pan předseda Chvojka. A pokud ta procedura bude schválena, tak podle ní budeme postupovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Přesně tak. Souhlasím. Já si myslím, že není potřeba, abych tady četl těch 22 bodů, jak půjdou za sebou. Opakuji, máte to každý ve svých mailech nebo na svých stolech. Koneckonců tu proceduru potom uvidíte při té proceduře, jak to jde za sebou. Ale určitě z hlediska nějaké jistoty a i proto, co říkal kolega Benda, že jsme si opravdu odsouhlasili ten komplexní pozměňovací návrh ÚPV jako základ pro ty další pozměňovací návrhy, pojďme si to ještě jednou schválit hlasováním o té proceduře samotné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže nyní budeme hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 67. Z přihlášených 177 poslanců, pro 170, proti 2. Návrh byl přijat a budeme postupovat podle navržené procedury, kterou jsme nyní schválili. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Samozřejmě jak bývá zvykem v rámci velké části třetích čtení, tak nejdříve bychom měli hlasovat o opravách a úpravách legislativně technických a vyplývajících z předložených pozměňovacích návrhů. My tady máme ty moje legtechy a legtechy kolegy Farského. To znamená, hlasujeme o legislativně technických úpravách, všech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: O všech legislativně technických úpravách, ano. Možná to není v tomto případě potřeba, ale pro pořádek vás požádám o stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP